Plastová okna jsou nesporným stavebním fenoménem dnešní doby. I když se názory na ně mohou lišit, dvě věci jim bezesporu upřít nejde: neustálý technický vývoj a schopnost přizpůsobit se potřebám domu i jeho obyvatel.

Skloubit estetické, funkční a ekonomické požadavky na okna spolu s nároky na jejich dlouhou životnost a minimální údržbu není vůbec jednoduché. A právě ve schopnosti přizpůsobit se a uspokojit co největší spektrum požadavků vynikají plastová okna.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Stále lepší

Zendow+ splňuje nejen náročná izolační kritéria, ale navíc je možné jej kombinovat s doplňkovými, rozšiřujícími a spojovacími profily Deceuninck pro 70mm platformu, včetně standardní profilové řady Zendow (DECEUNINCK).Hlavním motorem rychlého rozvoje plastových oken je především vývoj nových technologií ve stavebnictví. Moderní stavební materiály, stále se zvyšující požadavky na zateplování, významný růst zájmu o nízkoenergetické či pasivní domy - to vše přispívá ke stále atraktivnější nabídce. I v oblasti plastových oken totiž platí, že není okno jako okno. Mít špatné okno znamená automaticky větší náklady na vytápění, více rámusu, nepříjemné „zóny" teplotních rozdílů v místnosti, více prachu, pocení skel či jejich zamrzání a mnoho dalších nepříjemných průvodních jevů. Jednotlivé výrobky se od sebe mohou lišit nejenom kvalitou použitého plastu a povrchovou úpravou či prosklením, ale i konstrukcí a dalšími prvky, které nejsou vidět - materiálem použitým na výplně dutin, výztuží, těsněním apod.

Z čeho okna jsou

Dnes se vyrábějí až osmikomorové rámové profily, které reprezentují především stále se zlepšující izolační a konstrukční vlastnosti plastových oken. Plastové rámy, navíc ještě často vyztužené ocelovými profily, jsou tuhé, pevné, bez nároků na údržbu a s vysokou životností. Mráz, vlhkost ani UV záření se na materiálu plastových oken neprojeví ani po dlouhých letech.

Základem plastových oken jsou profily rámů, křídel a příček vyrobené vytlačováním z neměkčeného PVC. To je zkratka pro polyvinylchlorid, což je termoplastická hmota získávaná z přírodních surovin - soli a ropy! PVC je považovaná za jednu z nejpřizpůsobivějších, nejhospodárnějších a nejtrvanlivějších umělých hmot. Patří proto zákonitě také k nejrozšířenějším.

Výhody plastových oken

- vysoká odolnost vůči povětrnosti a stárnutí materiálu: plastová okna si i po dlouhé době uchovávají jak vzhledové, tak i mechanické vlastnosti
- výhodné tepelněizolační vlastnosti
- velmi dobré zvukověizolační vlastnosti
- jednoduché a spolehlivé ovládání
- snadná údržba
- stálost a zářivost barev řešených technologií acrylcolor

 Údaj o počtu komor nestačí

Vnější stěna PVC profilů bývá většinou silná 2,8-3 mm, přičemž vnitřní dutina profilu je rozdělena přepážkami na několik komor. Obvykle platí, že čím více komor, tím lepší tepelněizolační vlastnosti. Podstatnější než počet komor je ale údaj o koeficientu prostupu tepla rámem - čím nižší koeficient, tím menší jsou tepelné ztráty přes profil. Na druhé straně méně komor znamená více místa pro ocelovou výztuž, která pak může být masivnější. A čím větší je rozměr okna, tím vyšší nárok je kladen na statickou únosnost, kterou zabezpečuje právě kovová výztuž. Tyto konstrukční prvky pak určují maximální velikost oken, která lze z daného typu profilu vyrábět.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Pro své variabilní schopnosti se plastová okna výborně osvědčují jak při výstavbě nových rodinných domů, tak i při rekonstrukci starších (BOHEMIA PLAST).Souvislost počtu komor s masivností výztuže je jedním z důkazů toho, že u plastových oken nelze z technického vybírat „zjednodušeně" jen podle jednoho faktoru.

Těsnit, a přitom větrat

Dalším příkladem je paradoxní situace, kdy až přílišná těsnost instalovaných plastových oken může vyvolat potřebu řešit nutnou výměnu vzduchu dodatečnými způsoby. Nedostatečné větrání se může časem projevit výskytem plísní, bolestmi hlavy apod. Paradoxem tedy je, že z hlediska zamezení tepelným ztrátám jsou sice ideálem kvality okna těsnící co nejvíce, ale prakticky bychom potřebovali, aby zas tak moc netěsnila. Ale i s tímto problémem si umějí výrobci poradit pomocí různých stupňů tzv. mikroventilace.

Pro zajímavost dodejme, že dnes na trhu existují i velmi zajímavé kombinace materiálů slučujících přednosti různých materiálů. Příkladem jsou plastová okna s hliníkovým obkladem, což je kombinace zaručující výborné fyzikální vlastnosti stejně jako vysokou estetickou úroveň.

Řeč norem

Jedním z prvořadých požadavků u oken je zajištění dostatečně nízkého součinitele prostupu tepla. ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2002) + Změna Z1 (2005) stanoví, že u nových oken nesmí přesáhnout součinitel prostupu tepla hodnotu U = 1,7 W/m²K. Doporučená hodnota je 1,2 W/m²K.

 V zimě teplo, v létě chlad

Kvalitu plastových oken netvoří jenom vlastnosti použitých plastových profilů a těsnicích prvků, ale také typ a kvalita zasklení, které je velmi podstatnou součástí celého systému okenního rámu. Existuje mnoho druhů izolačních zasklení, které jsou charakterizovány různými solárními a izolačními vlastnostmi. Nesporně nejsledovanějším parametrem je součinitel prostupu tepla. Další důležitá vlastnost je prostup tepelného slunečního záření. Kombinace těchto vlastností příznivě ovlivňuje celkovou energetickou bilanci oken v zimním období a chrání vnitřní místnosti před přívalem nežádoucí sluneční energie v létě. Umožňují to například supermoderní technologie výroby skel přidáním drobných kovových částic. Zjednodušeně řečeno, nežádoucí záření nesmí dovnitř a žádoucí nesmí ven.

Nový šestikomorový systém Zendow+ se stavební hloubkou 70 mm je dokonale vyvážený profil pro plastová okna a dveře (DECEUNINCK).Tepelněizolační vlastnosti se také zlepšují plněním technických plynů mezi skla, standardem je argon, nadstandardem krypton, který se používá většinou do trojskel. Použitím plynu se zároveň prodlužuje životnost pokovení skel, které se aplikuje z vnitřní strany venkovních skel.

Počet skel a izolační vlastnosti

Zasklení dvojsklem je dnes už běžné, náročnějším požadavkům pak vyhovuje zasklení trojsklem. Šířka mezery mezi skly má také vliv na zvukovou izolaci. Z hlediska tepelné izolace je optimální šířka 40 mm, běžná u zdvojených oken. Použití trojitého zasklení je zajímavé z hlediska zvýšení tepelněizolačních vlastností okna, v případě akustického útlumu má význam jen tehdy, pokud nesnižuje šířku vzduchové mezery.

Co to je kondenzace

Srážení kapiček vody na předmětech, jejichž povrchová teplota je momentálně nejnižší. Projevuje se například orosením nebo zamlžením zrcadel, skel, kachliček či zamlžením brýlí po vstupu zvenčí do místnosti apod. Dochází k němu vždy, když se teplý a vlhký vzduch dostane k chladnému povrchu. Příčina jevu je jednoduchá: teplý vzduch unese větší obsah vlhkosti než studený. Jakmile se přiblíží k chladnějším předmětům, ochladí se a nadbytečná vlhkost se vysráží.

 Neprůzvučnost a šířka vzduchové mezery

Obecně se dá říci, že neprůzvučnost vzrůstá se zvýšením šířky vzduchové mezery. Jejím zvýšením však naopak vzrůstají tepelné ztráty v důsledku proudění vzduchu mezi skly. Chceme-li zlepšit neprůzvučnost, řešením proto není zvětšování mezery, ale při zachování její stejné šířky použití skla různých tlouštěk: venkovní sklo má být silnější než vnitřní, protože se tak snadno nerozechvěje a nevznikají rezonance s vnitřním sklem. Také zasklení trojsklem dokáže účinně tlumit vibrace. Například použitím kombinace tlouštěk skel 4 mm + 3 mm + 6 mm se výrazně tlumí rezonance na úrovni středních frekvencí.

Protihlukové vlastnosti vylepší i bezpečnostní fólie, která zpevní venkovní sklo. Je to sice dražší řešení, ale výhodou je, že splňuje dvě funkce najednou.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem