Cash flow ukazuje, kolik finančních prostředků může firma vygenerovat. Ukazuje na úspěšnost firmy i na její životaschopnost. Je jasným ukazatelem toho, jak si stavební společnost vede na trhu v porovnání s konkurencí. Přesto se efektivní řízení financí často podceňuje, což může vést nejen ke špatné pověsti firmy, ale i k jejímu krachu.

Zásadní role cash flow ve stavebnictví

Mít přehled o cash flow (toku hotovosti) je důležité v každém oboru, ve stavebnictví má přitom naprosto zásadní roli. Ve stavební společnosti je naprosto nezbytné jasně definovat procesy a nástroje, které monitorují stav toku hotovosti v reálném čase.

Jen tak se vyhnete potenciálním problémům s financemi například v okamžiku, kdy investor ukončí spolupráci a odmítne vám proplatit nakoupený materiál. Právě ve stavebnictví může nastat bezpočet podobných situacích, ze kterých se s minimální ztrátou dostanete pouze v případě, že máte o firemních financích dokonalým přehled.

Co všechno se do cash flow počítá?

Tok financí neboli cash flow je v podstatě bilancí příjmů a výdajů. Příjem se počítá pouze takový, který na konci měsíce máte fyzicky na účtu a můžete s ním nakládat. Výdaj se v rámci cash flow počítá také až v okamžiku, kdy z účtu odejde.

Do příjmů se v rámci cash flow počítá kromě příjmů z prodeje služeb a produktů počítají i úvěry, vratky DPH, prodej vybavení i investice či vklad vlastních prostředků do podnikání, zkrátka jakýkoliv příjem společnosti.

Výdaje jsou veškeré náklady, které z firemního účtu odchází. Přehled o financích, které máte aktuálně k dispozici vám pomůže v efektivním rozhodování i řízení firmy a zakázek.

Ilustrační foto (zdroj: Depositphotos)

Jak efektivně řídit cash flow

Nenechte finanční tok řídit vaši firmu. Naučte se cash flow ovládnout ku svému prospěchu. Jak na to?

1. Nastavte procesy pro monitorování cash flow

Důkladná znalost firemních financí je základem. Pravidelně sledujete pohyby na firemním účtu. Výdaje plánujte předem. Snažte se směrovat finanční toky k pomalejším výdajům.

Výdaje plánujte podle maximální doby splatnosti faktur. Naopak se snažte plánovat rychlejší příjmy. Jak?

  • Dokončujte zakázky včas.
  • Dbejte na projektové řízení.
  • Nepodceňujte procesy.
  • Dohody s investory zesmluvněte – získejte jistotu včasného splacení faktur.
  • Volné finance na účtu se pokuste zúročit například převodem na spořicí účet.

S rychlejším příjmem vám v toku financí pomůže i Cashbot, služba, která vám proplatí fakturu od dodavatele už do druhého dne. Přečtěte si, jak Cashbot pomáhá ve stavebnictví.

2. Dbejte na pečlivý výběr obchodních partnerů

Více zakázek nemusí nutně znamenat vyšší a rychlejší příjmy. Více zakázek však může znamenat nejen více nákladů (zaměstnanci, materiál apod.), ale také riziko. Berte pouze takové zakázky, které jste schopni v termínu odevzdat a vybírejte si pouze takové obchodní partery, u kterých máte jistotu, že vám odvedenou práci včas zaplatí. Pokud se zákazník zdráhá zaplatit poté, co jste do jeho projektu investovali finance, dostanete se s cash flow do skutečně nepříjemné situace.

3. Předcházejte pohledávkám

Přes pečlivý výběr odběratel za zakázku neplatí? Přerušte realizaci, dokud vám na účet nepřijdou peníze. Nepouštějte se do dalších investic na projektu, dokud nemáte jistotu, že za něj své peníze uvidíte. Pracovní sílu převeďte na jiný projekt.

Nemůže zákazník zaplatit? Navrhněte mu splátkový kalendář či prodloužení splatnosti. Domluvte se na kompromisu, ten sice není pro váš tok financí ideální, rozhodně je však lepší možností než peníze nezískat vůbec.

Chcete se pustit do řízení cash flow a zjišťujete, že stále čekáte na proplacení faktur s dlouhou splatností? Nechte si fakturu proplatit Cashbotem

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem