Komín je promyšleným systémem od jeho základu až po nejvyšší bod nad střechou. Právě nadstřešní část komínového tělesa, vystavovaná permanentně nejrůznějším nepřízním počasí, musí splňovat celou řadu kritérií, aby dlouhodobě vydržela s minimálními nároky na údržbu a zároveň zajistila bezproblémový chod otopné soustavy.

Komínový plášť NORDIC (zdroj: Schiedel)Dle umístění, sklonu a tvaru střechy je vypočítána například výška nadstřešní části komína, jejíž správné nadimenzování rozptyluje vypouštěné spaliny do volného ovzduší. Dále je třeba zamezit zatékání vody do konstrukce komína, která by mohla snížit jeho životnost. A konstrukce jako taková musí dlouhodobě odolat nejen dešti, ale i větru, slunci i mrazu.

Výrobce komínových systémů Schiedel řeší nadstřešní část zděných komínových systémů nabídkou prefabrikovaných dílců, které výrazně urychlí výstavbu a přispějí k bezpečnému provozu celé otopné soustavy.

Schiedel však nabízí i dodatečnou ochranu nadstření části pro stávající komíny. Ve Skandinávii běžně používaný komínový plášť NORDIC z kvalitní galvanické oceli může být instalován na zděné komíny o maximálním průměru 440 x 440 mm, ale i na nerezové komíny o průměru 100 – 200 mm. Plášť NORDIC ochrání a prodlouží životnost komínům, vystavených extrémním povětrnostním vlivům. Například v horských oblastech je tak dodatečné opláštění doporučováno i u nových komínů, které pak lépe dokáží odolávat drsnějšímu podnebí. Dalším důvodem instalace elegantního černého opláštění NORDIC mohou být estetické požadavky ať už památkových úřadů nebo samotného investora. U starších zděný komínů, jejichž nadstřešní část vykazuje známky opotřebení, kvalitní opláštění systémem NORDIC prodlouží životnost.

Celý systém je dodán s Prostup Setem, který řeší přechod opláštění a jeho napojení na střešní krytinu. Různé výšky komínových těles řeší teleskopické vysunování pláště, který se tak dokáže přizpůsobit výšce 1000 a 1500mm.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem