Souběh veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM přilákal na výstaviště PVA EXPO PRAHA ve dnech 9.-11. 2. téměř 25 000 návštěvníků. Ti si mohli doslova na vlastní dotek vyzkoušet kvality chytrého zasklení HELUZ IZOS, které dokáže zajistit úsporu energií na vytápění v řádu desítek procent.

Důležitým krokem k dosažení nízkých provozních nákladů domácností je především dokonale tepelně izolující obálka budovy, jejíž podstatnou část tvoří okna. Jejich zasklení proto představuje významný prvek promlouvající do energetické bilance celého domu. Společnost HELUZ IZOS, jeden z největších dodavatelů zasklení v České republice, návštěvníkům veletrhu názorně ukázala, jaký potenciál má kvalita zasklení při snižování nákladů na vytápění.

V expozici si mohli prohlédnout model oken tvořících rozhraní mezi rozdílnými prostředními simulujícími interiérové a exteriérové prostředí v zimě a v létě. „Při výběru zasklení nejsme limitováni volbou jednoho typu, různé stavební situace vyžadují různá řešení. V zimě potřebujeme, aby zasklení propouštělo tepelnou energii ze slunečních paprsků a získávali jsme co nejvíce pasivních solárních zisků, které vytopí náš dům zadarmo. V létě naopak chceme sluneční záření odclonit a eliminovat tak náklady na chlazení klimatizací. Pro všechny tyto situace nabízí společnost HELUZ IZOS řešení,“ popisuje její obchodní ředitel Ing. Petr Stejskal.

HELUZ IZOS představil na veletrhu FOR PASIV zasklení, které zajistí až 30% úsporu na vytápění

Jaký vliv má volba zasklení na jeho vnitřní teplotu, ale také na celkové tepelné ztráty objektu se mohli zájemci přesvědčit doslova na vlastní dotek a pocítit rozdíl. „Možnosti současných moderních výrobků jsou nejlépe patrné na porovnání s dvojsklem se součinitelem prostupu tepla zasklení Ug = 1,6 W/m2K. To byla hodnota běžná přibližně kolem roku 2000. Vedle něj bylo instalováno trojsklo IZOS TRIPLE s Ug 0,6 W/ m2K. Při venkovní teplotě -7,5 °C dosáhl rozdíl teploty vnitřního skla více než 3 °C. Každý 1 °C přitom představuje rozdíl v nákladech na vytápění mezi 7 až 8 %, takže v případě těchto dvou výrobků se bavíme o rozdílu v nákladech na vytápění kolem 25 %,“ vysvětluje Petr Stejskal. Sklo IZOS ENERGY+ se součinitelem prostupu tepla U = 0,5 W/m2K a solárním faktorem 62 % pak vylepšuje tuto hodnotu o dalších cca 10 %.

Řešení přehřívání interiéru v letních měsících zase ukázalo porovnání zasklení IZOS ENERGY+ a IZOS SHADOW. V případě, že majitel domu nechce nebo nemůže řešit stínění pomocí předokenních žaluzií, může zvolit sklo IZOS SHADOW se schopností odrazivosti sluneční paprsků a se solárním faktorem sníženým na hodnotu 36 %. Při venkovní teplotě blížící se teplotě 40 °C je teplota vnitřního zasklení 20,5 °C, tedy o více než 1 °C méně než u produktu IZOS ENERGY+. S tím jde ruku v ruce klesající potřeba energie na chlazení interiéru.

HELUZ IZOS představil na veletrhu FOR PASIV zasklení, které zajistí až 30% úsporu na vytápění

„Jednotlivé druhy zasklení je možné vsadit do libovolného typu rámu, zákazník tedy není v tomto nijak limitován. Stejně tak je například možné nové zasklení vsadit do stávajících rámů, pokud jsou funkční. To je ideální například pro majitele domů se staršími dvojskly. Nové dvojsklo sice logicky nedosahuje parametrů trojskel, ale pořád z hlediska tepelněizolačních vlastností vykazuje parametry o desítky procent lepší než dvojsklo z přelomu tisíciletí. A tím pádem přináší i razantní snížení nákladů na vytápění,“ doplňuje možnosti Ing. Petr Stejskal.

Více informací o vlastnostech zasklení HELUZ IZOS a možnostech, které zájemců přinášejí, najdou zájemci na novém webu společnosti www.izos.cz.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem