BLOG DAVIDA MENCLA - Karta, která je každému projektu dána a kterou nezměníte, je energie místa. Energie místa je zřejmě jedním z nejdůležitějších parametrů, který by vás měl zajímat. Přesto je fascinující, jak skoro žádný stavební projekt o této energii vůbec neuvažuje.

David Mencl, ředitel Ekonomických stavebEnergie místa může být velmi pozitivní. Na takovém místě se lidé cítí dlouhodobě dobře. Jsou vyklidnění. Nikam se neženou. Cítí pocit štěstí a jsou zdravější.

Pak jsou také místa energeticky prázdná. Taková, která nic nedávají, ale také nic neberou. Místo bez velkého vlivu na člověka. A je bohužel i hodně míst, kde je energie vysloveně špatná. To jsou místa, kde cítíte neustále pnutí a chuť „jít někam ven“. To vás vaše mysl vede z místa, které vám není prospěšné. Já se na takových místech po dvaceti minutách začnu neklidně rozhlížet a začnu hledat důvod, proč odejít. A teď si představte, že někdo si na místě s negativní energií postaví svůj dům a musí tam prožít celý život.

Tedy energie místa je parametr nesmírně důležitý a nesprávně opomíjený.

Pocit znovuzrození

Moje pratetička paní Božena Kamenická byla úžasným člověkem a zázračnou léčitelkou. Dokázala se vcítit do člověka a odhalovat neuvěřitelné diagnózy. Snad jsem získal od ní jednu jedinou molekulu tohoto božího daru.

Mám to tak, že přijdu na místo a cítím energii. Poznám, jaká energie je v kterém místě. Také když někoho delší dobu hostím ve svých domech, mluví mí hosté o tom, jak se cítí jak znovuzrození. Jsou ovlivněni energií pozemku, který jsem si velmi pečlivě našel. Když jste v sídle Ekonomických staveb, tak také tam cítíte mimořádně pozitivní energii. A také v tomto případě to není náhodná konstelace. Cítím energii a vždy jsem pro své domy vybíral pozemky s mimořádnou energií místa.

Pozitivní energie Mcel

Když jsem se poprvé přijel podívat do Mcel, cítil jsem nadšení. Vlna pozitivní energie mne zaplavila. Energie místa byla zcela mimořádná. A já věděl, že zde, když nic nepokazíme, vznikne pro naše klienty mimořádné místo s mimořádnou energií. Stálé i víkendové bydlení zde bude šťastným místem plným šťastných lidí. O tom, co zde chystáme, se dočtete v dalších číslech Mého domu, anebo už teď na mém blogu www.davidmencl.cz.

Text: David Mencl, ředitel Ekonomických staveb

logo MessengerPoslat Messengerem