Každoročně se objevují nové nebo inovované zdicí materiály, zvyšuje se kvalita výroby i montáže. Vývoj ovlivňuje zdražování energií, hledání úspor, ale i ohledy na ekologické aspekty a zdravé životní prostředí.

Na vrcholu oblíbenosti se stále drží klasické kusové zdivo (cihly, bloky, tvárnice). Jejich výrobci nabízejí kompletní systémy cihel nosného zdiva, akustické cihly, příčky, překlady, stropní konstrukce, schodiště, ale i malty, pěny či omítky…

ODBORNÍK RADÍ

Ing. Jan Lehečka, (Gostas, s. r. o.)
Ing. Jan Lehečka, (Gostas, s. r. o.)„Výhody ucelených stavebních systémů spočívají především v řešeních detailů, v návaznosti na budoucí řemesla, v eliminaci tepelných mostů atd. Naprosto neuvěřitelné pak je, přijde-li investor s typizovaným projektem od firem, které, když to přeženu, uvádějí: „Dům lze postavit z cihel, z různých tvárnic, jako dřevostavbu, dokonce kombinovaně…“ To na nás jdou mdloby. Konkrétně naše firma po revoluci vyzkoušela mnoho systémů a stavěla prakticky ze všeho, s čím zákazníci přišli. V roce 2002 jsme se rozhodli, že toto není správná cesta, a od té doby stavíme domy výhradně z Porothermu. Všichni dnes sledují hlavně tepelný odpor konstrukce, ale naše zkušenosti velí vnímat i další důležité parametry: tepelnou akumulaci materiálu, zvukovou izolaci, životnost, pevnost, systémovost. Kdybych bydlel v USA, kde dům z cihly je 3x dražší než dřevostavba, a navíc bych byl zvyklý stěhovat se a dům třeba za 7 let opustit, zvolím asi dřevostavbu. Ve střední Evropě jsou však velmi dobré podmínky pro cihlářský průmysl, a pokud chci stavět i pro své děti, pak cihla je správná volba.“
Ing. Petr Mareček, odborný poradce Ytong (Xella)
Ing. Petr Mareček, odborný poradce Ytong (Xella)„Zvyšují se požadavky stavebníka na dlouhodobou kvalitu a nezávadnost. To, co mnozí ještě před nedávnem považovali za pozitivum českého stavebnictví – schopnost improvizace – na soudobé stavby nepatří. Zákazníci vítají nabídku vyzkoušeného, funkčního a ověřeného řešení. Ytong nabízí důmyslná a kvalitní řešení pro celou hrubou stavbu, tzn. nosné i nenosné svislé konstrukce, konstrukce vodorovné, střechy, schody a nově dokonce i komín. Kromě toho si lze velmi snadno a přímo na místě vyrobit jakékoli potřebné dořezy a tvarovky. Bez námahy, bez odpadu a velice přesně, při zachování proklamovaných vlastností včetně plné nosnosti. Všechny stavby ze systému Ytong mají jedno společné – jsou velmi „těsné“. Vyplývá to z podstaty materiálu, který nemá otvory ani voštiny. Všechny testy vzduchové neprůvzdušnosti, které jsou jednou z podmínek čerpání dotací v rámci programu Nová zelená úsporám a které byly u pasivních RD stavěných z Ytongu prováděny, vykázaly bez výjimky skvělé výsledky. Z tohoto důvodu je systém ideální pro hrubou stavbu pasivních domů. Pokud ostatní komponenty stavby sehrají svou roli stejně zodpovědně a úspěšně jako Ytong, je čerpání dotací ve výši až 550 000 Kč pouhou formalitou.“

Základní rozdělení cihel

Hlavní produkt, cihelné bloky a tvarovky, se dělí podle určení, tvaru, provedení, váhy a hlavně podle velmi sledovaných tepelněizolačních parametrů. K nejznámějším patří výrobky Wienerberger (Porotherm), Heluz a KM Beta (Profiblok), opomenout však nelze ani Tondach (Keratherm), Winklmann (Poroton) a další. Trendem posledních let jsou jednovrstvé konstrukce bez nutnosti dodatečného zateplování. Prakticky všichni výrobci pálené keramiky nabízejí vylehčené cihelné bloky se soustavou dutin, mnohé s integrovanou tepelnou izolací. Porotherm minerální vatou, Heluz polystyrenem, Poroton perlitem…

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Náročná dvoj(a více)role 

Vychází z osvědčené symbiózy stavebního prvku + tepelné izolace, aplikované i v novém sortimentu keramického zdiva Porotherm T Profi tuzemské výroby. Sestává ze základních cihelných bloků (a tzv. dvojbloků polovičních cihel) ve formátech 500, 440, 380 a 300 mm (např. Porotherm 50). Tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí zajišťuje minerální vata, umístěná v dutinách cihly. Koeficient prostupu tepla stěnou U se pohybuje v hodnotách od 0,15 do 0,23 (W/m2K) podle tloušťky použitého zdiva.

Výjimečné tepelněizolační parametry zdiva Ytong souvisejí s jeho strukturou, složenou z milionů vzduchových pórů. Práce s tvárnicemi je rychlá, snadná, velice přesná s minimálním odpadem.

Důležitou vlastností keramických komponentů je dobrá tepelná akumulace. Vlastnosti vstupních materiálů (pálená hlína + minerální vlna) se vzájemně doplňují a podporují. Masivní stěna funguje jako spolehlivá ochrana proti hluku, nehořlavost surovin dává stavbě do vínku protipožární odolnost v nejvyšší možné třídě reakce na oheň – A1, stěna je navíc prodyšná. A konečně je vhodné vzpomenout klady konstrukčního řešení samotného stavebního bloku (tloušťka stěny i tloušťka a uspořádání vnitřních žeber), což zaručuje bezpečný přenos zatížení od vodorovných konstrukcí i svislého zatížení. 

Zavedeným zdicím prvkem obdobného keramického systému Heluz (pálené cihly, stropní komponenty, překlady, komíny...) je cihla plněná polystyrenem, s označením Family 50 2in1, kde U = 0,11 W/m2K. Stěny vynikají vysokými povrchovými teplotami, nízkým prostupem tepla a vysokou pevností 8 MPa. 

Vápenopískové prvky

Bílé cihly, bloky a velkoformátové prvky (ze směsi vápna, křemičitého písku a vody) jsou moderním stavebním materiálem používaným pro vnitřní i obvodové zdivo, pro nosné, dělicí i výplňové konstrukce. Díky vysoké objemové hmotnosti dosahují cihly velké pevnosti v tlaku i vynikajících tepelněakumulačních a zvukoizolačních vlastností i při menších tloušťkách nosných stěn (175, 240 a 290 mm). Vápenopískové zdicí prvky jsou základem vícevrstvého zdicího systému KMB Sendwix (+ zateplení + povrchové úpravy vnitřní i vnější části konstrukce). Volitelná tloušťka zateplení (ve standardu od 100 do 240 mm) pak určuje celkové tepelně-technické vlastnosti obvodového zdiva (součinitel prostupu tepla U = 0,35–0,14 W/m²K).

„Bílé“ stavebnice

Patří sem pórobetonové a vápenopískové bloky či tvárnice z lehkého keramického betonu, které se pro snadný způsob opracování řadí k oblíbeným stavebním prvkům. Výrobci, především Xella (Ytong), je nabízejí v kompletním modulovém systému – obvodové zdivo, vnitřní nosné stěny a příčky, obezdívky, překlady, schody, stropy a dokonce střechy. Tyto zdicí prvky v mnoha parametrech nijak nezaostávají za pálenými keramickými thermobloky.

Tvárnice Ytong vynikají rozměrovou přesností, předností je i rovnoměrné vedení tepla ve všech směrech a s tím související eliminace tepelných mostů, prvky disponují i dalšími výjimečnými vlastnostmi s důrazem na úspory energií a kvalitu vnitřního klimatu. Pro obvodové zdivo je k mání řada tepelně-izolačních tvárnic Theta+P 1,8–300 (koeficient U = 0,216 a 0,164 W/m2K) a dále tvárnice Lambda+P2-350 (U = 0,229 a 0,192 W/m2K).

text: Petr Saulich, foto: archiv výrobců a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem