Tradice suchého keramického tělesa vloženého do ocelové jímky je u ohřívačů z DZD více než 50letá.

OKC 250 NTRRS řadou přibývajících stacionárních modelů, které měly v začátcích pouze horní přírubu a byly zamýšleny zejména jako nepřímotopné, nebylo dost dobře možná instalace standardního provedení tělesa.

Teplá voda se „vrství“ a ohřívač se plní teplem od zdroje směrem nahoru. Vznikly tedy nové modely s tzv. boční přírubou (označené: /BP). V nich je opět možné naše keramické těleso použít. Jejich konstrukce a výroba jsou však náročnější a odráží se v ceně výrobků. Ač v mnohém splňují požadavky zákazníků, přistoupili jsme u některých z nich také k použití těles ponorných, jemuž se v základu bráníme.

Ponorná tělesa jsou použita hlavně tam, kde zákazníci vyžadují ohřátí horní poloviny objemu stacionárního ohřívače. Jejich výhodou je poměrně vysoký výkon při zástavbové nenáročnosti. Lze je vešroubovat do nevelkého nátrubku. Ten je možno umístit v podstatě kdekoli. Pokud bychom na takovém místě chtěli použít naše keramické topné těleso, vyplyne nutnost použití další boční příruby. Není to však jediná cesta, jak by se mohlo zdát.

Již před léty zaznívaly ze strany zákazníků občasné požadavky osadit dodatečně stacionární ohřívač pomocným elektrickým tělesem. Jednalo se o typy pouze s horní přírubou. Chabou náhradou plnohodnotného ohřevu bylo tehdy těleso standardního provedení namontované z vrchu s upozorněním, že ohřeje pouze pár desítek litrů vody těsně před odběrem.

OKCE 125 NTRMyšlenka na cílevědomé vytvoření ohřívačů s horními elektroinstalacemi vznikla v roce 2012 a byla propracována, odzkoušena a zdokonalena v roce následujícícm. Konstrukce je poměrně jednoduchá: víko příruby má ocelovou jímku pro těleso delší než obvykle. Speciálně upravené keramické těleso je pak spuštěno do předem zvolené hloubky, ve které je zajištěno. Všechno ostatní je beze změn!

DZD mají tedy k dispozici řešení pro poměrně širokou řadu jak nově vyráběných ohřívačů, tak hloubavých zákazníků. Horní elektroinstalaci s keramickým suchým tělesem lze totiž použít jak do klasických stacionárních provedení, tak do těch později vzniklých - či chcete-li - neklasických.

Zde je výčet použitelnosti

OKCE 100 až 160 S, 2 kW keramické těleso jako hlavní ohřev.

OKCE 100 až 160 NTR, 2 kW keramické těleso jako náhradní ohřev

OKC(H) 100 až 160 NTR/HV, 2 kW keramické těleso jako náhradní ohřev

V původních typech OKC 100160 NTR jako náhradní ohřev celého objemu a do typů:

OKC 200250 NTR a NTRR/ SOL jako náhrada za TJ do výkonu 2,5 kW

Kontakt

www.dzd.cz

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem