Říká se: dvakrát měř, jednou řež. Přišel čas zaměřit se na důležitou oblast dílenské praxe, na používání měřidel.

Přesný a inteligentní laserový dálkoměr PLR 50 (BOSCH).Většině prací v dílně předchází po­užívání měřidel, ať už jde o dělení materiálu, nebo rozměřování otvorů. Pro měřidla je kromě jejich účelu (mě­ření délky, průměru, závitů, rovinnosti) podstatný také tzv. stupeň přesnosti. Čím je stupnice měřidla jemnější (tj. nej­menší dílek je co možná nejmenší), tím přesněji můžeme měřit. Je ovšem pochopitelné, že v domácí dílně nebudeme mě­řit s přes­ností na tisíciny milimetru, jako např. ve strojírenské výrobě. Doma nám postačí měřidla s přesností na desetiny milimetru (u lepších měřidel).

Posuvná měřidla

Digitální posuvné měřítko s rozsahem do 500 mm, s možností volby mezi metrickou a palcovou soustavou (SOMET).Pro přesné měření se v dílně používají posuvná měřítka (známá také pod označením posuvky nebo šuplery). Klasická posuvná měřítka jsou vyrobená z kvalitní oceli a mají na sobě vyryty nebo vyleptány dílky stupnice. Jedná se o mě­řidla víceúčelová, protože umožňují měřit vněj­ší i vnitřní průměry. Většina posuvek je vybavena i hloubkoměrem, který ku­tilům postačí (ve strojírenské výrobě se používá samostatných hloubkoměrů).

Také v sortimentu posuvných měřítek přicházejí ke slovu digitální měřidla, kte­rá zrychlují i usnadňují odečítání naměřených hodnot.

Úhloměry a úhelníky

kutilské dílně určitě využijete úhelník s pravým úhlem, nejlépe kovový (ocel či dural). Úhelníky jsou buď ploché, nebo s příložkou, která usnadňuje kolmost orýsování materiálu. Úhloměry umožňují nastavení jakéhokoliv úhlu (po nastavení velikosti úhlu se zaaretují šroubem). I zde platí, že si můžete ­kromě klasiky opatřit i digitální verzi s displejem.

Metry a pravítka

V domácí dílně si většinou vystačíme se svinovacími metry, skládacími délkovými měřidly, popřípadě dřevěnými, ocelovými či hliníkovými pravítky. Tato měřidla se liší délkou a profilem. Ně­která mají z každé strany jinou stupnici, metrickou a palcovou. Svinovací měřidla se také liší délkou, od malých kapesních metrů až po dlouhá pásma. V posledních letech přicházejí ke slovu mě­řidla laserová nebo ultrazvuková, která se spíše využívají pro mě­ření větších vzdáleností nebo při měření v interiérech. Oproti pásmům je práce s laserovými měřidly velmi pohodlná a rychlá. Výhodou je také minimalizace chyb při odečítání vzdáleností, k nimž snadno dochází při práci s pásmem.

Mikrometry

Digitální mikrometr pro velmi přesné měření délek a průměrů do 25 mm zaručuje přesnost na tři desetinná místa, tedy na tisíciny mm (SOMET).Zařízení pro přesné měření vnitřních či vnějších průměrů a délek, takzvané mikrometry, dělíme na třmenové a odpichovací. Základem mikrometru je šroub s velmi přesným závitem, který je zakončen na jedné straně dorazem z velmi tvrdé oceli (doraz pohyblivý) a „momen­to­vým" zakončením se stupnicí po obvodě. Měření probíhá tak, že se mezi pevný a po­hyblivý doraz umístí měřený kus a jemným dotažením se sevře mezi dorazy.

Momentová část se v určité chvíli začne protáčet, čímž se zajistí pokaždé stej­né sevření měřeného obrobku. Na stupnici potom odečteme přesný údaj. Také v oblasti mikrometrů jsou k dispozici moderní digitální verze. Dlužno do­dat, že v domácí dílně prakticky mikrometr nevyužijete, tedy pokud nevlastníte frézku nebo soustruh.

Měření rovinnosti

Třmenový analogový mikrometr o rozsahu 200 až 300 mm a přesnosti měření 0,1 mm (SOMET).Pro měření přímosti či rovinnosti povrchů se používají vlasová či nožová pravítka. Jedná se o přesně vybroušená pra­vítka, která po přiložení na povrch od­halí pohledem proti světlu odchylky roviny (výstupky či prohlubně). Kutilovi však podobným způsobem dobře po­slouží i hrana ocelového úhelníku nebo pravítka.

Jako v bavlnce!

Aby měřidla dlouhodobě a přesně plnila svůj účel, vyžadují šetrné zacházení a ná­ležitou péči. Znamená to, že je hned po měření šetrně otřeme a vrátíme do pouzdra. Je nemyslitelné, aby byla měřidla ukládána např. mezi pilníky a kladiva. Také by se neměla povalovat na pracovním stole ve skrumáži ostatních nástrojů a nářadí. Některá ocelová měřidla je vhodné občas otřít hadříkem napuštěným jemným olejem, aby se předešlo pří­padné korozi.

text: Adam Krejčík, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem