Betonovou dlažbu považují mnozí za pouhou náhražku přírodních materiálů. Její cenová dostupnost ale neznamená, že je méněcenná. Nabízí totiž řadu vlastností, které přírodní materiály nemají.

Přírodní dlažba je krásná a prakticky nezničitelná, na druhé straně to není vůbec levná záležitost. V určitých případech však kamenné dlažební prvky nejsou tím nejlepším řešením, pro­tože nevyhovují speciálním požadavkům stavebníka. Problém je zejména ve tvaru - beton se totiž nepoměrně snadněji formuje.

Dotazy na téma STAVBA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Lité „šlapáky“ Dakar věrně imitují kámen (PRESBETON),Teoreticky by šla zatravňovací či drenážní dlažba vyrobit i z přírodního kamene, výroba by však byla velmi náročná a pochopitelně drahá. Také v nabídce barevných odstínů přírodní kámen trochu pokulhává. Šedivé betonové dlaždice, ze kterých se za pár let drolil písek, patří minulosti. Za pomo­ci sofistikovaných technologií dnes vý­robci produkují velmi kompaktní dlažební prvky i další betonové okrašlovací a stavební komponenty se širokou na­bíd­kou barevných odstínů. Dnešní betonové dlaždice dokáží uspokojit i náročného a kreativního stavebníka.

Dlaždice z betonu

Povrchy venkovních komunikací a ploch, chodníků a teras či pochozí části plochých střech lze bez problémů pokrýt betonovými dlažebními prvky. Dlaždice se vyrábějí v přírodní šedé barvě betonu v hladkém a vzorovaném provedení, ne­bo s vymývaným povrchem tvořeným různobarevnou drtí o zrnitosti 4-8 mm (drobná, malá), nebo 8-16 mm (velká). Oproti litým betonovým chodníkům a plo­chám, které se dříve stavěly v okolí domů, mají kromě estetické hodnoty také jednu velmi praktickou výhodu - dají se rozebrat, např. při opravách rozvodů pod chodníky.

Můj dům doporučuje

Dlažbu pokládejte za příznivých klimatických podmínek, nejlépe v suchých letních měsících, kdy venkovní teploty neklesají ani v noci pod 5 °C. Během realizace i následného užívání je nutno chránit povrch dlažby proti otěru, náletům trav a dřevin a proti znečištění naplaveninami z okolních ploch, případně znečistění ze stavební a jiné činnosti.

Zámková dlažba

Vlajkovou lodí sortimentu betonové dlaž­by je dlažba zámková. Vyrábí se v ně­kolika typech, které se liší jak podobou, tak vlastnostmi. Některá je určena pouze k lehkému zatížení a hodí se do zahrad, na chodníky nebo do parků, ji­ná snese větší zátěž, proto je vhodná k po­krytí parkovacích ploch, vjezdů a za­těžovaných komunikací. Díky tvaru zámkových dlaždic působí dlážděná plo­cha méně strohým dojmem a najde si své místo i u rodinných domů a re­kreač­ních objektů.

Ručně zpracované desky svou nepravidelnou texturou a patinou připomínají kámen (VIKO).Při nákupu dlažby se možná setkáte s termínem „skladba", kte­rý znamená, že dlažební kameny jsou na paletě baleny včetně určitého počtu krajových nebo půlených kamenů. Další typ zámkové dlažby svým tvarem připomíná květinu a setkáte se s ní např. pod obchodním názvem Magnolia. Tato dlažba s výškou kamenů 40 mm je určena pouze pro pěší zóny, chodníky, zahradní pěšiny, k bazénům a všude tam, kde se nepředpokládá vysoké zatí­žení.

Dlažba se vyrábí v přírodním provedení jako hladká s fazetou, dále pak v barvě červené a pískové. Na trhu jsou ovšem další tvary zámkové dlažby, na­příklad H-profil, vlnovková dlažba, ka­me­ny v kombinaci osmistěnu a čtyřstěnu a mnoho dalších tvarů.

Skladebná dlažba

Tento druh dlažby je tvořen obvykle třemi dlažebními kameny stejné tloušť­ky, ale tří druhů formátů. Ty se dají va­ria­bilně skládat, čímž je možno dosáhnout zajímavých vzorových struktur. Skladebných dlažeb je opět mnoho druhů a liší se velikostí, tvarem, barvou i zátěžovými schopnostmi.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Speciální plošná dlažba

Pro úpravu zahradních cest a odpočinkových zákoutí se používá speciální plošná dlažba. Dlažební kameny jsou trvale ulo­ženy v pomocném nosném roštu. Je to síť, která slouží jako podpůrná konstrukce pro dobrou manipulaci a přesnější i ry­chlejší pokládku. Umožňuje také snadněji dodržovat mezi jednotlivými rošty stejnou šířku spár, jaká je mezi kameny. Tím vznikne jednolitá plocha, kde napojení jednotlivých dílců není vidět. Obloukové, vlnité a nepravidelné tvary ploch lze jednoduše vytvořit odštípáním nosné sítě i s kameny, které do daného tvaru nepotřebujeme.

Znečištění dlažby ze záhonů, substrátů a stromů lze odstranit tlakovou vodou.Spáry je třeba zasypat spá­rovacím pískem případně těženým ka­menivem frakce 4 až 8 mm, nabízí se i možnost použít směs písku, zeminy a semen nízkých trav a nechat spáry zarůst. Nosná síť po zasypání není vidět. Plochu z této dlažby je možné ohraničit a zarámovat použitím speciálního reliéfního obrubníku ve stejné barevnosti a s po­dobným povrchem.

Vegetační tvárnice

Vegetační dlažba se stala pro mnohé ma­jitele pozemků sympatickou a důležitou „maličkostí", která umožňuje propojit ven­kovní vozovku se zahradou, příjezdem do garáže nebo na parkoviště. Má vel­mi široké využití také v městské a ven­kovní architektuře. Lze ji použít i ke zpev­nění svahů s mírným sklonem. Předností vegetační dlažby je jednoduchá manipulace a zejména výsledný přírodní vzhled zpevněné zatravněné plochy.

Dlažba se vyrábí ve dvou tloušťkách - 80 a 100 mm - a dodává se v provedení přírodního betonu. Je vhodná pro občasný pojezd osobních automobilů (příjezd do garáže přes okrasný pozemek). Po polo­žení se otvory mohou vysypat směsí písku a travních semen, nebo jen nechat prorůst trávou.

Stop kalužím

Tvoří se vám na zámkové dlažbě kaluže vody? I to je možné. Plocha dlážděná zám­kovou dlažbou totiž tvoří kompaktní celek. Spáry mezi jednotlivými dla­žebními kameny jsou celkem malé a za­sy­pané pískem. Dešťová voda obvykle pro­sakuje do spodních vrstev podloží, nebo odteče po povrchu. Jak si ale poradit s trvale vlhkým pozemkem, případně s místem, kde je vody stálý nadbytek? Jak vyřešit průjezd mezi veřejnou komunikací a vjezdem do garáže?

Betonové dlažební kostky jsou na boku opatřeny výstupkem, který zajišťuje stejné spáry v dlažbě.Na jedné straně toužíme po pěkně upraveném oko­lí domu, na druhé straně bojujeme s vlhkem a přemýšlíme, jak projet autem bez následků a přitom uchránit požadované místo před zničením. Pro tyto případy jsou vhodným řešením takzvané drenážní dlažby, které ve stavebninách najdete pod názvy HYDRONET, HYDROSET a HYD­ROSTAR. Unesou i vyšší zátěž při pojezdu osobních automobilů. Dlažbu Hydronet tvoří čtverec 30 x 30 x 8 cm s pravidelnými otvory, takže je podstatně menší než klasická vegetační tvárnice.

Tunel pro odtok přebytečné vody

Dlažební kámen Hydroset má hladký povrch s fazetou, na bočních stěnách široké výstupky, které mají vymezovací funkci a umožňují zachovat dostatečně velké mezery v dlážděné ploše. Poslední v trojlístku drenážních dlažeb, Hydrostar, se vzhledově podobá těm předchozím, každý dlažební kámen má navíc ve spodní části půlkulatou dutinu, která připomíná jakýsi tunel pro odtok přebytečné vody.

Tyto drenážní dlažby se pokládají do písku na pečlivě připravené podloží z vrstev štěrkových drtí. Široké otvory a spáry se zasypávají zeminou s pískem a semeny vhodných rostlin a nechávají se postupně zarůst vhodnou vegetací.

text: Adam Krejčík, foto: autor a archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem