Topné infrapanely - módní hit, estetická záležitost, úsporná varianta vytápění, nebo prostě jenom další z mnoha možností, jak vyhřívat interiér? Pokusili jsme se najít odpověď.

Nabídka firem, které se zabývají prodejem infrapanelů, často nekriticky tyto výrobky vychvaluje - hovoří například o „absolutně nejúspornějším typu topení", o šedesátiprocentní úspoře nákladů a reklamní expert neváhá potenciální kupce přesvědčovat o tom, že pokud je jim teplo u běžného topení, vlastně jim ve skutečnosti teplo není. Na stánkách propagujících infrapanely jednou čteme, že jde o nejstarší topnou technologii světa (vždyť už pračlověk se hřál u horkých kamenů), podruhé jsou pokračováním kosmických technologií osvědčených v mrazivém vesmíru. Už taková prezentace sama o sobě vyvolává podezření, nebo se alespoň může stát motivem pro zkoumání, jak to vlastně s infrapanely je. 

Jak infrasystém pracuje

Infrapanely se principem liší od běžného teplovodního vytápění i přímotopů - nepracují s vyhříváním topného tělesa, jež předává teplo vzduchu, který se pak prouděním šíří v interiéru, ale využívají infračervených vln, které produkuje elektrický topný panel. Celý prostor před infrapanelem je prozařován infračervenými vlnami tak, jako například prostor před obrazovkou ozařují její světelné paprsky. Účinkem infračerveného záření je ohřívání předmětů a stěn místnosti, na něž dopadají, a teprve následně se od těchto předmětů ohřívá vzduch.

Jednou z možností, jak vyhřívat interiér, je využít infračervených vln, jež vyzařují moderní infrapanely.Navzdory prezentaci infrapanelů jako převratné novinky jde o princip, jehož počátky lze najít v 60. letech minulého století, kdy byl využíván pro lékařské účely - infračervenými zařízeními byly osazovány například inkubátory pro předčasně narozené děti, později nacházely infrapanely uplatnění při ohřívání dílen nebo různých průmyslových provozů.

Hodí se infrapanel do interiéru?

O funkčnosti infrazařízení není po desetiletích pochyb, novinkou je ale současný trend prosazovat je jako zdroj topení v domácnostech. Právě ten vyvolává řadu otázek. Cestu do interiérů má panelům usnadnit i design - prodávají se v podobě nástěnných obrazů apod., což je ovšem další spornou otázkou: opravdu je vhodné topit výtvarným dílem?

V propagačních materiálech se často mluví o padesáti, někdy dokonce šedesátiprocentní úspoře nákladů za topení. Většinou ale v textu není uvedeno, vůči kterému typu topení dospívají autoři k takovému číslu, natož aby byl „argument" podpořen nějakou serióznější analýzou a výpočtem.

Skleněné sálavé panely GR z bezpečnostního tvrzeného skla s čistými liniemi bez orámování.Pracuje se většinou s argumentem, že klasické topení nejprve musí ohřát vzduch, od něj se pak ohřívají předměty a stěny, kdežto infrapanely je zahřívají přímo a k dosažení tepelné pohody stačí o několik stupňů nižší teplota vzduchu. Úspora se pak odvozuje od skutečnosti, že tabulkově znamená 1 °C při vytápění úsporu přibližně 5 až 8 % nákladů. O kolik by tedy musela být z běžných pokojových 22 °C snížena teplota, aby se dosáhlo inzerovaných 60 % úspor?

Systém má stíny

Argument s nižší teplotou vzduchu pro dostatečnou tepelnou pohodu ale platí, otázkou je, jaké jsou skutečně podmínky v interiéru, pokud jde o teplo. Pocitu tepelné pohody se sice s pomocí infrapanelů dosáhne za nižší teploty vzduchu a předměty, na něž záření dopadá, se ohřívají a samy dále „topí", na druhou stranu ale při tomto proudění vzduchu pod stropem dochází ke zvýšení teploty vlivem přirozené konvekce vzduchu ohřátého přímo vytápěným stropem, a to tepelnou ztrátu zvyšuje. Kromě toho se reklamy na infrapanely většinou nezmiňují o jevu, který lze nazvat infračervený stín.

Sálavý konvektor Aixance v sobě spojuje výhody systému infračerveného vytápění a vyšší dynamiky konvekčního vytápění (vše FÉNIX).V místech, kam paprsky nedopadají - třeba pod stolem - se ohřívací efekt záření nemůže projevit a „úsporná" nižší teplota vzduchu tam může působit nepříjemný pocit chladu. Také regulace topení infrapanely neposkytuje takové možnosti jako sofistikovaný regulační systém teplovodního topení, reguluje se většinou pouhým vypnutím nebo zapnutím funkce panelů.

Jinou stránkou věci je charakteristika interiéru, ve kterém se topí, pokud jde o jeho tepelněizolační vlastnosti. Nízkoenergetický dům s minimální ztrátou tepla může fungovat s velmi malými náklady na plynové nebo elektrické topení a dokáže zužitkovat i zbytkové teplo např. z pobytu osob nebo vaření a světelných zdrojů, zvlášť pokud uplatňuje větrání s rekuperací tepla.

Mramorový sálavý panel MR – leštěná mramorová deska o síle 3 cm. Sálavé teplo z přírodního kamene je příjemné a přirozené. Vybírat můžete z pěti různých typů kamene.Účinnost teplovodního systému v dobře izolovaném domě lze navíc podstatně zvýšit zapojením solárnětermických panelů, což systém založený na infrapanelech neumožňuje. Efekt infrapanelů bude tedy vyšší v nehospodárném, špatně těsnícím domě s nedostatečnou izolací, to ostatně upomíná na jejich dřívější (i současné) dobré uplatnění v technologických provozech bez standardního topení.

Infrapanel sloužit dokáže

Infrapanely ovšem i přes výhrady uplatnění mají. Velmi dobře poslouží tam, kde je topení s pomocí ohřátého vzduchu nehospodárné nebo dokonce nemožné. Jde o provozní prostory, dílny, sklady nebo tělocvičny. V individuálním bydlení je lze využít v garáži, v zimní zahradě nebo jako doplněk v interiéru. Spolehnout na komplexní vytápění domu nebo bytu touto formou ale může spíše než úspory energie znamenat problémy s uspokojením potřeb na vytápění.

text: David Daniel, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem