Při stavbě nových nebo při rekonstrukcích starších rodinných domů se pracuje s různými materiály a snahou většiny stavebníků je, aby povrch stěn a stropů byl jednotný. Struktura povrchu je vlastně designová záležitost, a proto se na ni klade čím dál větší důraz. Moderní a žádané jsou dnes hlavně hladké povrchy. Každý si však může pod pojmem „hladký povrch“ představit něco malinko odlišného. Důvodem jsou naše odlišné požadavky a vidění „nedostatků“.

Pro základní orientaci je dobré vědět, že hladkost povrchu je definována stupni Q1 až Q4. Jestliže Q1 symbolizuje povrch na který neklademe žádné dekorativní nároky, a který bude pravděpodobně finálně opatřen nějakým obkladem, Q4 naopak představuje to nejlepší čeho můžeme dosáhnout. Takový povrch (Q4) bude vypadat perfektně při jakémkoliv světle a dokonale zakryje i sebemenší nedokonalosti. Jedinou cestou, jak stupeň kvality Q4 dosáhnout, je celoplošné tmelení.

Pro úpravu povrchů připravil Knauf soubor produktů PERFECT SURFACES, který člení výrobky do tří kvalitativních kategorií – TOP, PLUS a KLASSIK. Každá z uvedených kategorií obsahuje základní tmel pro tmelení spojů, výplňový tmel a celoplošnou stěrku. To jen pro pořádek.

Hladké povrchy stěn a stropů jsou „in“ (zdroj: Knauf)

Goldband Finish (zdroj: Knauf)Pokud tedy toužíme sjednotit povrchy stěn a třeba i stropu, pak lze zjednodušeně mezi všemi produkty vybrat a doporučit pastózní tmel Goldband Finish. Tento zpracovatelsky „přívětivý“ materiál je určen pro tenkovrstvé a hlavně celoplošné vyrovnání a vyhlazení povrchů. Jen je třeba počítat s tím, že zvládne „vyžehlit“ nerovnosti do 2 mm. Můžeme mít vedle sebe novou stěnu ze sádrokartonu, starou příčku se štukovanou omítkou a k tomu podhled, rovněž ze sádrokartonu, ale po aplikaci tohoto tmelu bude vše vypadat jednolitě jako nové. Velkým bonusem tmelu je možnost nanášení válečkem.

Po vyhlazení plochy nerezovým hladítkem se povrch stěny přebrousí sádrokartonářským brouskem do kvality, která bude vyhovovat našim ideálům (záleží na volbě zrnitosti brousku). Řemeslník profesionál pravděpodobně využije i možnost tzv. mokrého broušení. Při větších nerovnostech se realizují dvě vrstvy tohoto tmelu, anebo je možné nejprve plochu přetmelit sádrovým tmelem Multi-Finish (zvládne zakrýt nerovnosti až do 5 mm) a pak následně aplikovat již zmíněný Goldband Finish.

Při stavbě nových nebo při rekonstrukcích starších rodinných domů se pracuje s různými materiály a snahou většiny stavebníků je, aby povrch stěn a stropů byl jednotný (zdroj: Knauf)

Pokud bychom ovšem nebyli stále spokojeni, a požadovali naprostou TOP kvalitu hladkého povrchu, sáhneme na závěr po celoplošné stěrce Uniflott Finish, která se dokonce za určitých podmínek nemusí ani brousit. Co je však důležité na závěr tradičně připomenout – nezapomínat na vhodnou penetraci podkladu, aby byla přídržnost stěrky 100%.

Mnohem více praktických informací a podrobný přehled všech produktů včetně doporučení a názorné ukázky hladkosti povrchů naleznete na www.knaufperfectsurfaces.com.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem