Co nejlepší tepelná izolace a k tomu dokonale těsnící obálka novostavby, jsou už řadu let také u nás chápány jako základní předpoklad fungování budovy v duchu energeticky vysoce úsporného standardu. Má to však svá úskalí.

V případě domů majících splňovat určité vyšší nároky, nemohou k požadovanému komfortu stačit jen dokonalá tepelná izolace a opatření zamezující přirozené výměně vzduchu. Požadavky kladené příslušnými normami na výsledné zdravé vnitřní prostředí budov, nelze v praxi vůbec zajistit bez použití systému řízeného větrání. Jinými slovy – nejen vyšší tepelně izolační parametry, ale hlavně určitá forma řízené výměny vzduchu, jsou v podstatě nezbytným základním vybavením každého nově stavěného dokonalého domu!

Řízená výměna vzduchu je nezbytností

Důvody pro nasazení vyšší formy výměny vzduchu jsou velmi pádné. Dlouhodobě klesá kvalita prostředí uvnitř budov. Platí to pro celý civilizovaný svět a potvrzují to rovněž globálně vzrůstající související onemocnění. Jako přímý důsledek nedostatku čerstvého vzduchu lékaři nejčastěji uvádějí špatný spánek, dopad na psychiku, poškození dýchacího systému a celkově nízkou pracovní výkonnost. Uvažme například, že čtyřčlenná rodina vyprodukuje za 24 hodin v rodinném domě půl kýblu vody! Jen vařením, uklízením, mytím, pocením… Pouhým otevřením okna, zejména v zimě, takovou vlhkost ventilovat opravdu nelze. Nemluvě o obrovských ztrátách tepla. Přitom je známo, že už od šedesátiprocentní vlhkosti vzduchu startují svoje růstové aktivity plísně!

Nebo jiný příklad: Je známo, že už po krátkém pobytu několika osob v jedné místnosti začíná dramaticky růst přítomnost jedovatého oxidu uhličitého. Jeho vyšší koncentrace pak indikuje rovněž vysokou koncentraci vlhkosti, prachu, pylů, různých bio odérů, těkavých škodlivin z nábytku, textilu, i roztočů… Všechno to jsou alergeny. Jak se bránit? Odpověď je zase stejná – řízeným větráním.

Je bohužel pravda, že v zájmu dosažení co nejnižší míry energetických nároků, bývají dnes při realizaci nejrůznějších staveb hygienické nároky upozaďovány. Těžký konflikt stavebních předpisů a stavební praxe jako kdyby nechával úplně v klidu projektanty, dodavatelské firmy a konec konců i stavební úřady. Jak si však má potom poradit pouhý stavebník? Ten, na rozdíl od odborníků, o podobných kvalitativních nárocích nemívá často ani ponětí.

Rada pochopitelně existuje. Je jí sázka na spolehlivého dodavatele technologií podílejících se na vytváření a uchovávání zdravého prostředí v domech a bytech. Prvořadě musí v těchto procesech jít o přísun čerstvého vzduchu. Každý dům, který má být i zdravý, tedy musí mít zcela nezbytně stálé a řízené větrání.

Dobře větrat lze i bez rekuperace

Průkopnickou práci v tomto směru už dlouhodobě provádějí v České republice firmy BEAM ČR a SMART-VAC. Podpořeny produkty giganta v oboru, belgického výrobce RENSON, stojí v čele snah přinášet uživatelům hlavně bytových a rodinných domů inovativní technologie, garantující vysokou míru pohodlí a zajišťující vždy skutečně čerstvé, zdravé prostředí v interiérech. Produkty RENSON vykonávají svoji práci dokonale, ekonomicky úsporně a charakterizují je spolehlivost i špičkové estetické provedení. A kromě toho výsledky své práce dokážou tato zařízení bourat i hluboce zakořeněné mýty!

Masový nástup systémů řízeného větrání šel u nás před lety ruku v ruce se snahami zamezit v první řadě plýtvání energiemi. Tedy mimo jiné zajistit pokud možno předání tepla ze vzduchu odpadního, vzduchu čerstvému. Takže ve výsledku jsou v myslích řady lidí zafixovány pojem “řízené větrání“ a pojem “rekuperace“ jako nedílný celek. Stále mnohdy v diskuzích zazní slovo rekuperace, zatímco význam věty ukáže, že řeč je vlastně o řízeném větrání. Každá rekuperace bývá funkcí řízeného větrání, ovšem ne každé řízené větrání s sebou nutně nese rekuperační efekt. Jinými slovy: Řízené větrání je rekuperaci nadřazený pojem.

Systémy řízeného větrání RENSON samozřejmě respektují všechny požadavky kladené na míru energetické úspornosti, ale nároky tohoto druhu už tento dodavatel víceméně povýšil na samozřejmost. Takže jednoznačnou prioritní snahou je při fungování řízeného větrání upřednostnění schopnosti vytvořit v objektu zdravé prostředí, zajistit elegantním způsobem nepřetržitý přísun čerstvého vzduchu do všech prostorů, kde je ho třeba. Ano, zapojení rekuperační funkce, vlastně jako svého druhu přidané hodnoty, by asi přineslo pár stokorun ročních úspor. Ovšem takto snížené provozní náklady nedokážou dostatečně kompenzovat zvýšenou vstupní investici.

Už v předcházejícím článku tohoto seriálu jsme se dotkli větracího systému RENSON Healthbox. Právě v tomto případě se dostáváme ke konečnému efektu úspornosti jinak, než přece jen náročným předáváním odpadního tepla. Toto zařízení prostě pracuje pouze tam, kde to je v danou chvíli nezbytné.

Co všechno dokáže Healthbox

Větrací systém RENSON Healthbox umožňuje řízeným větráním účinně obsloužit více místností najednou. Ovšem rozdílně od běžných systémů jednotek řízeného větrání, jejichž jednotlivé stanice buď všechny pracují stejnoměrně, nebo všechny stojí, zde se větrá velmi kreativně! Senzory umístěné v každém z řídících ventilů trvale monitorují vlhkost, zápach nebo koncentracioxidu uhličitého. Tedy klíčové ukazatele kvality vzduchu. Na základě aktuálně naměřených hodnot pak ventil vzápětí buď snižuje, nebo zvyšuje, objem odváděného vzduchu z dané místnosti. Tím je dosaženo v maximální míře úspory provozní energie. Tato úspora pak výrazně převyšuje úsporný efekt případné rekuperace.

Program RENSON Healthbox zásadně posunuje rozhodující limity procesů řízeného větrání. Jeho zásluhou je klima v interiérech kvalitnější a provoz větracích jednotek efektivnější. To vše s přibližně stejnou energetickou náročností, jakou vyžadují složitější systémy s rekuperací tepla. Takže ještě jednou: Dobře větrat, nemusí vždycky nutně znamenat zapojení náročné rekuperace.

Více na www.beam.cz a www.smartvac.cz

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem