Stropní konstrukce představují největší a nejvíce namáhané souvislé plochy v domě. Vyžadují mimořádnou pozornost.

Provedení podlahové konstrukce usnadní, urychlí a zlevní suché podlahy Rigidur (Rigips).Poruchy vodorovných konstrukcí bývají zpravidla způsobeny kombinací nepříznivých okolností, k nimž patří v prvé řadě stáří objektu, nerovnoměrné sedání základové půdy, ale také nadměrná vlhkost, špatné tepelnětechnické vlastnosti, konstrukční vady v důsledku chybného návrhu, vady materiálu nebo nedodržení předepsaných pracovních technologií. Výměna stropu nebo jeho části znamená poměrně velký zásah do stavby, je technicky náročná a finančně nákladná. V žádném případě se neobejdete bez statika a důkladné projekční přípravy.

Nezpochybnitelná matematika

Výpočet zatížení stropu se týká desítek tun stavebního materiálu, nezbytného k vyrovnání podlahy, k vyzdění příček, ke štukům, k montáži nových technologií. A následně i zatížení stávajících a nových konstrukcí předpokládaným interiérovým vybavením. Příklad: nová koupelna zpravidla značí desítky čtverečních metrů dlažeb a obkladů, vrstvu vyrovnávací malty a lepidla, zařizovací předměty – vanu (zatížení zahrnuje hmotnost samotné vany + vodu + hmotnost člověka – obyčejná vana pojme zhruba 150 l vody, rohová 200 l a více), pračku, sušičku, sanitární vybavení. A to jsme ještě nezmínili kuchyň se všemi spotřebiči, nábytek do obývacího prostoru, pracovny a ložnice...

Stropní konstrukce a jejich vývoj

Ve starých domech sestávaly ze stropních trámů, prkenného záklopu a izolační výplně hlušinou nebo škvárou. Toto řešení postupem času nahradily železobetonové monolitické stropy, zhotovované přímo na stavbě, a konstrukce montované z nosníků – většinou ocelových I profilů – a mezilehlých vložek či panelů. Sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století přinesla montované keramické stropy (stropní desky Hurdis nebo vložky Miako) a postupem času výrobci přicházeli s dalšími inovacemi. Ale ať už je strop rekonstruovaného objektu zhotoven z čehokoli, vždy musí být především dostatečně únosný (nosnosti musí odpovídat skladba i hmotnost podlahy), odolný vůči náhlým teplotním změnám a k tomu ještě zvládat roli dokonalého akustického izolantu.  

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Pod krytinu se ukládá izolace Sount Protect Eco, vhodná i pro podlahové topení (KPP).Montované konstrukce

V případě rozsáhlejších rekonstrukcí spojených s montáží nových stropů se nabízejí kupříkladu stropní nosníky POT pro tloušťku stropu 210, 250 a 290 mm a stropní vložky Miako PTH (Wienerberger). Pro kompletaci stropu se používají i věncovky Porotherm VT, VT Profi a VT Profi Dryfix. Obdobou řešení stropních konstrukcí je sortiment Heluz se stropními panely, keramobetonovými nosníky (celkem 28 typů), vložkami Miako a věncovkami. S keramickými stropy si poradil i výrobce systému Profideck (KM Beta), v jehož nabídce jsou stropní vložky Hurdis, KMB Miako a samozřejmě také věncovky.

Rychle a přesně se montují rovněž monolitické stropy ze samonosných vyztužených montážních dílů Ytong (Xella) – prefabrikované železobetonové nosníky a stropní vložky Ytong z pórobetonu P4-500. Alternativu představují stropní nosníky z příhradové prostorové svařované výztuže, věncovky či stropní vložky Ytong. Nelze pominout ztracené bednění – např. systém Velox se stropními panely z cementotřísky (bednicí desky typu WSD 35).

Desky ze dřeva vrstveného křížem

Vhodným materiálem pro suché podlahy je masivní deskový konstrukční systém ze dřeva vrstveného a lepeného křížem (angl. CLT – Cross Laminated Timber). Technologie byla vyvinuta v devadesátých letech minulého století a vývoj nového produktu byl motivován převážně chybějícím využitím pro prkna a fošny z okrajových (tedy odpadních) částí řezaných kmenů. Desky jsou složeny z lichého počtu vrstev (minimálně tří), osazených kolmo na vrstvy sousední. Toto uspořádání snižuje objemové změny a zlepšuje tuhost konstrukce. Pro výrobu CLT se nejčastěji využívají jehličnaté dřeviny (smrk, borovice, jedle), ovšem v budoucnu lze očekávat i větší zastoupení listnatých dřevin (bříza, topol, dub). Základní surovinu tvoří prkna a fošny (tzv. lamely) tloušťky od 12 do 45 mm a šířky od 40 do 300 mm.
Vhodným materiálem pro suché podlahy je masivní deskový konstrukční systém ze dřeva vrstveného a lepeného křížem.
Vhodným materiálem pro suché podlahy je masivní deskový konstrukční systém ze dřeva vrstveného a lepeného křížem.

Optimální řešení – suchá podlaha

Variabilní stropní konstrukce z nosníků (beton s výztuží) a stropních vložek z pórobetonu (Xella).Suchou podlahou je myšlena konstrukce, v níž tuhý podlahový dílec odděluje od podkladní konstrukce mezivrstva suchého podsypu, polystyrenu, dřevovláknité desky, minerální izolace atd.

Eliminace tzv. mokrého procesu zrychluje, zjednodušuje a vlastně i zlevňuje výstavbu (zde rekonstrukci), ovšem ze všeho nejdůležitější je nízká hmotnost a subtilnost, malá tloušťka (výška) nové podlahové vrstvy. Suché podlahové systémy lze instalovat jak na stávající trámový, tak i keramický či betonový strop, pomocí desek se snadno vyrovnávají nerovnosti a rozdílné výškové úrovně. Vzpomenout lze komponenty Rigips – Rigidur, Knauf – desky F 146, nebo také podlahové desky Fermacell a některé další výrobky.

Je na místě připomenout, že kromě prvořadé pevnosti (únosnosti) musí stropní a podlahové konstrukce zastat i funkci dokonalého zvukově- izolačního prvku, tedy zajistit efekt kročejové neprůzvučnosti (neprůvzdušnosti).

text: Petr Saulich, foto: archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem