Mladý architekt se rozhodl zachovat hodnoty průmyslové architektury devatenáctého století a přebudovat bývalou trafostanici na nízkoenergetické bydlení.

Bývalá trafostanice se nachází ve staré části pražského Smíchova, v pa­mátkově chráněné městské zóně. Dům situovaný ve velmi frekventované oblasti mezi nákupním centrem a hotelem Mövenpick ze tří stran přímo obklopují veřejné komunikace, z jižní strany k němu přiléhá pozemek s novou trafostanicí a parkovištěm.

Současný stav objektuDvoupodlažní budovu s plochou střechou zdobí malá apsida, která sloužila jako hlavní vstupní prostor, a plastické dekorativní prvky - výrazný sokl, římsy, pilastry atd. „Jedná se o unikátní ukázku naší historické průmyslové architektury a i přes nevyhovující technický stav stojí za to ji zachovat včetně strukturování fa­sády, i když sama o sobě není chráněnou památkou," vysvětluje svůj záměr architekt František Denk.

Ze 2 podlaží vzniknou 4

Základní myšlenkou architektonického ná­vrhu je tedy zachování stávající hmoty, k níž přibyla nenápadná střešní ná­stavba v jednoduchém moderním stylu.

Celý přičleněný pozemek obklopuje kom­paktní betonové oplocení, které chrání nově založenou zahradu. Pod zahradou je navrženo teleskopické dvoupodlažní parkoviště pro 4 automobily (parkovací systém Krenotech parklift 462). Tvoří jej dvě ocelové plošiny o rozměrech 5,8 x 5,4 m, výsuvný mechanismus, servisní šachta s hydraulickým agregátem, střešní plošina se zelenou vegetací a posuvná vrata, kterými se vjíždí z ulice.

Více článků z rubriky STAVBA najdete na www.dumabyt.cz nebowww.modernibyt.cz.

Hlavní vstup z ulice

Celá sestava se uvádí do chodu dálkovým ovládáním. Pod původním domem bude vytvořen nový suterén s ateliérem a zá­zemím, osvětlený anglickým dvorkem. V přízemí je situován hlavní vstup z ulice, hala, schodiště, velká pracovna a hy­gienické zázemí. První patro plní funkci klidové zóny s ložnicemi, střešní nástavba je věnována společnému obytnému prostoru s kuchyní a WC.

Ze společenské části se vychází vnějším schodištěm na střešní terasu s ve­getací. Na střeše vznikne celkem 24 m² zelených ploch s různou poléhavou ze­lení a keři dorůstající do výšky maximálně dvou metrů.

Ekologické T.R.A.F.O.

V rámci přestavby architekt navrhl nový suterén ve formě železobetonové vany. Většina nadzemních konstrukcí z plných cihel zůstane zachována, část stávajících dřevěných stropů se vymění za nové a dům po obvodě ztuží nová železobetonová hlavní římsa ve tvaru původní římsy. Nová střešní nástavba je řešena jako sloupový skelet s monolitickou strop­ní deskou, konstrukce bude ze že­lezobetonu.

Nástavba střešního podlaží má nevtíravý moderní výraz. Nová okna z hliníkových profilů s izolačními dvojskly jsou maximálně zapuštěna do ostění tak, aby se vyloučily tepelné mosty.Původní obvodové zdivo a suterén se zateplí z vnitřní strany minerální izolací Rockwool o nadstandardní tloušťce (s důrazem na řešení tepelných mostů), střešní nástavba bude mít provětrávanou sendvičovou skladbu. Dům bude vytápět plynový kotel a přísun čerstvého vzduchu zajistí nucené větrání s rekuperací tepla (veškeré rozvody jsou vedeny ve stropech). Dům má odpovídat standardu nízkoenergetických staveb.

Autor dal svému projektu název T.R.A.F.O., což znamená technická ruina adaptovaná funkci obytné. Návrh splňuje všechny předpoklady ekologického by­dlení budoucnosti - provoz s nízkou spotřebou energie, kvalitní střešní ze­leň, nejmodernější technologie a maximální využití jak zastavěné plochy, tak plochy pozemku.

text: Jitka Pálková, návrh a vizualizace: František Denk

logo MessengerPoslat Messengerem