Interiérové schodiště slouží především k překonávání výškových rozdílů. Plní však i roli důležitého nosného konstrukčního prvku a kromě pohodlí a bezpečnosti by také mělo vhodně korespondovat s vnitřním vybavením domu.