BLOG DAVIDA MENCLA - Považoval jsem lidstvo za celkem moudré. A teď zjišťuji, že jako celek vlastně moudré není. S narozením pátého potomka přemýšlím, na jaký svět přichází. Se smutkem zjišťuji, že to je svět horší, nežli jsem vnímal při příchodu jeho sourozenců. Svět překvapivě hloupější.

Knihtisk se stal bodem obrovské šťastné změny. Dokud se knihy ručně opisovaly, bylo vědění majetkem hrstky vyvolených. Možnost knihy vyrábět hromadně postupně emancipovalo znalost pro široké vrstvy obyvatel. Knihtisk je vynález, který přinesl rychle rostoucí kolektivní i individuální moudrost. S knihtiskem bylo lidstvo každý den moudřejší.

Vydat knihu znamenalo náklady

Sociální sítě a internet měl být knihtiskem naší doby. Dalším kvalitativním skokem. Další emancipací znalostí a vědění. Sociální sítě měly být knihtiskem na třetí. Ale nejsou.

Vytisknout knihu znamenalo nutnost utratit náklady. Koupit papír. Barvu. Desítky hodin práce v redakci, v tiskárně a ve vazbě. Náklady znamenaly přemýšlení, jaká myšlenka si světlo vydání zaslouží a jaká spíše ne. Vydat knihu znamená úsilí. A toto úsilí bylo filtrem kvality.

Názory bez znalostí

Sociální sítě přinesly možnost vydávat myšlenky bez nákladů. Vydávání myšlenek bez nákladů pak přineslo možnost mluvit každému.

A to je rozdíl, který nás vede ke zkáze. V době knih k nám mluvili (většinou) ti, co věděli a co měli co říci. Nyní je neznalost maskována hlučností a agresivitou. Lidé hloupí dostali možnost mluvit. A mluví. Nacházejí své publikum, které hloupost hltá a s každou další řádkou hloupne.

Dvě rady

Pro svého novorozeného syna mám dvě rady: Drž se rodiny. V rodině vždy najdeš oporu, kterou v životě budeš potřebovat.

O tatínkovo názorech pochybovat nemusíš:-). Ale jinak se pochybovat nauč. Přemýšlej. Hledej své zdroje informací. Snaž se porozumět věcem, o kterých přemýšlíš. Až když porozumíš, vytvoř si názor. A klidně jiný názor, nežli je názor obecný, názor většiny. I sám budeš mít často pravdu. A když vás takových bude opravdu hodně, třeba zvládnete napravit, co má generace tak hodně pokazila.

Text: David Mencl, ředitel Ekonomických staveb
www.davidmencl.cz

logo MessengerPoslat Messengerem