Rampouchy, valy a povlaky se často objevují na okrajích střechy nezatepleného či nedostatečně zatepleného obývaného podkroví. Působí zde „teplo na půdě“ v kombinaci s neodvětraným střešním pláštěm, které vede k úniku tohoto tepla střechou. Teplo rozehřívá sníh, který stéká a sjíždí dolů. Na neprohřívaném okraji střechy sníh opět mrzne, vytváří se krápníky…

Rodinný dům v Nové Pace ze 60. let minulého století disponuje částečně využívaným (a tedy i temperovaným) podkrovím, přitom má ale jen minimálně zateplenou střechou (5 cm polystyrenu). Majitel vytápí místnosti pod půdním prostorem a částečně i neodvětrávaný prostor půdy, přičemž nahromaděné teplo proniká skrz nevhodné střešní souvrství. Únik tepla má ale i horší důsledky než jen vyšší výdaje za topení.

Rizikové faktory

Pod střechou nebo její částí se nachází prostor, oddělený od vytápěných místností pod půdou lehkým stropem, střecha je nedostatečně větraná

Obvyklé projev

 - voda vytéká pod krytinou z přesahu šikmé střechy, stéká po obvodové stěně a prosakuje zdivem

 - rampouchy visící z přesahu šikmé střechy, ledové valy na střeše a ledové povlaky na fasádě, degradace povrchů

 - zatékání do interiéru domu, narušení konstrukce krovu a zdiva budovy

Návrh řešení

Dodatečné zateplení masivního stropu, v případě lehkého stropu přidat tepelnou izolaci a zajistit vzduchotěsnost. V obou případech je důležité účinné odvětrání půdního prostoru a vytvoření vzduchové mezery pod střešní krytinou (speciální tvarovky a úprava konstrukčních detailů).
Varianta řešení 1: zabránit v zimě teplu v podkroví – tepelně oddělit půdní prostory od zbytku domu (náklady v desítkách tisíc Kč).
Varianta řešení 2: zvolit novou skladbu střechy a důsledně tepelně izolované podkroví naopak plnohodnotně využívat (náklady ve stovkách tisíc Kč).

Mocná síla zmrzlé vodyKomentář inspektora

„Teplo, které uniká střechou, rozehřívá sníh, který stéká a sjíždí dolů. Na neprohřívaném okraji střechy sníh opět zamrzá. Vznikající ledové valy a krápníky pak mohou poškozovat nejen okapový systém, ale roztávající voda může postupně degradovat také povrch fasády a působit škody i v konstrukci a v interiéru.“

text: Petr Saulich, foto: Nemopas

logo MessengerPoslat Messengerem