Pálenou střešní krytinu asi není nutné představovat, nicméně nezaškodí připomenout pár základních informací, které při výběru střešní krytiny pomohou zejména novopečeným stavebníkům. A pro ty ostřílené přinášíme zase pár novinek.

Pálená střešní krytina se v našich stavebních luzích a hájích používá ve formě tašek, a to již pěkných pár staletí. Svým charakterem se řadí mezi skládanou střešní krytinu a podle velikosti tašek pak hovoříme o maloformátových nebo velkoformátových střešních taškách.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

celý text

Střešní taška Flaming v barevném provedení Podzimní list je zástupce celé řady kvalitní pálené střešní krytiny. Tašky jsou přísně zkoušeny nezávislou zkušebnou v Míšni i během výroby (RÖBEN).Rozdíly na povrchu

Typická červená barva keramických (pálených) střešních tašek vzniká výpalem minerálních látek obsažených v použité zemině. Tomuto typu tašky bez povrchové úpravy se říká režná.

Povrchovými úpravami (engobováním či glazováním) vznikají tašky hladší a lesklejší než je základní režná, navíc v celé barevné škále. V obou případech se na již vypálenou tašku nanáší tenký povlak z keramické směsi (vodou rozplavené jíly obarvené přírodními oxidy železa) a takto upravený výrobek se znovu ekologicky vypaluje v pecích roztápěných zemním plynem.

Jako engoby se označují barevné povrchové úpravy matných až pololesklých pálených tašek.

Mercedes mezi taškami

Výroba glazovaných tašek probíhá stejně jako v případě engoby, ale rozplavené jíly obsahují vyšší podíl sklovitých příměsí a tašky díky tomu získávají vysoký lesk a tím i nižší pórovitost. Glazura nejenže výrobek zušlechťuje na nejvyšší možnou míru, navíc ho zpevňuje a chrání.

Výběr dodavatele

Odstín Trentino je inspirován barvou vína pocházejícího ze severu Itálie (RÖBEN).Střešní krytina není nijak levnou záležitostí, proto je důležité velmi pečlivě vybírat kvalitního dodavatele, který za své výrobky ručí dostatečně dlouho. Záruka by se měla vztahovat jak na materiál samotný, tak na funkčnost celého střešního systému. Zvláště při posuzování nabídek různých výrobců by nebylo moudré  tento faktor podceňovat. Několik ušetřených tisícikorun za „levnou" krytinu se může brzo vymstít ve formě častých oprav.

Životnost tašek

Běžná životnost pálených tašek se pohybuje v rozmezí od 80 do 100 let. Z našich zkušeností ovšem vyplývá, že v některých případech může být životnost i podstatně vyšší.

Ochranná vrstva

Hlavním úkolem každé střechy je chránit stavbu před nepříznivým počasím, především před proniknutím vody v podobě deště a sněhu. Pro tento úkol patří pálená střešní krytina mezi nejvhodnější materiály. Nejdůležitějším ochranným a hydroizolačním prvkem šikmých střech byla po staletí samotná pálená střešní krytina, skládaná na šikmé střeše s překryvem.

Dešťová voda po taškách stéká rychle a snadno. Aby však mohly pálené tašky izolovat proti vodě dokonale, musí mít střecha sklon nejméně 22 stupňů. Pokud tento sklon nelze z různých důvodů dodržet, má-li střecha komplikovaný tvar, chcete-li využívat podkroví k bydlení nebo stojí-li stavba v oblasti s častými a prudkými dešti, použijte navíc další hydroizolační vrstvu.

Nejčastěji se používá hydroizolační fólie, která se u dvouplášťových střech umisťuje přímo na tepelnou izolaci, u tříplášťových střech s provětráním pod provětrávací mezeru. Tato fólie se připevňuje hydroizolační páskou k nosným latím střechy, na okrajích střechy pak k okapovým plechům.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Nedostatečné překrytí tašek

Střešní tašky Monza plus antracitová lesklá, Monza plus měděná engoba a Monza plus kaštanová glazura (RÖBEN).Pálená střešní krytina patří mezi nejlepší izolační materiály. Mohou se však vyskytnout chyby, které jí brání plnit její účel. Mezi tyto chyby patří například špatný rozestup střešních latí, na které se tašky upevňují (podle sklonu střechy - 325 mm u sklonu do 30 stupňů, 340 mm u střech s větším sklonem) nebo nedostatečné překrytí tašek (80 mm při sklonu nad 30 stupňů, 95 mm u menšího sklonu).

Aby do domu nezatékalo

Alfou a omegou je dobrá projektová příprava a správně provedená montáž. Zatékání často způsobí i drobnost - nesprávné ukončení izolační fólie bez okapového plechu, tašky poškozené, nenavazující nebo přesahující do okapového žlabu. Pokud o takové závadě víte, usilujte o co nejrychlejší nápravu - čím déle bude střechou zatékat, tím více se poškodí celá její konstrukce.

text: Adam Krejčík, foto: archiv firem a autor

logo MessengerPoslat Messengerem