V České republice stále mnoho lidí používá neekologické zdroje vytápění. Kotle na pevná paliva, kterými topí přes 500 tisíc domácností, výrazně zatěžují životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí od podzimu spouští nový program Státního fondu životního prostředí tzv. kotlíkové dotace, s jejichž pomocí si mohou majitelé rodinných domů pořídit nové ekologičtější zdroje vytápění se státní podporou až 127,5 tisíc korun.

Kotlíkové dotace lze získat v případě, že rodinný dům je nyní vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Program prioritně zvýhodňuje obnovitelné a bezemisní zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, a navíc podporuje další technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (tzv. mikro energetická opatření).

Podmínkou získání dotace je provedení alespoň jednoho takového malého opatření, pokud již nedošlo ke snížení energetické náročnosti domu v minulosti. Nejsou přitom nutné velké zásahy, stačí i zateplení střechy nebo výměna oken.

Na tepelné čerpadlo až 80% podpora

V České republice je přes 350 tisíc kotlů, které je třeba nahradit, protože lokální topeniště se významnou měrou podílejí na škodlivých emisích karcinogenního benzo(a)pyrenu a prachových částic. Cílem programu je pomoci vyměnit minimálně 80 000 kotlů, v první výzvě alespoň 20 tisíc. 

V programu je nejvyšší dotace ve výši 80 % vyčleněna právě na výměnu za tepelné čerpadlo. V krajích se zhoršenou kvalitou ovzduší získají žadatelé navíc 5 % ke stávající podpoře. Maximální výše způsobilých výdajů je přitom stanovena na 150 tisíc korun. Celkem budou v první ze tří výzev rozděleny 3 mld. korun, které se čerpají z fondů Evropské unie. Kotlíkové dotace bude podle vyjádření ministra životního prostředí možné kombinovat s novou výzvou Nová zelená úsporám, kterou ministerstvo plánuje spustit také na podzim. A to v upravené podobě jako dlouhodobý kontinuální program s postupným doplňováním peněz dle výnosu z dražeb emisních povolenek.

text: Tomáš Horáček, www.sfzp.cz, foto: www.sfzp.cz

logo MessengerPoslat Messengerem