Ve dnech 3. - 4. listopadu 2011 se bude v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem konat již výroční pátý ročník konference Dřevostavby v praxi.

Akce je určena pro odborníky z projekčních a realizačních firem, které se specializují na výstavbu dřevostaveb. Nosným tématem bude požární problematika.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

celý text

Mluvčí budou z odboru prevence Generálního ředitelství HZS ČR, Profesní komory požární ochrany, Vysoké školy báňské Technické univerzity, Ostrava, Fakulty stavební a bezpečnostního inženýrství a z mnoha dalších institucí a společností.

Problematika požární bezpečnosti staveb bude probrána z pohledu právních předpisů, norem, chyb v požárně bezpečnostních řešení projektů, kritérií pro začlenění druhu konstrukční části stavby, prokázání požárně bezpečnostních vlastností stavby při kolaudaci a při předávání do užívání. Legislativně z pohledu připravovaných změn v právní úpravě požární ochrany, systému jednotných dokladů ke kolaudaci stavby a prokázání požární odolnosti konstrukcí podle Eurokódu.

Konference Dřevostavby v praxi 5 (ilustrační fotografie)

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Zaměření na praxi, zkušenosti a postupy

Další technická témata z oblasti nových stavebních konstrukcí, zateplování, řešení komplikovaných detailů vzduchotěsných vrstev, lepení, spojování, výsledků výzkumu sledování vlhkosti dřeva zabudovaného v konstrukcích dřevostaveb budou diskutována vždy se zaměřením na praxi, zkušenosti, správné a chybné postupy, návody na řešení při výstavbě dřevostaveb.

Na pátém ročníku konference bude prezentováno 27 odborných přednášek. Z 26 partnerských společností budou po celou dobu konference k dispozici technici, kteří představí správná technologická řešení, ukážou možnosti materiálů, produktů a nástrojů a také správných pracovních postupů.

Více článků o BYDLENÍ najdetena www.dumabyt.cz.

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 kreditní body). Účastnický poplatek 1 400 Kč / 1 osoba. Občerstvení a ubytování je zajištěno (v rámci poplatku).

Uzávěrka přihlášek dne 19. října 2011.

Registrace i podrobný program akce je k dispozici na www.rigips.cz

logo MessengerPoslat Messengerem