Velká obliba plastových oken je daná vysokým komfortem a odolností vůči vnějším mechanickým i klimatickým vlivům. Přesto neuškodí připomenout si několik důležitých zásad správného užívání a údržby.

Upravte délku závěsů

Při výběru vnitřních okenních závěsů by se mělo pamatovat nejenom na estetickou stránku věci, ale i na zásady energetické. Dbejte, aby byla zachována cirkulace vzdu­chu od topidla umístěného nejčastěji právě pod oknem. Záclony a závěsy by měly sahat pouze do úrovně parapetu. Mezi oknem a závěsem pak doporučujeme zachovat vzdálenost cca 30 cm.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

celý text

Velkou předností plastových oken je i dokonalá těsnost spár

Je zaručena tvarovou stálostí našich profilů. Zamezuje nežádoucímu průvanu a úni­ku drahé tepelné energie. S teplem se ale zadržuje v místnostech také vzduš­ná vlhkost vznikající vařením, mytím i pou­hým dýcháním. Pokud se dostatečně a správně nevětrá, vzdušná vlhkost kondenzuje a způsobuje výskyt plísní nebo vlhkých skvrn. Je proto velmi dů­ležité přizpůsobit plastovým oknům ta­ké své větrací návyky.

Pečlivá údržba jednotlivých částí prodlužuje jejich životnost.Provětrejte místnost, ne peněženku

Větrejte proto intenzivně, nejlépe průvanem po dobu 10-15 minut. Podle počtu místností tak 2x až 5x za den. Topidla během větrání z úsporných dů­vodů odstavte.

Správné čištění je jednoduché

Náprava škod je složitější. K běžnému čištění hladkých, neporézních ploch oken postačí čistá voda nebo neagresivní čisticí prostředek bez abraziv, mýdlová voda, popř. technický benzin. Tak zůstanou vaše okna dlouho jako nová. Při neobvykle silném specifickém znečištění konzultujte s výrobcem raději vhodný postup čištění dříve, než způsobíte těžko napravitelné estetické nebo funk­ční škody.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Údržba pohyblivých částí prodlužuje životnost

V zájmu snadného ovládání by pohyblivé díly kování měly být přibližně jednou za rok promazány olejem nebo vazelínou. Bude tak zajištěna ochrana proti jejich opotřebení. Lze si také objednat speciální sadu pro údržbu oken v závislosti na konkrétním typu. Sady obsahují přípravek pro mytí rámů, údržbu těsnění a speciální olej na kování. Informace získáte u svého prodejce oken nebo na níže uvedeném kontaktu.

Větrejte proto intenzivně, nejlépe průvanem po dobu 10-15 minut.Mechanické úpravy přenechejte odborníkům

Rozhodnete-li se posílit bezpečnost svého objektu montáží prvků elektronického nebo mechanického zabezpečení na okna (otřesová čidla, magnetické kontakty, mří­že, zámky...), přenechejte tyto práce raději odborníkům. Jde o zachování bezchybné funkčnosti a dodržení případných zá­ručních podmínek. Neodborné porušení integrity rámu a konstrukčních prvků by mohlo mít zcela opačný důsledek.

Není okno jako okno

Pokud okna vybíráte, ptejte se výrobce nebo stavební firmy, z jakých profilů jsou okna vyrobena. Pouze profily renomovaných značek zaručují estetické a kvalitativní nároky. Na­víc budete mít jistotu, že výrobce prošel náročným certifikačním procesem.

text a foto: www.idealniokna.cz

logo MessengerPoslat Messengerem