Účelem soutěžní přehlídky BRICK AWARD 2016 Cihla v 21. století „Cihlový dům s pálenou střešní krytinou“, vyhlášené 9. listopadu 2015 společnostmi Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. a TONDACH s.r.o., je prezentovat dokončené stavby a rekonstrukce staveb využívající v konstrukci převážně cihly anebo cihlové systémy a pálenou střešní krytinu a nejlepší z přihlášených staveb a rekonstrukcí ocenit.

Přihlášeny mohou být stavby realizované a dokončené po 1. lednu 2000 na území České republiky. 

Vypsány ceny ve výši 305 000,-Kč

Soutěžní přehlídka se koná pod záštitou Ministra průmyslu a obchodu ČR, partnery soutěže jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, mediálními partnery Vydavatelství Business Media CZ, JAGA MEDIA a VEGA.
BRICK AWARD 2005 | Cena společnosti Wienerberger Rodinný dům na Strakonicku.

Stavby či rekonstrukce mohou do soutěžní přehlídky BRICK AWARD 2016 Cihla v 21. Století „Cihlový dům s pálenou střešní krytinou“ přihlásit fyzické či právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, obce, orgány státní správy a samosprávy. Účast stavby v soutěži je však možná pouze se souhlasem autora stavby a jejího majitele.

Rodinný dům ve Slavkově u Opavy, Zvláštní cena CSI a Programu Porotherm dům Wienerberger 2012.

Nejlepší stavby či rekonstrukce budou oceněny Hlavní cenou BRICK AWARD Dům roku 2016 ve výši 100.000,- KčCenou společnosti Wienerberger Cihlový dům s pálenou střešní krytinou ve výši 50.000,-KčCenou ČKAIT (uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby) ve výši 25.000,- KčCenou za nejhezčí střechu ve výši 25.000,- KčCenou za nejhezčí fasádu z lícových cihel ve výši 25.000,- KčCenou za nejlepší rekonstrukci ve výši 25.000,- KčZvláštní cenou Vydavatelství Business Media CZ ve výši 25.000,- KčZvláštní cena Vydavatelství JAGA media ve výši 15.000,- Kč a Zvláštní cenou Vydavatelství VEGA ve výši 15.000,- Kč.

BRICK AWARD 2012 | Usedlost U kapličky

Členy poroty jsou doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., Fakulta architektury VUT v Brně, předsedkyně poroty, Ing. Eva Hellerová, autorizovaný inženýr, Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Ing. Miroslav Kaliba, autorizovaný inženýr, Ing. Jan Korbel, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Ing. arch. Renata Rubešová, autorizovaný architekt, prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, Fakulta architektury ČVUT v Praze, RNDr. Jiří Hejhálek, VEGA, Ing. arch. Jitka Pálková, Business Media CZ a PhDr. Matěj Šišolák, JAGA media.

BRICK AWARD 2012 | Usedlost U kapličky

Odevzdání dokumentace přihlašovaných staveb je stanoveno na 25. ledna 2016.

Soutěžní podmínky jsou soutěžícím poskytovány bezplatně a jsou k dispozici ke stažení na www.komunikace-profit.czwww.porotherm.czwww.tondach.cz a v sekretariátu soutěžní přehlídky na adrese PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, 102 21 Praha 10.

BRICK AWARD 2012 | Dům roku 2012 Rodinný dům v Popovičkách.

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem