RotoQ je zcela nový typ střešního okna v sortimentu firmy Roto. Je výrazně odlišné od stávající řady oken Designo. Vyznačuje se příjemnou obsluhou a snadnou montáží. Zároveň se na něm objevuje mnoho detailů propracovaných k dokonalosti. Navíc disponuje vynikajícími tepelnětechnickými parametry.

Technické parametry

Roto Q je zcela nový typ střešního okna v sortimentu firmy Roto.Již v základní verzi se zateplovacím blokem se dostává na hodnotu součinitele prostupu tepla celým oknem Uw = 1,1 W/m².K a při Ug = 1,0 W/m².K. Je tedy jasné, že má velice kvalitní rám. Široký rám křídla je maximálně zapuštěn do rámu okna a místa mezi nimi jsou doplněna izolantem. Navíc je každé okno již z výroby opatřeno zateplovacím blokem, který izoluje z boku celé okno a pokračuje až do interiéru. Prakticky je tedy izolace z plochy střechy vytažena až na vrchní hranu rámu. Díky tomu dosahuje RotoQ vyšších povrchových teplot v interiéru a tím pádem je mnohem méně náchylné na kondenzaci vlhkosti. 

V trojskle pak vykazuje ještě lepší hodnoty – Uw = 0,78 W/m².K a při Ug = 0,5 W/m².K. Pro dosažení těchto hodnot není nutná žádná speciální „zapuštěná“ montáž, při které vzniká riziko zatékání a komplikuje se osazení okna do střešního pláště. S takto vynikajícími tepelnětechnickými vlastnostmi je samozřejmostí, že RotoQ musí dosahovat i díky dvěma řadám průběžných těsnění té nejvyšší, tedy 4. třídy průvzdušnosti.

Konstrukce a montáž

Roto Q je zcela nový typ střešního okna v sortimentu firmy Roto.RotoQ je okno s kyvným způsobem otevírání, panty se tedy nacházejí ve středu rámu. Tyto panty jsou vybaveny stejně jako u všech oken Roto možností dodatečného seřízení křídla v rámu. Tuto funkci zákazník ocení nejen při sesednutí krovu a následné deformaci rámu okna, ale i při nesprávné montáži.

RotoQ se konstrukčně liší od stávající řady Designo, ale zároveň přebírá její výhody. Při vývoji tohoto produktu konstruktéři vycházeli ze způsobu montáže oken Designo a navíc jej ještě zdokonalili, aby montáž byla co nejjednodušší. Chtěli totiž předejít co možná nejvíce chybám při jejím provádění. Nechybí zde z výroby předmontované montážní úhelníky, zateplovací blok či velmi důležité napojení na parotěsnou fólii. 

Montáž funguje na principu inovativního systému „click“. Na vnější straně okna není jediný vrut a montážní postup je doprovázen zvukovým potvrzením zacvaknutí jednotlivých dílů. Montážník tedy jednoduše pozná, zda je skutečně vše na správném místě. Tímto systémem se předchází jak zatékání nedotaženým vrutem, tak i chybnému použití dílů. Na kování oken RotoQ je poskytována prodloužená záruka 15 let stejně jako na kování všech oken Roto.

Roto Q je zcela nový typ střešního okna v sortimentu firmy Roto.Zasklení

I v případě zasklení se vycházelo ze stávající řady Designo. Vnější tabule skla je u všech typů zasklení tvrzená. Roto si díky tomu může dovolit deklarovat 15letou záruku na prasknutí skla při krupobití. Vybraná zasklení jsou vybavena vrstvou „Anti-Tau“, která minimalizuje negativní jev srážení vlhkosti na vnější straně zasklení. Vnitřní tabule je standardně z lepeného skla, které zabrání propadnutí zasklení do interiéru v případě rozbití a zároveň zlepšuje protihlukové parametry. Součinitel prostupu tepla zasklení je 0,5 W/m².K a 0,7 W/m².K u trojskel a 1,0 W/m².K u dvojskel. U střešních oken se důležitý činitel prostupu sluneční energie g u všech zasklení pohybuje okolo velmi solidních 50 %.

Obsluha

RotoQ lze ovládat manuálně pomocí madla umístěného v horní části rámu. Novinkou je i možnost elektrického a zároveň manuálního ovládání okna, poté hovoříme o RotoQ4 Tronic. Zákazník má tedy manuálně ovládané okno, u kterého může zároveň využít i možnost napojení na centrální řízení domu nebo čidlo kvality vzduchu pro automatické otevření a uzavření.

Doplňky

Roto Q je zcela nový typ střešního okna v sortimentu firmy Roto.U střešních oken hraje velkou roli zastínění. Pro okna RotoQ je nabízen stejný sortiment doplňků jako u řady Designo. Pro minimalizování tepelných zisků slouží screenové nebo lamelové předokenní rolety. Pro zastínění je v nabídce i řada vnitřních doplňků.

RotoQ je velice kvalitní a zároveň jednoduché střešní okno, zaměřené na průměrného spotřebitele. Je však domyšleno do posledních detailů, tak aby bylo „nejpřátelštější“ pro uživatele, ale i montážníka. Bylo vyvinuto na základě rozsáhlé analýzy zákaznického užitku. Zkrátka je to okno vyrobené přesně na přání zákazníků.

Kontakt

cz.dst.roto-frank.com

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem