Ať stavíte nové bydlení, nebo už vás ve starším domě nebaví pohled na všudypřítomné prodlužovačky, jedno je jisté - potřebujete novou, moderní a funkční elektroinstalaci. V takovém případě vám jistě přijde vhod náš seriál, věnovaný možnostem moderních technologií.

Jak tedy získat bezpečnou, komfortní a ve spotřebě šetrnou elektroinstalaci, která vám ulehčí život v novém či zrekonstruovaném domě nebo bytě? Vše se nemusí točit pouze kolem spínačů a zásuvek. Moderní elektroinstalaci lze pozvednout na vyšší úroveň řadou přístrojů, které zjednoduší ovládání jednotlivých prvků, nebo ji dokonce i ozvučí.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Kabeláž - základní, tj. silové a sdělovací rozvody

Neo snímač tlačítkovýVedení kabelů a jejich trasy určuje ČSN. Mohou být buď pouze pod omítkou, nebo jsou vedeny tzv. úložnou soustavou, tj. například v trubkách, a to zpravidla skrytě ve zdicích materiálech. Soustava má být navržena tak, aby s pří­padnou rezervou mohla pojmout požadovaný a potřebný počet vodičů a kabelů o potřebných průřezech. To je dobré pro případné dodatečné instalace nebo opravy bez významných zásahů do stavby. Také je vhodné navrhovat silové rozvody tak, aby na stejných trasách ne­vedlo přílišné množství kabelů. Vhodnější je montáž více rozvaděčů.

! POZOR !

Elektroinstalaci mohou provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Je rozdíl v kabelech?

Ano, a značný. V běžných instalacích se používají silové a sdělovací (data, TV, telefon) kabely. V případě, že uvažujete o moderní inteligentní elektroinstalaci, je třeba připravit kabely pro tzv. sběrnicové systémy. V tomto případě nahradí silové vedení ve velké části pouze jeden sběrnicový kabel.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Rozdíl mezi běžnou a inteligentní elektroinstalací

Běžná elektroinstalace se skládá většinou ze standardních spínačů, zásuvek a dalších prvků, které spolu většinou nespolupracují. Zajišťují základní fungování domu - ovládání světel a spotřebičů, ale těžko můžete očekávat výraznější úspory energií, vyšší komfort a tudíž i užitnou hodnotu.

Co dokáže inteligentní elektroinstalace

Trojnásobný ovladač pri-OnTaková elektroinstalace je sice o něco nákladnější než běžná, získáte s ní však výrazný komfort a úspory energií. Inteligentní elektroinstalace dokáže řídit osvětlení, ovládat rolety i žaluzie, regulovat vytápění a klimatizaci a dálkově ovládat spotřebiče i ve chvíli, kdy nejste doma. Součástí elektroinstalace pak nejsou jen běžné spínače, ale především snímače. Je až neuvěřitelné, co inteligentní elektroinstalace zvládá: větráte-li oknem, vypne topení tam, kde se větrá.

Začíná-li pršet, zavře střešní okna. Když se venku začne stmívat, zatáhne žaluzie tam, kde se svítí. Natáčením lamel rolet či žaluzií upravuje přístup slunečních paprsků do místnosti, čímž může zvyšovat či snižovat teplotu a regulovat tak vytápění a klimatizaci (pomocí připojené povětrnostní stanice). Nejste-li doma, vypne veškeré nepotřebné zásuvky a spot­řebiče (samozřejmě kromě lednice apod.). Jste-li na dovolené, simuluje vaši přítomnost a odrazuje zloděje. A můžete ji naučit i dalším „kouskům"...

Při zadávání projektu elektro zvažte

- co od své elektroinstalace očekáváte a ja­ké jsou vaše potřeby,
- zda chcete elektroinstalaci klasickou, či inteligentní
- představu o množství spotřebičů (pro správné dimenzování a počet zásuvek)
- požadavek maximální bezpečnosti
- energetickou spotřebu domu (použití elektroinstalačních přístrojů, které šetří energií)
- komfort, který umožňují moderní elektroinstalace
- estetiku celého domu či bytu, protože výběr designů je velký

Elektroinstalační krabice

Time Arbo snímač tlačítkový s LCDBez ohledu na to, zda se rozhodnete pro běžnou, nebo inteligentní elektroinstalaci, mají elektroinstalační krabice dva základní úkoly:

1) uložení a připojení elektroinstalačních přístrojů (spínače, zásuvky, stmívače apod.)
2) odbočení nebo ukončení vedení (již se příliš nepoužívá)

Berte v úvahu i možnost dodatečného osazení elektroinstalace dalšími přístroji. Z tohoto důvodu používejte co nejhlubší krabice. Jejich hloubka by v žádném případě neměla být menší než 45 mm. Krabice lze sestavovat do vícenásobných řad vodorovně i svisle. Tím máte zajištěno, že např. v kuchyni mů­žete mít po ruce sestavu spínače osvětlení + 3 zásuvky. Vše na jednom místě a v jednom designu.

Možnosti inteligentního systému elektroinstalace

V jediném společném systému elektroinstalace je možné propojit řízení prakticky všech funkcí v domě. K nim patří například:
- spínání a stmívání osvětlení, nastavování světelných scén
- ovládání žaluzií, rolet, markýz, střešních oken i vrat
- řízení vytápění, větrání, klimatizace podle jednotlivých místností i ročních období
- ovládání libovolných dalších spotřebičů a činností (bazén, zavlažování, sauna aj.)
- možnost rozšíření instalace o bezdrátové spínače s vysílačem radiofrekvenčního signálu, které lze umístit kamkoliv (stačí je jen nalepit na vybrané místo)
- řízení shora uvedených činností pomocí časových programů
- jednoduchá kombinace různých stavů zařízení, např. pro situaci opuštění domu
- vytváření centrálních funkcí, např. všechny žaluzie v domě můžete ovládat jediným dotykem, samozřejmě však i nadále z jednoho místa individuálně. Totéž platí pro osvětlení i vytápění
- ovládání vzdáleným přístupem (telefonicky, SMS, přes internet)
- veškeré nastavené funkce lze nahlížet a měnit - vizualizace na PC, PDA nebo MDA
- spolupráce se zabezpečovacími systémy
- měření a zobrazování spotřeby energií

Jističe a pojistky aneb nadproudová ochrana

Důležitá součást elektrických instalací, která mj. zabezpečuje ochranu proti zkratům a přetížení. Jističe jsou dimenzovány podle výpočtu celkového odběru objektu připojeného na přípojku. Tyto výpočty a dimenzování by měly být součástí projektu. Při projektování zvažte, zda budete vedle jednofázové instalace (většinou 6-25 A, 250 V) potřebovat i třífázovou (25 A, 400 V) elektroinstalaci pro připojení větších spotřebičů.

Ochrana před nebezpečným dotykem

Strojky ve zdiZa nejvýznamnější doplňkovou ochranu v domovních elektroinstalacích můžeme označit proudové chrániče. Největší ne­bezpečí úrazu elektrickým proudem v do­mácnostech hrozí v koupelnách (používání elektrospotřebičů ve vaně či v mokrém prostředí), v kuchyních, v dílnách a při užívání elektrické zahradní techniky. Natečení vody do zásuvky ne­bo přeseknutí či zlomení přívodní šňůry je poměrně časté, také malé děti rády zkoumají zásuvky.

V nebezpečných situacích vypíná proudový chránič přívod elektrické energie v řádu milisekund. Proudové chrániče mají i významnou funkci při zabezpečení domů před vznikem požáru. Současné předpisové normy vyžadují povinné používání proudových chráničů prakticky pro všechny zá­suvkové obvody. Ve starších instalacích lze instalovat zásuvky nebo moduly s proudovým chráničem.

text: Ing. Josef Kunc, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem