Ložnice většinou nemívají zvláštní architektonické nároky na řešení interiéru. To ovšem neplatí o podkrovních ložnicích, kde je naopak vše atypické a zvláštní.

Umístění ložnice v podkroví je velmi praktické hned z několika důvodů. Většinou jde o prostor vzdálený společenskému ruchu - ticho a klid jsou přitom jedním z klíčových zna­ků dobře zvoleného umístění ložnice. Dalším parametrem mluvícím pro umís­tění ložnice do podkroví je její ne­náročnost na výšku stropu. Lze tak vy­užít i prostor pod skosením střechy a dal­ší atypické prostory.

Kudy vchází do ložnice slunce

Zajímavé dělení podkrovní místnosti na ložnici a obytnou část s originálním řešením vstupu do postele (ALNUS).V tomto smyslu je pak velmi důležité rozmístění střešních oken, případně bal­konku. Okna a balkon určují množství a charakter světla v podkrovní místnosti během dne. Logice pracovního dne nejvíce vyhovuje ranní sluníčko, které nám pomáhá snadněji opustit peřiny útulné podkrovní ložnice a vrhnout se do víru každodenních povinností. Ložnice je stej­ně většinu dne opuštěná, a proto je v podstatě lhostejné, zda tam svítí sluníčko či ne. Takže pokud mů­žeme ovlivnit dispoziční řešení podkroví, je optimální směr umístění ložnice na východ. Okna, jejich množství či ve­likost a případné vylepšení v podobě podkrovního balkonku mají vliv nejenom na světlo a větratelnost podkrovní místnosti, ale i na rozestavění nábytku.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.mujdum.cz nebo www.modernibyt.cz.

Okno nad hlavou nemusí být radostí

Představa, že ležíte v posteli a nad hlavou se vám podzimní „čerti žení", je sice krásná, ale zkuste taková okna zavírat, otvírat a mýt... Určitě dojdete k názoru, že je to zbytečně komplikované. Navíc okno nad hlavou nemusí být v případě ostrého jarního a letního sluníčka vůbec žádnou „radostí". Ne náhodou pro umístění střešních oken platí přesná pravidla, která umožňují jejich dostupnost a snadnou, ale především bezpečnou manipulaci.

Postele vyráběné pro podkrovní ložnice jsou vždy náročnější na promyšlení všech detailů, úložnými prostory počínaje a pohodlným vstáváním a uléháním konče (ALNUS).Okna a balkon tedy možnosti využití podkrovního prostoru silně ovlivňují a je více než rozumné si rozestavění a funkci nábytku v ložnici před jejich instalací pečlivě promyslet.

Bezpečně do postele i z ní

Postel by měla být umístěna tak, aby byla dobře (rozumí se pohodlně i bezpečně) dostupná. Záhlaví postele by mělo být situováno tak, abychom mohli pohodlně vstát a lehnout si, aniž bychom se uhodili do hlavy či ramene. Na­příklad postele umístěné podélně do níz­kého zkosení střechy sice na první po­hled vypadají hezky, ale jsou velmi ne­praktické. Lehnete si lze pouze „bo­kem" a při nějakém divočejším snu si bu­dete otloukat hlavu o nízký strop nad sebou. Problematické je pak i stlaní takto umístěných postelí.

Kromě postele je ale v ložnici zapotřebí ještě další nábytek na ukládání lůžkovin, oděvů a dalších předmětů. Dobře se k to­mu dají využít niky a prostory na konci zkosení pod výškou 1,60 m - do této výšky skosení je prostor považován za obytnou plochu. Chybí-li ložnici šatna jako přilehlá samostatná místnost a nechceme-li pro ni ubírat z vlastních prostor ložnice, lze využít právě tohoto prostoru k ukládání sezónních i každodenních potřeb. Možností, jak to provést, je mnoho - od zřízení skříněk až po využití různých drátěných systémů či atraktivně vypadajících pletených ko­šů a dřevěných truhlic.

Kdy začít stavět

Půdní vestavbu - nebo alespoň jakousi přípravu na ni - si můžete „pořídit" rovnou se stavbou nového rodinného domku, ať už jde o stavbu prováděnou svépomocí nebo zadanou stavební firmě. Pokud si pořizujete dům podle již připraveného projektu a na využití podkroví v něm není pamatováno, pak je dobré tuto možnost s dodavatelem probrat ještě nejlépe ve fázi před schvalovacím řízením. Litovat určitě nebudete. Pokud ovšem zvolíte odkládací taktiku, ve smyslu „uvidíme, až budou děti starší", může se stát, že vás to přijde několikanásobně dráž. Nejde jen o to, že se stavební materiály a práce každým rokem zdražují, ale především o předvídavost konstrukční. Prakticky to například může znamenat to, že příliš tenké krovy nesoucí lehkou krytinu typu bonnský šindel a nedostatečná izolace nebudou pro budoucí adaptaci vyhovující. Právě tepelná a zvuková izolace střechy patří k rozhodujícím faktorům pro posuzování kvality obývaného podkroví. Ložnice, ve které vám bude v zimě hrozná zima a v létě nesnesitelné horko, je asi na míle vzdálená představě útulného podkrovního pelíšku.

Úložný prostor postele

V podkroví lze účelně a přitom esteticky využít každý centimetr (DELFI).Optimální je také při pořízení postele myslet na co možná největší úložný prostor. V podkrovních místnostech - a u ložnic dvojnásob - pla­tí, že čím vzdušněji bude prostor působit, tím lépe se v něm budeme cítit. Kromě estetických aspektů má toto hledisko i praktický základ - jde o množství vzduchu, který se ve většinou malých podkrovních prostorách velmi snadno vydýchá a „ztěžkne".

Musíme tedy počítat s tím, že zřízení podkrovní ložnice se nedá odbýt jednou návštěvou supermarketu s nábytkem. Většina nábytku a možná i samotná postel budou nejspíše potřebovat indi­viduální řešení, které bude přesně od­povídat individualitě prostoru a jeho možnostem. S tím například souvisí i roz­místění osvětlení a dořešení barevnosti celého interiéru. Z tohoto hlediska existují k vybavení podkroví dva přístupy: buď jste schopni si „to vše" představit již u projektu, nebo je nutné se na­před s místností fyzicky seznámit, vy­tvořit si konkrétní názor a pak teprve hledat řešení (pokud se tedy stěhujete do již dispozičně daného prostoru).

Ta trocha námahy a nadstandardních starostí se vám ale bohatě vrátí.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem