Nejrozměrnější část střešního pláště stavby tvoří střešní krytina. Určuje funkčnost, životnost a vzhled střechy i domu, proto se výběr krytiny řídí několika pravidly.

Šindele se hodí do oblastí s hojným sněžením. Díky instalaci na bednění unesou velké zatížení. Umožňují tvořit zajímavé tvary střech za rozumné peníze (IKO).Je třeba zohlednit sklon a tvar střechy, únosnost krovu, nadmořskou výšku a klima v místě, kde stavba stojí, roli hraje i čistota ovzduší. Je nutno vycházet i z orientace střechy vůči světovým stranám, ze stávajícího řešení nebo projektu (jedno- a víceplášťová) nové střechy, z okolní zástavby a z místních zvyklostí.

Než pozvete pokrývače

Střecha představuje v celkovém rozpočtu rekonstrukce jednu z největších položek. Kalkulace nákladů vychází z rozměrů střechy, podle nichž pak dodavatelská firma spočítá a navrhuje materiálové náklady a cenu práce.  Pokud se bojíte, že by vás řemeslníci mohli „natáhnout“, pořiďte si náčrtek nebo zvětšenou fotografii, kam si získané míry zaznačíte. Z nákresu musí být zřejmé umístění vikýřů, prostupů, střešních oken, výlezů, komínů aj. (vzdálenost od okrajů střechy – vodorovná a svislá osa). Důležité údaje: sklon střechy (ovlivňuje výběr krytiny), délka šikminy (vzdálenost od hřebene po spodní okraj střechy), délka hřebene a žlabů, u valbové střechy také délka nároží a úžlabí a rozměry veškerého oplechování.

Pálená taška Tondach Stodo 12 s hlubokým dvojitým drážkováním, které umožňuje posun o 40 mm. Vytváří klidnou strukturu plochy.Klasické pálené

Pálené (keramické) střešní tašky se řadí k těžkým krytinám, které kladou zvýšené nároky na kvalitu střešní vazby. Nesou je střešní latě, jejichž rozměry stanoví předepsané normy. Existují i tzv. posuvné tašky, s výhodou pokládky na původní laťování (hodí se takřka pro všechny rozteče latí, proto se používají při rekonstrukcích). K žádaným produktům patří pálená taška. Vyrábí se z přírodních komponentů, hlíny, jílu a vody, vypaluje se za vysokých teplot a disponuje výbornými tepelněizolačními a zvukověizolačními vlastnostmi. Cihlově červená barva je daná výpalem, široká škála barevných variant, engob a glazur vzniká nanášením jílových kalů s různým obsahem oxidů kovů a křemičitých přísad s následným výpalem. Životnost je asi 80–100 let.

Betonové krytiny

Tašky se vyrábějí z portlandského cementu, písku, vody a speciálních příměsí, pracovní postup se prakticky shoduje s výrobou keramické tašky. Polotovary pak putují do vytvrzovací komory a následně vysychají na vzduchu. Díky vlastnostem suroviny mají tašky velmi malou nasákavost a extrémní mrazuvzdornost. Kvalita krytiny je závislá na kvalitě vstupních surovin a dodržení výrobní technologie. Životnost může přesáhnout i 100 let.

Lehký a odolný plech

Střešní krytina Lindab Mega ve tvaru klasických tašek. Základním materiálem je žárově pozinkovaná ocel s povrchovou vrstvou polyesteru.

Ocelová krytina se vyrábí z plechů tl. 0,4-0,6 mm. Solidní výrobci používají plechy o tl. 0,5mm (pro krytiny ve tvaru tašky), Silnější jsou jen trapézové plechy s povrchovou úpravou - o plnohodnotné povrchové úpravě lze mluvit v souvislosti s povrchovými úpravami na bázi vrstev polyesteru/polyuretanu (viz dále), pokud se setkáváme s tzv. aluzinkem, je nutné si uvědomit, že aluzinek je v podstatě jen mírně vylepšený známý pozink.

Plech prochází při výrobě pasivační chemickou úpravou a následuje aplikace speciálního laku tl. 50 µm s příměsí pro ztužení vrstvy – takto vzniká plnohodnotná povrchová úprava (podle typu úpravy – polyester, polyuretan atd-obchodní názvy krytin s touto úpravou mohou být různé). Oblíbené ( kvůli lehké manipulaci, rychlé a snadné pokládce) jsou velkoformátové profilované plechové střešní krytiny ve tvaru tašek (hmotnost cca 4,5-5,2 kg/m2), určené pro střechy se sklonem od 8°.

Kromě tvaru tašek si investor může vybrat také tradiční falcované svitky, či velkoformátové krytiny, vzhledově připomínající tradiční falcovanou krytinu (pokládka je možná již sklonu střechy od 6°).

Ocelová krytina může být také ve velikosti a tvaru klasických tašek (mírně větších, než jsou tašky pálené) s různou výškou vlny, formátu a povrchové úpravy a odstínu barvy s podobným typem povrchové úpravy.

Ocelové svitky a plechy nelze také pominout při vytváření štítů a úžlabí, lemů komínů a střešních oken, vikýřů, parapetů atd

Při úvahách o lehkém plechu ovšem nejsme odkázáni pouze na ocel, neboť krytinu lze pořídit i z neželezného plechu (měď, hliník, titanzinek) v normální, lakované či předzvětralé úpravě.

Z přírody rovnou na střechu

Břidlice je metamorfovaná hornina s jemnou zrnitostí, většinou šedé až černé barvy. Může být štípaná (nepravidelné tvary) a řezaná (pravidelné tvary). Používá se k pokrývání různých typů střech, v různých provedeních, je nenáročná na údržbu s výbornými tepelnými a protihlukovými vlastnostmi. Vyznačuje se dlouhou životností a elegancí. Nabízí se i další přírodní suroviny (slaměné a rákosové došky, dřevěné šindele), které se však hodí spíše na rekreační objekty a venkovská stavení.

Vláknocement, bitumen, plast

Sortiment střešních prvků doplňuje vláknocementová krytina – Eternit (cement, voda, mletý vápenec a celulózová vlákna) s nízkou hmotností, dlouhou životností a vysokou funkčností. Bitumenové šindele se vyrábějí z asfaltových pásů s vložkou, metodou vysekávání do různých tvarů. Asfaltové šindele se skládají ze skelné nosné vložky, technologicky upraveného asfaltu a kamenného posypu. Některé typy jsou samolepicí. Plastové krytiny se vyrábějí ve formě šablon, desek nebo rolí buď recyklací plastů, nebo z nových materiálů jako PVC, polykarbonát, polyester, polyetylen atd. Šablony imitují břidlici, dřevěné došky apod. Výhodou je nižší cena a hmotnost.

text: Petr Saulich, foto: archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem