Trendem současnosti je stavění v souladu s principy ekologie. Přesná definice je poměrně složitá, výsledkem je však ekodům. Objekt, v němž se ryze přírodní suroviny snoubí s výsledky vědy a výzkumu.

Moderní materiálové inženýrství ctí environmentální aspekty a udržitelný rozvoj, recykluje, využívá vedlejší produkty a také nové a netradiční stavební materiály a technologie. Jde mu o vytvoření takového stavebního díla, které souzní s okolím, efektivně využívá půdu, vodu, energii a dřevo, chrání rostliny, zvířata, zemědělské, kulturní a archeologické zdroje, spotřebovává minimum stavebního materiálu, který navíc z maximální míry recykluje. Na konci životnosti díla se pak samozřejmě počítá s ekologicky šetrnou likvidací.

Omítky z nepálené hlíny ještě před nedávnem vyvolávaly ironické poznámky a posměšky. Naši prarodiče přitom bydleli v domech z vepřovic.Současnost, a co dál?

Dnes se nejvíce staví z tradičních materiálů. Tedy z velkoformátových cihel, z pórobetonu, z plynosilikátových tvárnic, z dřevěných desek s tepelnou izolací či přímo ze dřeva. Existuje ovšem i spousta experimentálních staveb z hlíny (nepálená cihla přece jen potřebuje na výrobu asi čtyřicetkrát méně energie než klasická pálená cihla), ze slámy (surovina má vynikající tepelněizolační vlastnosti - 40cm slaměná zeď izoluje jako 20 cm polystyrenu), z odpadů (ze starých pneumatik, z plechovek, PET lahví apod., nicméně hodnota těchto pokusů je zatím dost problematická). Důvod je prostý - projektanty, odvážlivce a průkopníky vede k experimentům ekologické myšlení, návrat k tradicím, dostupnost surovin a jejich cena a také následný efekt energetických a dalších úspor.

Recyklace termoplastů

- primární: materiál neztrácí své vlastnosti, základní surovina je znovuvyužitelná ke stejnému účelu
- sekundární: materiál nelze použít pro stejné účely, ale je vhodný k jinému využití
- terciární: v případě, že materiál  je na konci svého životního cyklu, může být využit k výrobě některých chemických produktů
- kvartetní: k získání energie z plastů při kontrolovaném spalování a tím získání tepla k výrobě elektrické energie

Vlastnosti ekopanelů

- Standardní rozměry výrobku jsou 2500 x 1200 x 60 (58) mm při váze asi 66 kg. Délka se mění podle konkrétního projektu (zakázky) od 1000 do 3200 mm. Hmotnost standardního ekopanelu se pohybuje od 19,8 až 26,4 kg/m². Měrná hustota ekopanelu je 398 kg/m³ (asi jako měkkého dřeva), technologie umožňuje výrobu desek s hustotou 379 kg/m³ (lepší tepelněizolační vlastnosti) až po 440 kg/m³ (zlepšení zvukové izolace). Standardní ekopanel tloušťky 58 mm nemá tepelnou vodivost větší než 0,102 W/mK a tepelný odpor R = 0,56 m²/kW, činitel difuzního odporu µ = 13,1. Ekopanely jsou obtížně hořlavé (třída C1), neboť výrobek neobsahuje dostatek kyslíku podporujícího hoření. Produkt neobsahuje žádná pojiva, alkoholy, terpentýny a jiné chemikálie uvolňující hořlavé výpary.
Bez deformace snese zatížení 981,3 Mpa. Panely se používají v montovaných dřevostavbách k opláštění dřevěné kostry, ke stavbě příček, podhledů, k obkladům či k montáži pochozích střech nebo ztraceného bednění.

Hlína, sláma, konopí, dřevo, papír, recyklované plasty a odpad. Při dodržení základních principů ekologie už lze stavět a také se staví téměř z čehokoli. Dokonce se ukazuje, že v některých případech nejde o žádné „objevení Ameriky“.Domy příštího tisíciletí

Ekodomy jsou stavby s nulovou nebo téměř nulovou spotřebou energie na vytápění. Snižují zbytečnou spotřebu energie, jsou šetrné k životnímu prostředí, přitom zachovávají maximální komfort. V maximální míře využívají obnovitelné zdroje energie, především sluneční záření.

Úspor dosahují také díky zateplení a systému vytápění. Na stavbu i zařízení interiérů se používají výhradně přírodní materiály a druhotné suroviny či odpady. Ekodomy šetrně hospodaří s vodou, používají kompostovací záchody nebo dešťovou vodu či tzv. šedou vodu na splachování a zalévání, čistí vodu v domácích nebo kořenových čistírnách.

Teorie zelenání

- Po zelených střechách - což je už obecně známé a v praxi i realizované téma, se objevuje další koncepce - zelené zdi porostlé vegetací, sloužící jako tepelná izolace, zvukový izolant, absorbér látek ze znečištěného ovzduší a regulátor ztrát dešťové vody s následným využitím, přirozené prostředí pro ptactvo a užitečný hmyz
- Živé budovy - objekty s co největším respektem k přírodním podmínkám a cílem dosáhnout maximální soběstačnosti
- Zezelenání starších domů - výchova stavitelů i stavebníků k energetickým úsporám, včetně úprav existujících domů ve smyslu tzv. zeleného bydlení, apelace na myšlení konzervativních majitelů stávajících domů
- Způsob stavění - montáž z vyrobených modulů, snížení produkce odpadů, úspory
- Kvalitní ovzduší v budovách - značná část populace trpí astmatem, lidé tráví spoustu času v málo prodyšných a dobře izolovaných stavbách
- Tzv. zelené sousedství - bloky, čtvrtě, obce, města v zeleni a se zelení

Země stavbě poskytuje ochranu

Ekodomy jsou živé i díky architektonickému pojetí, často se setkáme se stavbami, jejichž podstatná část se skrývá pod zemí. Přinejmenším jedno průčelí s velkými okny však vystupuje nad terén a zajišťuje prosvětlení a větrání. Výhodou je i možnost stavby na nesrovnatelně levnějších pozemcích či ve svahu. Země zároveň stavbě poskytuje ochranu před živelními pohromami a požáry.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

text: Petr Saulich, foto: Adam Krejčík a archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem