Přes řadu negativních vlivů posledních let se obyvatelé České republiky stále cítí duševně fit. Vyplynulo to z  aktuálního průzkumu agentury Ipsos, který realizovala pro společnost VELUX při příležitosti Světového dne štěstí (20. března).

Podle průzkumu 53 % obyvatel považuje své duševní zdraví a psychickou pohodu za dobré, výborně se cítí 14 %. K duševní pohodě potřebují lidé hlavně dobrou atmosféru v rodině a zdraví, nejvíce negativně na ně působí stres v práci. Negativní faktory si přitom výrazně více připouštějí ženy. Lepší náladě a psychickému zdraví pomáhá denní světlo, čerstvý vzduch i pravidelný pohyb v přírodě.

Přestože následky covidových lockdownů i nejistoty spojené s válkou na Ukrajině silně rezonují společností a ovlivňují psychickou pohodu, 53 % obyvatel České republiky považuje své duševní zdraví a psychickou pohodu za dobré (55 % mužů a 51 % žen). Ve výborné psychické pohodě se cítí 14 % (17 % mužů a jen 10 % žen). Naopak pouze 8 % z nás hodnotí po psychické stránce svůj stav jako špatný (7 % mužů a 9 % žen.).

Zdroj: VELUX

Data vyplynula z průzkumu agentury Ipsos, který realizovala pro VELUX při příležitosti Světového dne štěstí. Právě výrobce střešních oken společnost VELUX patří mezi světové lídry v oblasti zdravého bydlení, prostřednictvím svých produktů napomáhá zlepšovat vnitřní klima domácností i veřejných budov především tím, že jsou vnitřní prostory dostatečně prosvětleny a mají stálý příliv čerstvého vzduchu.

„Přístup k dennímu světlu doma nebo na pracovišti zajišťuje lepší náladu, snižuje sklony k depresím, vylepšuje náš spánek, pomáhá s vytvářením dostatečného množství vitamínu D. I proto prakticky všechny naše inovace míří směrem k dostatku denního světla a čerstvého vzduchu a odstraňování všech rizik vnitřního klimatu,“ říká marketingový manažer společnosti VELUX Zdeněk Okáč.

Pozitivní vliv denního světla a čerstvého vzduchu potvrdil průzkum

„V poslední době určitě vidíme nárůst počtu osob, které vyhledávají pomoc v souvislosti se svým duševním zdravím. Důraz na psychické zdraví je důležitější víc než kdykoli předtím, žijeme v době plné stresu, možných nejistot. Psychické problémy bychom neměli podceňovat, měli bychom se jim pokusit předcházet a myslet na naši duševní pohodu. Mezi největší stresové faktory patří aktuální situace ve světě i u nás (válka na Ukrajině, inflace a s ní spojená ekonomická krize), vztahy, ať už partnerské, rodinné či pracovní, finanční situace, stres v práci, zdraví vlastní i nejbližších,“ říká psycholožka Nikola Brandová s tím, že stres a duševní nepohodu více odnášejí ženy než muži: „Jednoduchou radou pro zachování duševního zdraví je mimo jiné pravidelný pohyb, pobyt v přírodě, dostatek přirozeného světla doma i v práci a čerstvý vzduch.“ Pozitivní vliv přírody potvrzuje i aktuální průzkum: 87 % dotázaných uvádí, že se cítí v dobré náladě, pokud tráví čas v přírodě.

„Naši náladu ovlivňuje hormon serotonin, často nazývaný jako hormon štěstí nebo hormon dobré nálady. Podle četných studií ovlivňuje serotonin nejen pocit štěstí, ale může také snižovat nepříjemné pocity strachu a úzkosti. Hladinu serotoninu v našem těle můžeme optimalizovat například pohybem venku, dostatkem spánku nebo přísunem jasného světla. Právě proto má přirozené denní světlo a čerstvý vzduch na naši náladu tak pozitivní dopad,“ uzavřela Nikola Brandová.

Zdroj: VELUX

Průzkum ukazuje, že velmi důležitými faktory pro životní pohodu jsou dostatek přirozeného světla, čerstvý vzduch a pravidelný pobyt v přírodě. Plných 93 % lidí říká, že pro jejich zdraví je důležité denní světlo, 61 % jej dokonce považuje za velmi důležité. A dvě třetiny přiznávají, že pozorují rozdíl ve své náladě, pokud tráví čas v místnosti s dostatečným denním světlem oproti místnosti, kde je světla málo.

Tři čtvrtiny lidí (77 %) si také všímají, že se jejich duševní rozpoložení negativně mění v okamžiku, kdy tráví čas v prostředí bez denního světla a čerstvého vzduchu. A 84 % připouští, že množství denního světla v jejich domově zlepšuje jejich náladu. „Dostatek denního světla a příliv čerstvého vzduchu přispívají nejen k duševnímu, ale i k fyzickému zdraví. Přitom právě málo denního světla a nedostatečná ventilace patří mezi hlavní neduhy nejen bydlení, ale i veřejných budov,“ vysvětluje architekt společnosti VELUX Marek Petrík.

Mezi jednotlivými kraji v České republice jsou přitom poměrně velké rozdíly. Zatímco v Libereckém kraji hodnotí svou psychickou pohodu jako dobrou nebo výbornou 84 % lidí a v Karlovarském nebo Plzeňském kraji více než tři čtvrtiny lidí, na Vysočině je to 57 % a v Olomouckém kraji jen 53 % dotázaných.

Průzkum byl zrealizován v březnu 2023 na vzorku 1000 respondentů z celé České republiky. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem