Opomíjení bezpečnostních prvků na střechách může mít fatální následky. Potvrzují to aktuální statistiky, kdy pády ze střech a lešení patří k častým pracovním úrazům.

Bezpečnostní prvky Ruukki, montážPožadavky na bezpečnostní prvky střech rodinných domů diktují lokální stavební normy. Zatímco například ve Skandinávii jsou bezpečnostní prvky, jakými jsou žebříky, střešní lávky a sněhové zábrany, přirozenou součástí střech rodinných domů, v Čechách se s nimi často z důvodu úspor nepočítá a to ani ve stádiu projektové dokumentace.

Pády ze střech a lešení tvoří v České republice podle statistik přibližně jednu pětinu všech smrtelných pracovních úrazů.

Kromě nedostatku bezpečnostních prvků za to může také vágní formulace normy ČSN 73 1901 Navrhování střech. Ta sice definuje potřebu bezpečnostních prvků u střech budov s provozem, nicméně u ostatních střech je poměrně shovívavá a bezpečnostní prvky nepožaduje.

Při výběru a dimenzování optimálních bezpečnostních prvků samozřejmě rozhoduje způsob užívání stavby, lokalita stavby a nároky na údržbu střechy. S bezpečnostními prvky bychom měli počítat už ve stádium projektové dokumentace. Instalovat je pak můžeme i dodatečně.

Bezpečnostní prvky Ruukki Bezpečnostní prvky Ruukki Bezpečnostní prvky Ruukki

Bezpečnostní prvky jsou přirozenou součástí střech skandinávských domů

Lávky a žebříky

Minimálním bezpečnostním opatřením, které předepisují české stavební normy u rodinných nebo rekreačních domů, je zajištění bezpečného přístup ke komínu domu. K tomu slouží kombinace střešní lávky a žebříku. Lávky a žebříky také umožňují rychlou a bezpečnou instalaci satelitů, TV a Wi-Fi antén. Žebříky navíc mohou sloužit jako úniková cesta v případě požáru.

Bezpečnostní prvky Ruukki Bezpečnostní prvky Ruukki
Bezpečnostní prvky Ruukki Bezpečnostní prvky Ruukki

Bezpečnostní prvky Ruukki. Lávky a žebříky zajišťují přístup pro údržbu komínů

Sněhové zábrany

Zejména u domů v horských a podhorských oblastech nebo u domů vystavovaných pravidelné sněhové pokrývce jsou důležitou součástí bezpečné střechy. Sněhové zábrany chrání osoby v okolí domu proti padajícímu sněhu a ledu, a proto by měly být součástí střešního systému alespoň nad vstupy do budovy. Důležité je zajistit optimální počet a velikost sněhových zábran podle průměrného množství sněhových srážek, délky po spádu a sklonu střechy.

Sněhové zábrany Sněhová zábrana Sněhové zábrany

Nejčastější nedostatky bezpečnosti střech rodinných a rekreačních domů

  • poddimenzování množství a velikosti sněhových zábran

  • absence žebříků a pochozích ploch pro údržbu střechy

  • nedostatek kotvících prvků pro jištění na střeše

  • žádná úniková cesta v  případě požáru

  • nezajištění bezpečného přístupu na střechu budovy

    (komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem