Uvažujete-li o instalaci solárních kolektorů pro přípravu teplé vody na střechu rodinného domku nebo o výměně stávajícího topného systému na fosilní paliva za ekologické tepelné čerpadlo, pak netřeba váhat. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustilo dotační program Nová zelená úsporám 2013.