Lepidlem dnes slepíte žraloka na botě, výfuk automobilu, okap či roztrženou bazénovou fÓlii aniž byste kvůli tomu museli vypouštět bazén.

Nejrůznějších tub, tubiček, kartuší či tyčinek s lepidly je na trhu stále více a nejde jen o obchodní trik s přebalením stejného obsahu. Skupina chemických lepidel se v posledních letech velmi rozrostla a pokrok se týká nejen sortimentu a kvality, ale především možností uplatnění.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Montážní lepidlo Uhu Kleben Dichten na bázi MS polymerů je vhodné zvláště na nesavé materiály. Lepený spoj absorbuje vibrace a má velké kombinační schopnosti. Cena: 265 Kč/425 g (Z-Trade).Pokud si dnes vyberete správné lepidlo, správně připravíte podklad k lepení a dodržíte pokyny výrobce, máte oproti dobám minulým úspěch v podstatě zaručen. Pozoruhodné je také to, že lepidla našeho století dokážou nejenom spojovat materiály, ale také těsnit, vyplňovat místa, ke kterým není přímý přístup, nahrazovat chybějící ma­teriál, lepit třeba pod vodou či na několika kapkách lepidla udržet v tahu doslova tuny váhy.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Nové trendy a inovace

I v nepřehledné džungli novinek a inovací se lze zorientovat. Pro větší názornost můžeme lepidla rozdělit do dvou skupin:

1) Lepidla, která vytvrzují, respektive tuh­nou na základě fyzikální reakce, kdy se odpaří voda nebo rozpouštědlo. Sem spa­dají například kontaktní lepidla a lepidla na dřevo.

2) Lepidla, u nichž při lepení dochází k ně­jaké chemické reakci. Typickým před­stavitelem této skupiny jsou lepidla epoxidová, kdy reakce vzniká smícháním dvou složek, které samy o sobě žádné lepicí vlastnosti nemají.

Mezi hlavní představitele nových trendů v první skupině můžeme jmenovat dobře známá a hodně rozšířená kontaktní lepidla na bázi chloroprenu (známé pod názvy Chemopren apod.). Inovace těchto kaučukových lepidel tkví v zavedení používání polyuretanových kaučuků, které výborně lepí zejména umělé materiály - například koženky. Lepí také další plasty, které chloroprenové kaučuky nedokázaly tak pevně spojit. Slepíme s nimi ale i keramiku a porcelán. V pevnostech se tato lepidla dostávají na cca 100 kg/cm2.

Ve druhé skupině stojí za pozornost vývoj vysokopevnostních epoxidových lepidel, jež dnes dokážou udržet přes 300 kg/cm2. Tato lepidla v domácnosti vystačí snad na všechny lepené spoje. Jejich hlavní využití je ale v prů­myslu. Díky obrovským pevnostem se používají zejména k lepení konstrukcí. Právě pomocí takových lepidel by dnes dokázali technici jistě bez problémů postavit most bez jediného šroubu.

Můj dům doporučuje

Zajímavou ukázkou toho, jak mohou být epoxidové plastelíny užitečné, je příklad strhnutého závitu. Stačí vyvrtat větší díru, namačkat do ní epoxidovou plastelínu, šroub namočit do oleje a našroubovat ho do plastelíny. Po ztuhnutí plastelíny šroub vyšroubujeme ven a máme perfektní závit.

Rychlé a pomalé epoxidy

V oblasti epoxidů je dnes skutečně velmi široká nabídka. Zajímavostí oproti letům minulým jsou například epoxidová lepidla s rozdílnou „otevřenou dobou zpracování". Jednoduše řečeno: můžeme je rozdělit na rychlé a pomalé. Například pokud budeme lepit ulomenou nožičku od skleničky, potřebujeme tzv. rychlý epoxid, pomocí kterého můžeme spoj během

3) minut pustit. Na druhou stranu budeme-li lepit vázu rozbitou na čtyři kusy, potřebujeme takové epoxidové lepidlo, které nebude tuhnout tak rychle a umožní nám manipulaci při sestavování střepů.

Epoxidové plastelíny

Zajímavou novinkou v této oblasti jsou epoxidové dvousložkové plastelíny (Alteco Epo Putti, Uhu repair all apod.). Dělí se také na pomalé a rychlé a jejich využití je všude tam, kde potřebujeme spojovat předměty, doplňovat materiál, utěsňovat škvíry. Lze s nimi opravit třeba díry po vydrolených hmoždinkách, různé trhliny i pras­kliny ve schodech. Pokud si urazíte třeba roh pískovcového parapetu či ozdobné vyřezávání starožitného rá­mu, pak vám epoxidová plastelína poskytne skvělé řešení.

S tímto lepidlem není problém opravit tekoucí chladič či benzinovou nádrž auta během cesty na chalupu a na chalupě pak po dlouhé zimě utěsnit ventil u topení. Epoxidová plastelína je totiž použitelná na vlhké podklady a dá se s ní pracovat i pod vodou. Příkladem může být oprava kapajícího plechového sudu: stačí epoxidová plastelína zevnitř do dírky, zahladit a je hotovo. Podobně se da­jí opravovat i plastové nádrže - kromě po­ly­ety­lenových a polypropylenových, ty­to plasty neslepí prakticky žádné lepidlo.

Další výhodou je, že se s „plastelínami" dá pracovat i za nízkých teplot. Většina lepidel je účinná při pokojové teplotě. Klasický epoxid smíchaný při teplotě například 5 oC buďto vůbec nezaschne, ne­bo to bude trvat velmi dlouho. Takové omezení plastelíny nemají a fungují i při nízkých teplotách. Navíc se dají brousit, vrtat a přetírat. Takže když třeba tímto způsobem opravíte tekoucí benzinovou nádrž, není problém jí pak přebrousit a přetřít barvou. Nikdo už bývalou trhlinu nenajde.

POZOR

Vteřinové lepidlo je vynikající, pokud s ním pracujeme na ploše do 1 cm2, na větší ploše nejsou jeho účinky zaručené.

Možnosti a hranice epoxidů

Epoxidová lepidla se vyznačují vysokou pevností, ale zároveň jsou velice křehká. Znamená to, že k sobě nemůžeme lepit pružné materiály. Pokud přilepíte na plechové víko kanálu gumový kryt a budete po něm přejíždět autem či vozíkem, brzy se epoxid vydrolí. Pokud ale slepujeme dvě tvrdé kovové součástky, pak se projeví pevnost epoxidového lepidla v pl­né síle.

Epoxidová lepidla tedy používáme zejména k lepení tvrdých, neporézních a nesavých materiálů: skla, kovů, litiny a plastů. Nelepíme s jejich pomocí gumu, korek a jim podobné materiály.

Kontaktní lepení pod vodou

K lepení plošných materiálů slouží lepidla kontaktní, v nichž se o inovaci postaraly zejména polyuretany. Lepí materiály savé i nesavé, porézní, tvrdé i měkké. Zajímavým příkladem použití těchto moderních kontaktních lepidel je lepení bazénové fólie z měkčeného PVC bez vy­puštění bazénu. Záplatu z měkčeného PVC (může být z původní fólie, nebo je dodávaná s lepidlem, nebo ji lze zakoupit i zvlášť) potřeme lepidlem, ponoříme pod vodu, uhladíme na příslušném místě a je hotovo. Dojde k tomu, že lepidlo díky exotermické reakci teplem vytlačí zbylou mikrovrstvu vody ze spoje.

Otázka pro odborníka

Záleží kvalita spoje jen na použitém lepidle?

Daniel DrobnýKoupí kvalitního lepidla nemáte vyhráno. Důležitou úlohu v procesu lepení má pří­prava lepených povrchů. Lepené materiály musejí být suché (u dřeva není přirozená vlhkost na škodu), čisté a odmaštěné. Nejčastější chybou je výběr nevhodného odmašťovadla. Benzin a laková rozpouštědla (ře­didla) obsahují zbytky mastných kyselin a jejich použitím snížíte konečnou pevnost spoje až o 70 %. Jako univerzální odmašťovadlo použijte technický líh, agresivnější je pak například aceton a některá jiná speciální odmašťovadla.

Daniel Drobný, Z-Trade

Montážní lepidla

Významnou inovací jsou lepidla na bázi MS polymerů. Jsou lehce pružná, vysoce pastózní, dokážou lepit savé i nesavé materiály a mají velmi vysokou počáteční adhezi (přilnavost). Pokud zrcadlo o velikosti až 50 x 70 cm natřeme tímto lepidlem a přiložíme na zeď, už je nemusíme fixovat jako dříve. Navíc jsou tato lepidla neagresivní, neleptají laky a nepoškozují nábytek. Můžeme je tedy použí­vat k lepení celé řady savých i nesavých materiálů: zrcadel, plastových doplňků koupelen, kombinací polystyren-polystyren, polystyren-plech (za­teplování garážových vrat) atd. Můžeme s nimi i tmelit. Jsou pružná a dokáží absorbovat vibrace, což například znamená, že nepraskají ve spá­rách.

Místo čepů, hřebíků a šroubů

Novinkou v oblasti lepení a oprav dřevěných předmětů, nábytku a dřevotřískových materiálů jsou nová lepidla na bázi polyuretanu. Vyrábějí se ve dvou modifikacích: tekutá a gelová (Uhu Pu Max apod). Tekutá nabývají vypěněním na objemu o 9 až 10 %, gelová až o 20 %. Mají 100% odolnost vůči vodě a mohou být plně ponořená. Jejich hlavní užitnou vlastností je ale především to, že vypěněním dokážou dokonale vyplnit přímý i skrytý prostor. To je také rozdíl mezi polyuretanovými lepidly a lepidly na bázi PVAc, kde po odpaření vody zůstane pouze ve spoji tenká vrstvička lepidla, která se při silném namáhání spojů brzy vydrolí.

Jednosložkové rychleschnoucí polyuretanové reaktivní lepidlo Uhu Holzleim Express vytvrzuje vzdušnou vlhkostí bez rozpouštědel. Lepidlo odolává vlhkosti, vodě a teplotě. Cena: 164 Kč (Z-Trade).Gelová varianta se používá spíše při lepení konstrukcí pergol, pří­střešků a dalších konstrukcí a kon­strukčních prvků, kde se na větších plochách používá surové dřevo a lépe můžeme využít efektu 20% nabývání objemu. Podobně můžeme přistupovat i k instalaci okenních parapetů, lepení schodišť a mnohých dalších konstrukcí a konstrukčních prvků, kde ušetříme čas, nervy i peníze.

Novinka tisíciletí

Za objev 3. tisíciletí můžeme směle prohlásit lepidlo, které v sobě spojuje vlastnosti lepidel kontaktních s lepidly epoxidovými (Uhu Strong & Safe). Jde tedy o spojení pružnosti s pevností! Dokáže udržet až 100 kg/cm2, a to při zachování pružnosti. K vytvrzení dochází reakcí, což znamená, že nejde o kontaktní lepidlo. Nanáší se jenom na jednu stranu, takže nemusíme přemýšlet, zda je materiál savý či nesavý. Po dobu 30 vte­řin máme možnost spoj korigovat. Po této době dochází k reakci a vytvrzení spoje, který zůstává pružný, ale přitom vysoce pevný! Jediným oříškem pro toto lepidlo jsou obecně obtížně slepitelné plasty (polyetylen a polypropylen).

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem