Když slunce začne pořádně pražit z oblohy, zachmuří se mnozí majitelé domů a bytů, kteří se pracně pokoušejí omezit jeho působení tak, aby bylo možno některé prostory v domě vůbec využívat. Přitom využitím vhodné stínicí techniky lze palčivý problém zcela odstranit.