V dnešní době, kdy často bojujeme o každý centimetr obytné plochy navíc, má smysl při plánování stavby uvažovat o sklepě či suterénu. Copak vám by se nelíbilo mít vlastní domácí wellness, vinárničku, prádelnu nebo dílnu? Problémem sklepů však často bývá podzemní voda a zemní vlhkost. Možnému zatékání lze předejít realizací podzemních částí konstrukce z kvalitních vodonepropustných betonů z nabídky skupiny Českomoravský beton. Pod označením PERMACRETE se skrývá značkový beton speciálně navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí, známých také pod pojmem "bílá vana".

Ve srovnání s klasicky izolovanou konstrukcí je výhodou bílé vany především úspora nákladů za izolace a jednodušší řešení případných závad. Značkový beton PERMACRETE pomáhá svým složením omezit vznik trhlin od smrštění a hydratačního tepla a průsak hmotou betonu. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti beton usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnícími profily. Více na www.permacrete.cz.

V současné době bývají nové rodinné domy zpravidla nepodsklepené, většina z nich se staví rovnou na základovou desku. Důvodem je hlavně fakt, že realizace sklepa nebo jiných podzemních částí domu (suterén apod.) znamená kromě nákladů za výkopové a zemní práce také zvýšené riziko zatékání do domu. Toto riziko však lze výrazně snížit díky realizaci vodonepropustné podzemní konstrukce. Jak už název napovídá, tento typ konstrukce má kromě statické funkce (únosnost atd.) i funkci hydroizolační. Předpokladem vodonepropustnosti konstrukce je pak vhodně navržený beton a dále správné navržení a provedení konstrukce, spár a prostupů.

Značkový beton PERMACRETE pomáhá svým složením omezit vznik trhlin od smrštění a hydratačního tepla a průsak hmotou betonu.

Omezení průsaku vody hmotou betonu jako základní vlastnost

Speciální beton PERMACRETE byl navržen tak, aby v maximální míře odpovídal zásadám pro navrhování bílé vany. Konstrukce proto může bez problémů čelit prostředí s podzemní vodou a zemní vlhkostí. Základní, a vlastně nejméně problematickou vlastností betonů pro vodonepropustné konstrukce, je omezení průsaku vody hmotou betonu. Betony PERMACRETE mají zaručený maximální průsak tlakovou vodou dle typu na úrovni 20 – 35 mm.

Značkový beton PERMACRETE pomáhá svým složením omezit vznik trhlin od smrštění a hydratačního tepla a průsak hmotou betonu.

Minimalizace trhlin, cestiček pro podzemní vodu

Kromě snížení maximálního průsaku tlakovou vodou, je důležitou vlastností betonů PERMACRETE snížení smrštění a vývinu hydratačního tepla minimalizující riziko vzniku trhlin. Trhliny jsou totiž největším nepřítelem podzemních vodonepropustných konstrukcí, nepříznivě ovlivňují jejich zásadní vlastnost, vodonepropustnost. Trhliny vznikají zejména smrštěním betonu během jeho zrání a vysychání. Vznik trhlin záleží na velikosti smrštění betonu, na jeho vyztužení a na pevnosti betonu v tahu. Je tedy vidět, že vznik trhlin je závislý na správném komplexním návrhu konstrukce.

Značkový beton PERMACRETE pomáhá svým složením omezit vznik trhlin od smrštění a hydratačního tepla a průsak hmotou betonu.

Rozptýlená výztuž omezuje vznik trhlin

PERMACRETE splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Standardně se vyrábí v pevnostních třídách C25/30 až C40/50. Pro zvýšení pevnosti v tahu za ohybu lze použít typ PERMACRETE D s obsahem rozptýlené výztuže v podobě ocelových drátků. Ty se do betonu přimíchávají již na betonárně a spolu s ním se dopravují na stavbu autodomíchávačem. Díky rozptýlené výztuži dochází (dle příručky Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb-Heft 483) k výraznému zmenšení šířky trhliny (až o 50 %) a omezení průtoku vody skrz trhlinu (až o 95 %). Rozptýlená výztuž dokáže v některých případech zcela nahradit běžnou betonářskou výztuž. Použití betonu PERMACRETE D ve stěnové konstrukci má tak významný přínos kvalitativní i ekonomický.

Betony PERMACRETE jsou navrhovány v tekutější konzistenci S4 až SF1 (lehce zhutnitelný beton), což zajistí dobré probetonování konstrukce a správnou fixaci těsnicích prvků ve spárách. Beton se díky vyšší tekutosti lépe rozteče po bednění a vyplní všechny záhyby konstrukce do všech detailů.

Předpokladem realizace kvalitní vodonepropustné konstrukce je úzká spolupráce všech zúčastněných stran na realizaci projektu – tedy zadavatele, projektanta, výrobce betonu a realizační firmy. Před betonážemi nabízí společnost Českomoravský beton zdarma konzultaci s technologem místní betonárny. Více na www.transportbeton.cz.

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem