Nebyl by to člověk, kdyby stále nehledal, nevymýšlel, nevyvíjel a nevyráběl nové a nové produkty. Usnadňuje si tím práci i život. Navzdory super technologiím a top materiálům se přesto rád vrací k osvědčeným zdrojům, z nichž staví moderní, a věřme, že i hodnotnou architekturu. Nejinak je tomu u montovaných konstrukcí.

Především je zapotřebí udělat si trochu pořádek na „staveništi". A hned v úvodu vyvrátit omyl, že montované konstrukce se vztahují výhradně ke dřevu. Podle materiálu (podstaty) a technologie výroby se totiž stavební hmoty dělí na: kamenné a keramické materiály, výrobky ze skla a vápenické výrobky, cementářské produkty, autoklávované a kovové výrobky, živičné hmoty, plasty, výrobky ze dřeva a celulózy a ostatní. Většina z uvedených hmot tvoří podstatnou, anebo alespoň dílčí část všech staveb, tedy i montovaných.

Přirovnání ke krabici je zcela na místě, což ovšem nijak nesnižuje kvalitu ani životnost dřevostaveb.O dřevu však lze bez nadsázky říci, že právě tahle ryze přírodní surovina hraje prim, neboť po právu patří k nejstarším a snad i nejpoužívanějším materiálům, od primitivních kultur až po současnost. K momentálním trendům v použití dřeva patří především prefabrikované rodinné domy i vícepodlažní budovy, lehké střešní konstrukce, smíšené konstrukce ze dřeva, oceli a betonu ale také lávky, mosty a mnohé jiné stavby.

V moderních stavbách se dnes dřevo prakticky využívá na všechny nosné i některé nenosné konstrukce. Dominantní konstrukcí nadále zůstává především střecha, v interiéru se pak materiál používá na schodiště a dveře, k obkladům stěn i stropů a také  jako podlahová krytina.

K samozřejmým trendům patří sendvičové konstrukce (nosný rám z masivu, izolace, dřevoštěpkové a jiné panely a desky) a další konstrukce vnějšího i vnitřního pláště. Na oblibě získávají i celodřevěné stavby, sruby a roubenky.

Sruby a roubenky

Dřevo. Respektive prkna, která najdou uplatnění prakticky ve všech stavebních konstrukcích. Od střechy až po podlahu v interiéru.Uvažujete-li o realizaci dřevěněného domu, nabízejí se dvě možnosti: pořídit si masivní dřevostavbu, nebo některou z montovaných konstrukcí. Sruby a roubenky však v některých lokalitách působí jako pěst na oko (mnohde je úřady ani nepovolují). Standardní tloušťka stěny je 20 až 30 cm a vykazuje hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,6-0,7 W/m2K. Poloviční hodnoty pak lze dosáhnout vnitřním nekontaktním zateplením.

Rozšířenější alternativou jsou montované stavby z prefabrikovaných dřevěných panelů. Výhodou je tloušťka konstrukce, jež je oproti keramickým nebo pórobetonovým tvárnicím zhruba poloviční. Alternativou jsou sendvičové lepené panely z OSB desek se samozhášecím polystyrenem. Jednoduché konstrukční řešení přináší úspory materiálu i energií.

Představoval jeden z prvních prototypů montovaných staveb tuzemské provenience. V éře hlubokého socialismu šlo o docela levný domek se snadnou a docela rychlou výstavbou, spousta „okalů" stojí a slouží dodnes. Jednou z mnoha nevýhod domu byly především velmi špatné tepelněizolační vlastnosti obvodového pláště, špatná kvalita a tedy nedlouhá životnost. Doba se změnila, a přestože i dnes činí podíl dřevostaveb na celkové rodinné výstavbě pouhá procenta, montované sendvičové domy či jiné dřevěné alternativy získávají na stále větší oblibě. Většina montovaných domů se vyrábí a staví prakticky stejnou technologií, rozdíl je jen v tloušťce panelů podle tloušťky izolace. Trh nabízí pestré spektrum variant i řešení (kupříkladu systém Cubespace). Pro nosné konstrukce se většinou používá jeden druh dřeva a rozměry dílčích prvků jednotlivých konstrukcí stanoví statický výpočet. Základními konstrukcemi jsou obvodový plášť, stropní konstrukce, střešní konstrukce a příčky.

Více článků z rubriky STAVBA najdete na www.dumabyt.cz.

Stavebnice pro dospělé

Průměrná délka vlastní stavby se počítá doslova na dny. Odpadají při ní zdlouhavé mokré procesy a montáž není tak závislá na povětrnostních podmínkách.Termínem montovaná se označuje stavba, jejíž stěny, střešní a další konstrukční prvky jsou předem připraveny ve výrobním závodě a následně smontovány až na místě stavby. Takto se zhotovují jak velkorozměrné díly obvodového pláště (většinou už včetně otvorových výplní, s předpřipravenými vstupy a průchody energetických rozvodů a dokonce i s interiérovými obklady stěn), tak vnitřní příčky, stropní (podlahové) prvky a jednotlivé části krovu budoucí střechy. V případě některých domů na klíč jsou součástí dodávky schodiště, podlahové krytiny, obklady stěn... Hotové prefabrikované panely se jednoduše dopraví na staveniště a sestaví se z nich hrubá stavba. Výhodou je, že na vlastní montáž suchou cestou nemá vliv nepřízeň počasí, byť i zde samozřejmě platí stejné normy na kvalitu a technické provedení jako u zděných staveb. Zákazníci mimo jiného oceňují také velmi krátké dodací lhůty.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Tvárné prefabrikáty

Dřevostavba ve stádiu montáže je především záležitostí zkušených tesařů. Jejich um a fortel navazuje na přesnou práci strojů, řízených počítačovými programy.Prefabrikát (stavbaři často uvádějí sendvič) v podstatě představuje nosný dřevěný rám s potřebnou tepelnou izolací a oboustranným opláštěním. Rozdíly v konstrukci domů vyplývají především z odlišné technologie dílenské výroby a pak i ze způsobu praktické montáže. V případě dřevostavby s rámovou konstrukcí je někdy stupeň předvýroby jednodušší (konstrukce z jednotlivých trámů totiž lze montovat přímo na staveništi a teprve poté se hotové panely izolují a oplášťují).

Do kategorie montovaných dřevostaveb se řadí i hrázděné konstrukce s typickými diagonálními vzpěrami a relativně malým prostorem mezi jednotlivými trámy (klasická předvýroba jako u rámové stavby v tomto případě není možná). Oblíbené jsou i skeletové stavby, kdy vzpěry nesou vertikální zátěž a příčné výztuhy leží ve stropě. Místo masivního dřeva se někdy používají lepené vrstevnaté nosníky, které zůstávají odhalené - často se používá termín přiznané.

Budoucí montovaný dům vzniká stejně jako klasická stavba. Jistou výhodou je však přece jen možnost dílčích úprav ještě v průběhu montáže.Sendvičové konstrukce se používají i ke zhotovení vnitřních stěn - od nejběžnějších příček mezi místnostmi přes instalační stěny, příčky s vyššími nároky na požární odolnost a akustické vlastnosti. Jednoduché konstrukce mají vzduchovou neprůzvučnost od přibližně 40 dB, lze však docílit až 65 i více dB při odpovídající skladbě stěny. Kýžené neprůzvučnosti lze docílit jedině dokonalou izolací, vloženou mezi opláštění příčky.

Domy s duší

Duši prý stavbě vdechují až její uživatelé, ovšem v případě dřevostaveb se sluší doplnit, že dům dostává do vínku kladné vlastnosti už pouhým dotykem lidské ruky, třímající sekeru, pilu nebo dláto. Platí to i při rostoucí automatizaci výrobního procesu, neboť linka sice vyrobí, ovšem poskládat dům z jednotlivých prvků umí jedině člověk.

Montovaná stavba značí dílo, jehož stěny, sřešní a další konstrukční prvky doveze na staveniště kamion. Pak nastoupí řemeslníci...Ale co se děje s projektem před zahájením a v průběhu výroby? Pokud zákazník odsouhlasí půdorysné rozměry stavby, případné odchylky od projektu a dispoziční uspořádání domu, vstupní parametry se zadají do počítače. Všechny statické návrhy a posudky se zpracovávají pomocí speciálního softwaru, schopného modelovat konstrukce v 3D rozměru. Kontinuální průběh všech operací zajišťuje informační systém. Optimalizované stavební prvky elektronicky přecházejí do výroby, jednotlivé díly zpracovávají počítačem řízené stroje.

Výroba panelů je hlavně z manipulačních důvodů rozdělena na několik dílů. Celý konstrukční systém, způsob řešení i finální skladba sendvičových konstrukcí musejí vždy splňovat příslušné normy. Připravené trámy se nejprve automaticky montují do konstrukce jednotlivých velkorozměrových panelů, následně se frézují rozvody instalací a na dalším pracovišti se už smontovaná konstrukce prefabrikátu naležato opláští (OSB nebo sádrovláknitými deskami a sádrokartonem). Střešní konstrukci tvoří vazníky s ocelovou destičkou s prolisovanými trny nebo klasicky vázaná konstrukce. Polohy jednotlivých prvků a jejich funkce závisí na koncepci objektu, který ovšem musí být posuzován vždy jako celek. Rodí se nový dům...

text: Petr Saulich, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem