Dům je navržen jako spojení tří hmot různých výškových úrovní, uspořádaných kolem jádra domu – patia. To je tvořeno částečně krytou terasou a především vzrostlou zelení, která je zde hlavním prvkem. Zeleň v patiu je ústředním motivem navrhovaného domu – obyvatelé ji tak vnímají ze všech prostor. V horkých letních měsících stíní a také vytváří příjemné mikroklima.

Dům se zeleným srdcemZ hlediska dispozice je hlavní hmotou domu dvoupodlažní stavba se sedlovou střechou – denní část. Její dolní podlaží využívá svažitosti terénu, díky čemuž je rozčleněno na dvě výškové úrovně. Prostor nad jídelnou je otevřen do horního podlaží, odkud je interiér prosvětlen. Navazující hmota, orientovaná rovnoběžně s komunikací (servisní část), je jednopodlažní s plochou střechou. Přesah střechy kryje vstup do domu a do garáže a na straně patia vytváří velkorysý krytý venkovní obytný prostor. Na servisní část navazuje ve snížené úrovní noční část s ložnicemi a hygienickým zázemím. Tato hmota je pojednána minimalisticky s plochou zelenou střechou bez přesahů, tak aby nestínila patiu.

Vstupní partie je akcentována šedou omítkou a zapuštěním do přízemní hmoty. Zapuštěním vytváří krytý vstup – přesah je ze spodního líce obložen smrkovými spárovkami a z předního líce jej lemují světle šedé cementovláknité desky v dokonalém spárořezu. Vstup do garáže je od vstupu do domu oddělen svislým modřínovým obkladem, za kterým se ukrývá okno do technické místnosti.

Dům se zeleným srdcem

Materiálové řešení koresponduje s nosnou konstrukcí stavby – v obvodových stěnách je využita dřevovláknitá izolace. Bylo použito kolem 120 kubíků dřeva, fasáda je obložena palubkami z neošetřeného sibiřského modřínu s černě probarvenými spárami. Dům nemá žádné mimořádné požadavky na údržbu, sibiřský modřín na fasádě je bez nátěru, získává tak přirozenou patinu a další desítky let se o něj není třeba starat. Fasádní systém s omítkou bude po letech vyžadovat obnovu nátěru, stejně jako u zděných domů.

Už jste viděli? Dům, kterému vládne dřevo a mohutné sloupy z douglasky

Slovo architekta

Dům se zeleným srdcemIng. Irena Truhlářová: „Investor přišel s poměrně jasnou představou půdorysu – podle svého původního bydlení si přál dům ve tvaru „U“, protože mu tento půdorys vyhovoval. Dalšími body zadání bylo: nízkoenergetický dům z masivních dřevěných panelů, které budou pohledové. Podstatným přáním také bylo mít možnost vstupu do garáže z domu, přes technickou místnost. K tomuto zadání ještě promluvily regulativy v dané oblasti a to zejména požadavek sedlové střechy na hlavní hmotě objektu a orientace štítu kolmo k ulici. Vnitřní uspořádání bylo zcela otevřené a investor jej ponechal na nás.

V době kdy nás investor oslovil, měl již pozemek vybraný. Výhodou pozemku je zcela otevřený výhled jižním směrem do krajiny, kde je garantováno, že žádná výstavba vzhledem k záplavovému území nevznikne. Nevýhodou byla poměrně hustá okolní zástavba. To vlastně celý návrh tvarovalo – dali jsme si za cíl vytvořit domu vlastní mikrosvět, ve kterém majitelé nebudou vnímat sousední domy, proto jsme vše orientovali do vnitřního patia (zeleného srdce) a zároveň propojili s krajinou jižním směrem.

Dům je zajímavý ze statického pohledu – díky pohledovým CLT stropům lokálně přerušeným průhledy a CLT krovu jsme museli volit nestandardní řešení. V některým místech jsme preferovali určitý směr pohledových lamel, což byl trochu oříšek pro naše statiky. Tento dům je takový malý konstrukční hlavolam.“

Dům se zeleným srdcem

Dům se zeleným srdcem
Místo stavby: Střední Čechy
Stupeň dokumentace: studie, prováděcí projekt
Autor projektu: ARCHCON atelier, s.r.o. – Ing. Irena Truhlářová, www.archcon.cz
Realizace: 2012

Velikost pozemku: 1016 m2
Zastavěná plocha: 219,3 m2
Užitná plocha: 229,7 m2
Konstrukční systém: masivní třívrstvé CLT panely Stora Enso
Realizace: DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o., www.drevostavbybiskup.cz


Zdroj: Autorská zpráva

Foto: Martin Zeman

logo MessengerPoslat Messengerem