Pórobetonové tvárnice se díky jednoduchému způsobu i kvalitativním parametrům řadí k nejoblíbenějším stavebním materiálům. Výrobce nabízí kompletní modulový stavební systém.

Pórobeton má výborné tepelné vlastnosti. Umožňuje snadnou výstavbu, stavební prvky jsou velmi lehké a snadno se s nimi manipuluje. Tvárnice obvodového zdiva se vyrábí v šířkách 200, 300, 375 a 499 mm. Pórobeton se stejně jako klasický beton vyrábí z plniva, pojiva a vody. Jako plnivo se používá křemičitý písek nebo elektrárenský popílek, jako pojivo pak cement, vápno nebo jejich směs. Podle složení se pórobeton dělí na plynobeton, plynosilikát a pěnobeton.

A ještě jednou variace na téma beton – zdicí systém Durisol. Aplikované štěpkocementové tvárnice garantují při tloušťce 400 mm součinitel prostupu tepla (U) 0,17 W/m²K.Beton s „bublinkami"

Autoklávovaný pórobeton je v podstatě beton, vyrobený z křemičité jemnozrnné vápenné, cementové nebo cementovápenné malty vylehčené plynem, vzniká chemickou reakcí hliníkové přísady a vytvrzuje se parou pod tlakem. Jde tedy o silikátový kompozit s makropóry (až 80 % objemu tvoří uzavřené mikropóry o průměru 0,5 až 2,5 mm). Z pórobetonu lze vytvořit prakticky celou hrubou stavbu domu, což umožňuje sladěnost všech dílčích prvků do jednoho uceleného systému - tvárnice různých pevnostních tříd, velkoformátové modulové bloky, příčkovky, nosné i nenosné překlady, U-profily, stropní dílce, trámce a vložky, komínové tvárnice, střešní desky, zdicí a výplňové malty (tmely), montážní a doplňkové prvky.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Pro obvodové zdivo se používají tvárnice Ytong Multipor a P2-400 PDK (200 x 390 x 599 mm a 300 x 249 x 600 mm) s U = 0,14 W/m2K, dále tepelněizolační tvárnice Ytong Lambda (375 x 249 x 599 mm) s U = 0,23 W/m2K anebo úsporné tvárnice Ytong P2-400 (375 x 249 x 599 mm) se stejnou hodnotou součinitele prostupu tepla. V nabídce existují i další typy zdicích prvků.

Tvárnice Ytong Theta

Prakticky nejlehčí masivní tvárnice (výrobce ji představuje jako prvek s nejlepšími tepelněizolačními parametry na tuzemském trhu). Používá se pro stavbu nízkoenergetických domů bez nutnosti zateplení. Tloušťka nezateplené stěny je 499 mm, součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m2K. Obvodové stěny tak nejsou uzavřené, ale prodyšné, dům si zachovává tolik potřebnou schopnost tradičních zděných staveb „dýchat s interiérem" a přispívá ke zdravému a příjemnému vnitřnímu klimatu.

Beton v izolovaném obalu

Stěnové dílce Super IZO a IZO plus jsou liaporbetonové sendvičové tvárnice určené pro jednovrstvé obvodové nosné i výplňové zdivo. Základním materiálem pro výrobu dílců je mezerovitý liaporbeton, k němuž se přidává vložka z tvrzeného samozhášivého polystyrenu (styroporu).

Na izolované (hydroizolace š. 500 mm) základové desce se dle projektu vyměří přesné rozměry půdorysu a poloha budoucích obvodových stěn.Spojením uvedených „ingrediencí" vznikl sendvičový blok, určený pro jednovrstvé obvodové nosné i výplňové zdivo tloušťky 300 mm, určené pro stavby s požadavkem na vysoký tepelný odpor (R = 3,44 m2K/W bez omítek, s tepelněizolačními omítkami R = 3,73 m2K/W) a tepelnou akumulaci stěny při zachování malé tloušťky obvodového zdiva, zajišťující maximální využití obestavěného prostoru. Součinitel prostupu tepla U = 0,268 W/m2K.

Systém ztraceného bednění

Zdivo z dřevoštěpových tvárnic (bednicích desek) vyplněných betonem kombinuje příznivé vlastnosti dřeva a pevnost betonu. Základem je rychlá montáž pomocí distančních spon. Na venkovní straně se používají dvouvrstvé desky WS EPS, které jsou tvořeny jednoduchou deskou tloušťky 35 mm s nalepenou vrstvou bílého nebo šedého pěnového polystyrenu o tloušťce 50 až 200 mm.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Tím se dosahuje vysoké tepelné izolace. Pro stavbu rodinných domů nízkoenergetických parametrů jsou vhodné například desky VELOX WS-EPS-plus s celkovou tloušťkou stěny bez omítky - 270, 300, 320, nebo 340, 370, 400 a 420 mm. S vrstvou betonu v síle 150 mm a s izolací pěnovým polystyrenem s obsahem grafitu od 50 do 200 mm (to vše mezi dvěma dřevoštěpovými deskami tloušťky 35 mm). Součinitel prostupu tepla je právě v případě nejsilnějšího polystyrenu U = 0,14 W/m2K a tepelný odpor R = 6,82 m2K/W.

text: Petr Saulich, foto: Jiří Vaníček a archiv

logo MessengerPoslat Messengerem