Říká se: dvakrát měř, jednou řež. Přišel čas zaměřit se na důležitou oblast dílenské praxe, na používání měřidel.