Mezi naší finanční a tepelnou pohodou by měla panovat rovnováha. Prvním krokem k dosažení přiměřených účtů za vytápění, aniž by současně utrpěl náš domácí tepelný komfort, by proto mělo být zlepšení tepelněizolačních vlastností domů a bytů a s tím spojené snížení energetické náročnosti. To předpokládá v podstatě tři věci – zateplení budovy, nová moderní okna a nepřetápění místností. Jak vyplynulo z výpočtů společnosti VELUX, výsledkem může být snížení potřeby energie na vytápění až o 62 %,

„Největší položkou v platbách za elektřinu či plyn je pro většinu domácností vytápění. Náklady na vytápění lze nejjednodušeji stáhnout několika prvky: dobrou izolací, zamezením úniku tepla i snížením teploty. I nepatrné snížení teploty v místnosti o 2–3 stupně povede k velkým úsporám nákladů,“ potvrzuje Zdeněk Okáč, marketingový manažer společnosti VELUX Česká republika.

Nová střešní okna VELUX výrazně vylepšila tepelnou izolaci i solární zisky

Nejslabším článkem venkovních obálek budov jsou obvykle okna, tedy i ta střešní. Právě ta však mohou energetickou bilanci domů a bytů zlepšit nejrychleji a nejméně nákladně, navíc s využitím dotace Nová zelená úsporám.

Zatímco střešní okna před třiceti lety dosahovala hodnoty součinitele prostupu tepla Uw kolem 2,8 W/m²K, dnešní střešní okna VELUX jsou standardně vybavená izolačním trojsklem. Jejich hodnota prostupu tepla Uw se tím snížila na úroveň 1 - 1,1 W/m²K, takže jsou vhodná i pro nízkoenergetickou výstavbu.

Příkladem jsou nová střešní okna VELUX Standard Plus, která vykazují při dostupné ceně vynikající tepelněizolační parametry. Jsou osazená zasklením 64 s hodnotou součinitele prostupu tepla U= 1,0 W/m2K (při zapuštěné montáži dokonce jen Uw = 0,94 W/m2K) a mají solární faktor g = 0,46. Těchto hodnot lze dosáhnout díky dokonalejšímu trojsklu s tloušťkou jednotlivých tabulí 6-3-4 mm, meziskelnímu plynu (Argon) i vylepšenému termoplastickému distančnímu rámečku. Střešní okno VELUX Standard Plus je navíc schopné generovat pasivní solární zisky, tedy „vytápět zdarma“ a zlepšovat energetickou bilanci nejen běžných novostaveb, ale i domů v pasivním standardu.

Zdroj: VELUX

Úspory lze dokumentovat na modelovém příkladu podkrovního bytu:

Potřeba energie na vytápění ve standardně zatepleném podkrovním bytě *

 

Spotřeba energie na vytápění KWh/m2 rok

Spotřeba energie na vytápění KWh

Energetické úspory kWh

Vyjádření % úspor oproti původnímu stavu

Původní stav (22°C)

21

1995

 

 

1. Opatření: Výměna střešních oken se zlepšením z Uw = 2,8 W/m²K na Uw = 1,0 (22°C)

16

1520

475

24 %

2. Opatření: Střešní okna s trojsklem a současné snížení teploty na termostatu o 2°C

10

650

1045

52 %

3. Opatření: Zateplení 500 mm, střešní okna s trojsklem, vytápění 20°C

8

760

1235

62 %

*Modelový příklad: podkrovní byt 95 m2, střední trakt, zateplení 250 mm, 8 ks střešních oken, orientace jih/sever, využitý software: VELUX Energy and Indoor Climate Vizualizer. 

Výměna střešního okna VELUX je jednoduchá, rychlá a čistá práce

V modelovém příkladu podkrovního bytu o velikosti 95 m2 lze těmito třemi zmíněnými kroky snížit spotřebu energie na vytápění až o 62 %. Zatímco průměrná spotřeba energie na vytápění v takovém bytě se starými střešními okny a částečnou izolací se pohybuje okolo 2 MWh ročně, kompletní rekonstrukcí by spotřeba energií mohla klesnout téměř na třetinu, tedy na 760 kWh.

„Komplexní úpravy, tedy výměna oken, zateplení i snížení teploty, představují samozřejmě největší úsporu, navíc na ně lze využít dotace z programu Nová zelená úsporám. Na druhou stranu je samozřejmě taková rekonstrukce náročnější finančně, časově i stavebně,“ vysvětluje architektka Klára Bukolská ze společnosti VELUX.

Ale už jen pouhou výměnou více než 25 let starých střešních oken za nová, jak uvádí výpočet VELUX, se spotřeba energie může snížit o 24 %! A poloviční spotřeby lze docílit současným snížením teploty na termostatu o dva stupně. Přitom výměna střešních oken je méně finančně náročná a realizovatelná bez velkých stavebních zásahů během několika dnů. Nejde totiž o náročný zásah do konstrukce domu – na rozdíl od výměny fasádního okna se na střeše nezasahuje do zděné konstrukce, takže jde o rychlou a čistou práci, po které stačí uklidit s lopatkou a smetáčkem.

Při zachování stejných rozměrů okna se výměna obejde i bez zásahu do ostění. V tomto případě práce zabere 2 až 3 hodiny, při zásahu do ostění a s použitím prefabrikovaného ostění VELUX může výměna trvat přibližně 4 až 5 hodin.

Zdroj: VELUX

Automatizovaný systém VELUX ACTIVE with NETATMO vyvětrá efektivně

Energetickou účinnost oken lze dále zvýšit pomocí stínicích doplňků, jako jsou venkovní markýzy a rolety. V zimě pomáhají bránit tepelným únikům a v letních měsících zabezpečují interiér před přehříváním. Tím dochází k další úspoře energií na chlazení místnosti klimatizací.

K dosažení maximální účinnosti je k dispozici automatizovaný systém VELUX ACTIVE with NETATMO, který přizpůsobuje otvírání oken a stahování rolet venkovnímu počasí, vnitřnímu prostředí (teplotě, vlhkosti a obsahu CO2) a preferencím uživatele. Automatizovaným procesem je možné nastavit si větrání ještě před příchodem domů. Chytrý senzor vyhodnotí vnitřní klima tak, že vyvětrá kvalitně, ale ne zbytečně dlouho, aby zabránil zbytečnému unikání tepla.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem