Výběr té správné klimatizace je pro uživatelský komfort rozhodující. Neméně důležité je však zajistit i její bezchybný provoz. Obojí se velmi často podceňuje.

Moderní klimatizační jednotky mohou v dnešní době zaslíbené zateplování a výstavbě nízkoenergetických domů sehrát významnou roli. Jejich přínos můžeme rozdělit do dvou oblastí: na uživatelský komfort a ekonomiku provozu.

Pokud jde o funkčnost, tak si klimatizaci již dávno nelze spojovat jen s nutným chlazením po dobu nesnesitelných veder s tím, že se snažíme ji co nejméně zapínat, protože to je drahé. Moderní klimatizace dokážou fungovat celoročně, a i když jsou na elektrický proud, hodnocení jejich provozních nákladů je překvapivě příznivé, a to i ve srovnání s jinými druhy paliv. Například provoz klimatizace je asi 3x levnější než provoz přímotopu a více než 3x levnější než provoz elektrokotle. Většina moderních klimatizačních jednotek se proto vyznačuje nejen energetickou úsporností - energetická třída A, ale také šetrností vůči životnímu prostředí, jelikož používají ekologické chladivo R410A, které nenarušuje ozónovou vrstvu atmosféry.

Čtyři základní funkce klimatizace

Souhrnně řečeno, moderní klimatizační jednotky nabízejí hned čtyři základní funkce: chlazení nebo ohřívání vzduchu, větrání a odvlhčování místnosti. Tyto funkce mohou být programovatelné pomocí tzv. šestého smyslu, výrazně usnadňujícího ovládání. Senzor vyhodnotí nejvhodnější způsob dosažení požadované teploty a sám určí, zda využije funkci chlazení, ohřev, nebo větrání. K rychlé regulaci již nastavené teploty jsou některé klimatizace vybaveny například chytrými tlačítky, kterými lze původně nastavenou teplotu velmi rychle změnit. Stačí stisknutí tlačítek TOO WARM nebo TOO COLD - „příliš horko" nebo „příliš zima" - a klima­tizace z navolené teploty buď ubere, nebo naopak přidá.

Kromě toho může vaše klimatizace filtrovat vzduch, ionizovat ho, odvlhčovat či zvlhčovat, zbavovat pachů a třeba i parfémovat.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Udržovat klimatizační jednotku

Klimatizace ale, stejně jako každé jiné zařízení, potřebuje čas od času údržbu, seřízení a sem tam i drobnou opravu. Četnost těchto servisů záleží na způsobu a účelu užívání, ale obecně se dá říci, že servisní prohlídka prováděná odbornou firmou jednou ročně před či po sezóně by měla plně stačit. Výjimku tvoří servery a jiné technické místnosti, kdy je kvůli náročnosti provozních podmínek třeba vyšší četnost preventivních servisních prohlídek. Majitel má udržovat klimatizační jednotku podle návodu k obsluze, ale větší opravy a zásahy by měl nechat na odborné firmě. Servisní technici jednak procházejí dlouhodobým a náročným školením odpovídajícím popisovaným zařízením, jednak mají k dispozici potřebné nářadí a technické vybavení.

Co se děje při kontrole klimatizace

Vnitřní jednotka: vyčištění a dezinfekce výparníku speciálním přípravkem, vyčištění případně výměna filtrů, vyčištění nádobky na kondenzát, kontrola odvodu kondenzátu, kontaktů řídicí desky a přívodů elektrické energie atd.
Venkovní jednotka: kompletní vyčištění kompresoru a všech kontaktů, kontrola elektrických přívodů a kontaktů, dotažení převlečných matek na spojovacím potrubí a zejména kontrola těsnosti spojovacího potrubí, případně doplnění chybějícího chladiva atd.

Naopak laik může neodbornou manipulací klimatizaci dokonce poškodit. Navíc takové neodborné „šáhnutí" může zlikvidovat i nároky na záruční servis a pozáruční výhody. A ty se vyplatí: například společnost Omega CZ poskytuje na jednotky Toshiba při provádění pravidelných placených ročních servisů prodloužení původně dvouleté záruční doby. Podobné podmínky nabízí i u klimatizačních jednotek Whirpool, kde je záruka poskytovaná až na 5 let, což je jedna z nejdelších záručních dob na našem trhu.

Životnost klimatizačního zařízení

Neudržovaná klimatizační jednotka neposkytuje dostatečný chladicí či topný výkon. Nečistoty a bakterie usazené na výparníku se dostávají do místnosti a v některých případech je možné cítit i zápach, může se zvyšovat provozní hlučnost atd. Například moderní klimatizační jednotky Toshiba jsou vybaveny diagnostikou, která nás upozorní třeba na nutnost výměny filtru či doplnění chladiva. Navíc servisní firma průběžně vede a doplňuje databázi svých zákazníků, které v pravidelných intervalech informuje o možnosti servisních prohlídek. Ty jsou zcela dobrovolné. Je třeba si ale uvědomit, že tyto preventivní prohlídky zcela jistě prodlužují životnost klimatizačního zařízení, do kterého se jednou ročně rozhodně vyplatí investovat. Odměnou je potom komfortní a bezproblémový provoz v době, kdy ho potřebujeme.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem