Rozmanitost a vzrůstající kvalita různých typů obkladů a dlažeb pro novostavby i renovace vyžaduje neustálý vývoj stavebních materiálů, které jsou pro jejich úspěšnou realizaci klíčové. Baumit v této oblasti dlouhodobě nabízí svůj ucelený program s názvem Baumacol.

Dodavatel stavebních materiálů Baumit reaguje neustálou inovací programu Baumacol na současné trendy a nerozhoduje přitom, zda se jedná o realizaci v interiéru, či v exteriéru. Právě ucelený certifikovaný program pro lepení a spárování obkladů a dlažeb dává investorům především jistotu kompatibility jednotlivých vrstev, což je pro dosažení následné kvality a dlouhé životnosti takové konstrukce zcela zásadní předpoklad. Jednotlivé systémy Baumit Baumacol pro lepení a spárování obkladů a dlažeb jsou nejčastěji prováděny jako kontaktní skladby, tzn. přímo spojeny s podkladem v celé své ploše, což vylučuje vzájemný posun jednotlivých vrstev.

Typickým příkladem použití vybraného systému pro exteriér z programu Baumit Baumacol jsou balkonové konstrukce, tedy rovněž terasy či lodžie. Základ takové konstrukce tvoří min. 2% spádová vrstva pro odvod dešťové či stékající vody od venkovní stěny. Tato vrstva je tvořena např. potěrem Baumit FlexBeton s účinnou hydroizolací, kterou v programu reprezentuje stěrka Baumit Baumacol Protect. V nabídce je rovněž originální příslušenství, jako jsou těsnicí pásky či okapní profily. Pro samotné lepení dlažby v exteriéru nabízí ucelený systém Baumit flexibilní lepidla Baumit Baumacol FlexTop nebo FlexUni. V případě, že se jedná o zateplenou balkonovou konstrukci, je do celého systému po tepelnětechnickém výpočtu vložena další vrstva v podobě extrudovaného polystyrenu Austrotherm XPS, s jehož pomocí je především eliminován vznik nežádoucích tepelných mostů. I tento materiál však může v podobě tzv. spádového klínu tvořit již zmíněnou spádovou vrstvu.

Baumit Baumacol – realizace dlažby v interiéru a exteriéru

Profesionální systém Baumit Baumacol nachází samozřejmě široké uplatnění také v interiéru, především při realizacích koupelen, sprchových koutů a chodeb, často vyhřívaných pomocí podlahového topení. V místech, kde dochází k přímému zatížení vodou, jako např. na stěnách a podlahách v okolí sprchového koutu, je možné provést hydroizolaci pomocí osvědčených výrobků programu Baumit Baumacol ve verzi Protect nebo Proof. Cílem je zamezení průniku vlhkosti do podkladových vrstev a nosné konstrukce. Opět je v tomto případě doporučeno využití systémového příslušenství, např. hydroizolačních pásek nebo stěnových či podlahových vpustí.

Pro konstrukci využívající podlahové topení je potřeba zvolit správný typ podlahového izolantu a zároveň dodržovat zásady zpracování a ošetřování litého potěru, který je dnes velmi častým řešením v rámci bytové i administrativní výstavby. Důvodem je efektivnější přenos tepelné energie z otopné soustavy do jednotlivých vrstev podlahy a následně do vnitřního prostoru místnosti. Pokud je podlahové vytápění realizováno formou odporového drátu, je optimální jeho umístění ve vrstvě samonivelační stěrky Baumit Nivello Quattro.

Baumit Baumacol – skladba s popiskami (řez)

Současný tlak investorů na zkrácení času stavby s cílem snížení celkových ekonomických nákladů dává otevřený prostor pro využití rychle tuhnoucí flexibilní lepicí malty třídy C2FT S1 s názvem Baumit Baumacol FlexTop Speed. S jejím použitím je totiž daná realizace pochozí a spárovatelná již po třech hodinách, což je jejím významným benefitem.

Součástí výrobního programu Baumit Baumacol jsou samozřejmě kvalitní spárovací hmoty a právě v této oblasti přichází letos Baumit s významnými změnami. Zcela novým výrobkem pro spárování obkladů fasád (cihlové pásky, kamenné obklady apod.) je vysoce flexibilní mrazuvzdorná spárovací hmota na cementové bázi s názvem Baumit Ceramic, a to ve verzích S nebo F. Obě spárovací hmoty jsou určeny pro spáry o šířce 6–20 mm, ale písmena v názvu určují jejich odlišné zpracování. Ceramic S se nanáší celoplošně pomocí gumové spárovací stěrky, oproti tomu Ceramic F se vtlačuje přímo do vzniklé spáry pomocí spárovací špachtle. Obě verze ovšem spojuje současnými trendy vedená barevná škála devíti moderních pastelových odstínů.

Baumit Baumacol – realizace koupelny

Výrobní program Baumit Baumacol má však také vlastní spárovací hmotu s označením Baumacol PremiumFuge, vhodnou pro spáry o šířce 1–8 mm. Také u tohoto produktu, určeného do interiéru i exteriéru, došlo v letošním roce ke změně v paletě barev. Výrazné a syté odstíny jsou nyní nově nahrazeny spíše pastelovými tóny ve čtyřech řadách – Natural, Vintage, Country a Urban line. Dalším produktem pro řešení dilatačních spár obkladů je kvalitní pružný tmel Baumit Baumacol Silikon. Pro řešení exteriérových dilatačních spár a náročnějších spojů má Baumit v sortimentu vysokomodulový tmel Baumit Baumacol Polyurethane s dlouhou životností díky jeho odolnosti proti UV záření.

Baumit navíc nabízí u svých ucelených programů pro lepení a spárování obkladů a dlažeb velmi jednoduchou a intuitivní orientaci při jejich výběru, což potvrzuje mimo jiné systém piktogramů na obalech výrobků a v souvisejících informačních materiálech. Na závěr je vhodné připomenout, že všechny podlahové materiály společnosti Baumit jsou opatřeny certifikací EMICODE, která ve třech různých kategoriích potvrzuje u těchto výrobků velmi nízkou emisi organických těkavých látek. V praxi to znamená ekologicky velmi šetrné řešení podporující zdravé bydlení, které je z pohledu ochrany životního prostředí u investorů vhodnou orientační pomůckou pro posuzování a výběr stavebních materiálů.

www.baumit.cz

Zdroj: Maketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem