Vlastnit historickou, památkově chráněnou vilu je na jedné straně „terno“, na straně druhé je to finančně náročný závazek nejen vůči přísné památkové legislativě, ale i budoucím generacím.

Vila Kouřimka je dnes zapsána jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Nachází se na pokraji lázeňského parku, nedaleko centra Poděbrad a byla vyprojektovaná architektem Josefem Fantou v roce 1910 v čistém stylu geometrické secese. Tato vila byla a stále je jedním z nejvyhlášenějších a nejobdivovanějších domů ve městě. Dům patřil rodině Geiselreiterů z Kouřimi, která si ho tehdy nechala postavit. Po znárodnění byla vila převedena proti vůli rodiny Geiselreiterů do vlastnictví státu a o dům se přes padesát let nikdo nestaral. Když byl potom v rámci restituce v roce 1995 objekt navrácen žijícímu rodinnému příslušníkovi, bylo zřejmé, že je nutno provést velmi náročnou a nákladnou rekonstrukci.

Velké plány

Vzhledem k tomu, že jde o nejvýznamnější architektonickou památku v Poděbradech, chtějí majitelé vilu otevřít pro veřejnost. Chtějí zde vytvořit např. bezbariérovou keramickou dílnu, výtvarný ateliér a uměleckou kavárnu s venkovní zahrádkou. Majitelé věří, že tento koncept bude přínosem pro místní komunitu a že komercionalizací těchto veřejných prostor se zároveň podaří vytvořit ekonomické podmínky pro opravu a budoucí údržbu vily. Rozsah nezbytných restauračních prací totiž přesahuje finanční možnosti majitelů. Odbornou sanaci vyžaduje fasáda, střecha, interiérové i exteriérové kovářské prvky a dřevěné prvky v interiéru.

Náročný restaurátorský zásah čeká poškozené pískovcové krakorce i poničené fasádní cihly.Problémy s fasádou

Vila Kouřimka má fasádu z pohledového neomítnutého zdiva, které působí příjemným dojmem, bohužel však s sebou nese vysoké nároky na údržbu. Přestože na první dojem památka působí relativně zachovale, fasáda je v havarijním stavu, a to zejména její opukové zdivo, známé nízkou odolností proti povětrnostním vlivům. Opukové zdivo totiž degraduje tak, že se ve vrstvách odlamují kousky kamene, čímž se vytváří prostor pro zatékání srážkové vody. V zimě pak vlivem mrazu kámen praská a drolí se. Také pískovcové zdivo je lehce zvětralé, vykazuje drobná poškození a je pokryto vrstvou prachových usazenin a patrně i síranových krust.

V několika místech došlo k většímu poškození kamene, např. na krakorci pod arkýřem na jižní straně fasády. V místech v blízkosti stromů jsou zřetelné nazelenalé povlaky biologického původu. Průzkum ukáže míru zasolení jednotlivých partií a teprve vyčištění odhalí skutečný stav degradace kamene. Cihelné zdivo se při prvním ohledání v celkové ploše jeví jako nejméně poškozené, ale to je tím, že problematika degradace je zde jiná než u zdiva pískovcového. Materiál cihel se sice z větší části zdá být zdravý, na většině plochy však vykazuje drobná mechanická poškození.

Sochařská sanace zdiva

Vzhledem k tomu, že jde o výjimečnou památkově chráněnou architekturu, k opravě se přistupuje stejně jako k sochařskému dílu, s tím, že původní degradovaný materiál bude zachován v maximální možné míře. Čištění musí probíhat citlivě se zachováním určité míry patiny stáří, degradovaný materiál bude zakonzervován a chybějící části plasticky doplněny.

Materiál fasády, který je v relativně dobrém stavu, bude preventivně ošetřen. Nejprve však bude nezbytné provést podrobný restaurátorský průzkum a teprve na jeho základě bude upřesněna zvolená technologie. Chybějící hmota kamene a cihel se doplní tmelem na vápenné bázi, který barvou i strukturou napodobí originální materiál. Chybějící spárování doplní materiál na vápenné bázi, který barevně napodobí původní spárování. V poslední etapě bude provedena preventivní konzervace.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Zapeklitá střecha

Zábradlí na vnitřním schodišti nedopadlo tak špatně jako to balkonové, ale drobné sanační zásahy zejména na povrchu přesto potřebuje.Charakteristický půvab vily Kouřimky je dán také velmi strmou střechou a předsazenými štíty. Tvrdým oříškem při sanaci střechy je pálená prejzová střešní krytina, která oproti běžně používaným prejzům vykazuje rozměrové i tvarové rozdíly. Hlavním problémem bylo, že podobná krytina se dnes u nás nevyrábí. Nakonec se výroby nestandardních kůrek, háků i hřebenáčů ujala firma PKZ Keramika Poštorná. Krytina musí být vyměněna kompletně, protože původní prejzy se při manipulaci lámou, navíc vzhledem k technologii pokládky musí být původní malta nahrazena speciální maltou umožňující mírné dotvarování střechy.

Dřevěné prvky

Další oblastí, která si vyžaduje restaurátorský zásah, jsou dveře a okna z první třetiny 20. století a také fládrovaná vestavěná skříň zachovaná v interiéru. Dřevěné prvky musí být nejprve demontovány, a to včetně vyjmutí kovových částí (kování, kliky a panty). Pak přijde na řadu čištění povrchu dřevěného materiálu s důrazem na sejmutí mladších povrchových úprav.

Po očištění bude dřevo penetrováno fungicidy a insekticidy vhodné koncentrace. Scházející nebo silně poškozené části budou nahrazeny identickým materiálem. Povrch všech dveří, oken a skříně bude vytmelen a vybroušen.  Finální barevné povrchové úpravy budou provedeny v souladu s celkovou původní koncepcí barevnosti vily. U skříně dojde k rekonstrukci původního fládrování.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Kovářské prvky

Vnější obvodové oplocení je narušeno korozí, hlavně v místech kotvení a spodních prvků zasahujících do zdiva. Balkonové dílce jsou také převážně zasaženy v oblasti spodní montáže silnou korozí a vyžadují výměnu včetně zpevnění původní nosné kovové konstrukce. Vlastní schodišťové zábradlí nevykazuje dramatické známky poškození až na dřevěné části madel. Nejdříve musí být provedena demontáž plotových dílců včetně vjezdové a vstupní branky, demontáž okenních mříží a balkonového zábradlí a demontáž malé branky hospodářského dvorku a zbývajících drobných dílů.

Vzhledem k tomu, že jde o nejvýznamnější architektonickou památku v Poděbradech, chtějí majitelé vilu otevřít pro veřejnost.Všechny kovové díly budou otryskány na čistý kov a chemicky pasivovány odrezovačem REZOL 2000 a Loctite 7505. Dále bude provedena výměna všech dílů zničených korozí za použití původních technologií v souladu s tehdejšími řemeslnickými možnostmi (nýtování, kovářské svařování, probíjení, pasované křížové spoje, sponkování, sekání a rýhování, tepání apod.) a nedochované části budou dodělány podle původního vzoru. Pro dlouhodobou ochranu všech kovářských dílů instalovaných v exteriéru bude použito žárové zinkování s následnou povrchovou úpravou základního nátěru Komaprim a finální barvy Schmiedeeisen Lack v požadovaném odstínu. Podle rozboru jednotlivých barev polychromovaných zdobných částí bude původní barevnost zachována s ohledem na autentičnost vzoru.

Proměny suterénu a podkroví

Také stavební úpravy suterénu a podkroví budou probíhat pod dozorem památkářů. Vznikne zde keramická dílna a prostor s výstavou o architektu Fantovi a Kouřimce. To s sebou nese i nutnost výstavby bezbariérového hygienického zařízení, výtahu a plošiny na schodišti do suterénu. V podkroví vznikne grafický ateliér, včetně hygienického zařízení. Stávající garáže budou citlivě přebudovány na kavárnu s venkovní zahrádkou. Zde je třeba ocenit vstřícný přístup dozorujících památkářů, kteří neodmítají inovativní změny do původních dispozic budovy.

text: Adam Krejčík, foto: autor

logo MessengerPoslat Messengerem