Málokdo ví, že jeho ledničku nebo bojler izoluje polyuretanová pěna. Není nejmenší důvod, proč by tato efektivní izolační hmota neměla stejně kvalitně posloužit i ve stavebnictví. Ostatně - první vlaštovky už tu jsou.

Pěnový polyuretan může účinně izolovat jak ve formě stříkané či lité, tak i ve formě stavebních desek. Podívejme se, jaké výhody a uplatnění jednotlivé formy nabízejí.

Desky z pěny

Základ sendvičového systému Technistone Light tvoří konglomerovaný kámen Technistone (tl. 10 mm) a nasucho lepená PUR podložka (20 mm). Systém je přímo předurčen k rekonstrukci bytového jádra: všechny instalace jsou vedeny v polyuretanové části, zatímco navenek vyniká esteticky dokonalý obklad koupelny (SINDAT GROUP - firma SINPOL).Polyuretanové desky nacházejí uplatnění jednak při dodatečném zateplování čel staveb nebo rovných střech, jednak při zateplování podkrovních obytných prostor s šikmou sedlovou střechou. Desky z polyuretanů lze jednoduše použít všude tam, kde se běžně používají desky z jiných izolantů, přičemž zaručeně dosáhnete alespoň jedné výhody: buď uspoříte tloušťku materiálu (viz tabulka na str. 156), anebo - při použití stejně silných desek - dosáhnete podstatně lepších izolačních vlastností. Některé firmy dodávající suroviny pro stavební izolace (např. Brahe) vám nabídnou komplexní poradenství.

Příkladem izolačního materiálu, který se aplikuje nástřikem na místě, je lehčená PUR pěna Sinpol S. K její výrobě jsou použity také polyoly na bázi řepkového oleje, takže jde o výrobek relativně šetrný k životnímu prostředí. Sinpol S vhodně kombinuje hydroizolaci s tepelnou izolací, a proto nachází hojné uplatnění zejména v oblasti výstavby a rekonstrukcí plochých a mírně skloněných střech.

Kondenzace vodní páry

Materiál je nenasákavý: nepropouští vodu v kapalném stavu, ale propouští vodní páru, čímž zajišťuje „dýchání" střešního souvrství. Nehrozí tedy kondenzace vodní páry ve střešním plášti a následné riziko poškození mrazem nebo naopak horkem. Díky lehkosti materiálu (hmotnost cca 2 kg/m²) nemusíte zpravidla ani odstraňovat předchozí vrstvu izolace. Využití izolačních pěn Sinpol je ovšem daleko širší: obdobně poslouží k vnitřní či vnější izolaci obvodových stěn, podhledů, ale také k izolaci bazénu (vše Sinpol S) nebo jen tělesa bojleru či klimatizační jednotky (Sinpol P).

Dodatečná izolace střešního pláště pokládkou polyuretanových desek (suroviny BAYER, dodávka a komplexní poradenství BRAHE).Mobilní systémy s neobyčejně širokými možnostmi použití vytváří rovněž dvousložková PUR pěna od firmy Gasco (výhradní dovozce Skanska Foster Bohemia). Hodí se jednak pro utěsňování a montáž dveří, oken či sendvičových panelů, jednak pro opravy a údržbu technických izolací, ale také pro izolační systémy ve stavebnictví nebo chladírenství. Pod názvem Handi Foam PUR systémy dostanete pěnu v tlakové nádobě (v nabídce je různá doba reakce obou směšovaných složek a velikost balení od 890 až do 4 500 litrů podle konkrétní aplikace). Na tlakovou nádobu jednoduše namontujete hadici s aplikační pistolí, nasadíte směšovací trysku (teprve zde dochází k promíchání obou složek), otevřete bezpečnostní ventily a systém je připraven k aplikaci pěny. Díky tomu, že jsou tlakové nádoby vratné, funguje systém ekologicky (výměna prázdné nádoby za plnou).

VLASTNOSTI POLYURETANŮ

■ ze všech užívaných izolantů mají nejnižší součinitel tepelné vodivosti (jeho praktická hodnota se v čase mění, ovlivňuje ji mj. způsob aplikace - zda je izolant uzavřen, oplášťován nebo volně přístupný okolnímu prostředí)
■ důležitý je tvar buněk pěny (kulovité buňky tvoří pěnu izotropní, jejíž vlastnosti jsou ve všech směrech shodné, nepravidelné buňky tvoří pěnu neizotropní, jejíž vlastnosti závisí na směru působení)
■ polyuretany nepropouštějí vodu, ale dovedou propouštět vodní páru, čímž zajistí „dýchání" izolované konstrukce
■ tvrdé polyuretanové pěny pro střešní izolace obsahují cca 98 % uzavřených buněk (nepřijímají vlhkost)
■ polyuretanové izolanty jsou výrobně nenáročné a snadno zpracovatelné
■ PUR pěna je po vytvrzení zdravotně nezávadná, nevylučuje žádné škodliviny a dá se použít i do prostorů s potravinami (není napadána plísněmi ani hmyzem, trvale odolává hnilobě)
■ odpad v podobě tvrdé pěny se dá použít pro izolační zásypy, do litých výrobků PUR i na další zpracování (lze uložit i na skládku komunálního odpadu, ale je to neekonomické)

Jádro pro laminování

Základ sendvičového systému Technistone Light tvoří konglomerovaný kámen Technistone (tl. 10 mm) a nasucho lepená PUR podložka (20 mm). Systém je přímo předurčen k rekonstrukci bytového jádra: všechny instalace jsou vedeny v polyuretanové části, zatímco navenek vyniká esteticky dokonalý obklad koupelny (SINDAT GROUP - firma SINPOL).Přesto, že lehká PUR pěna je hořlavá (podle ČSN 73 0862 kategorie C3 nebo C2, tedy tzv. normální hořlavost), i tady může být vše jinak. Požární odolnost polyuretanových výrobků lze zvýšit tím, že budou suroviny připravovány na bázi PIR systémů (modifikace polyizokyanurátem). Výsledkem mohou být vypěněné PUR nebo PIR bloky (zpravidla o rozměru 2 500 x 1 200 x 900 mm) s nižší hořlavostí, z nichž se pomocí řezacích strojů připravují izolační desky nebo různě tvarované výrobky (vhodné suroviny na výrobu bloků dodává firma Brahe). Desky a tvarové výrobky mohou sloužit i jako jádro (nosič) pro další úpravy - obvykle laminování.

Firma Sinpol dokonce nedávno vyvinula speciální protipožární desky s využitím polyuretanů. Podle zkoušek ve zkušebně PAVUS dosahuje požární odolnost desky o síle 30 mm třídy hořlavosti A1: více než 60 minut dokáže odolávat ohni a nevydává ani kouř. Desky jsou určeny především do požárních uzávěrů (protipožární dveře) a svou cenou jsou plně konkurenceschopné.

Více článků z rubriky STAVBA najdete na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Interiérový sendvič

Tepelné izolacePolyuretany se dají použít také k výrobě designových předmětů nebo jako nátěrové hmoty, ale jejich hlavním využitím v interiéru se zřejmě stane rekonstrukce bytových jader prostřednictvím systému Technistone Light. Jde o tzv. suchý stavebnicový systém, který vzniká slepením tenké desky konglomerovaného kamene Technistone (tloušťka 10 mm) s polyuretanovou podložkou tloušťky 20 mm.

Leštěný konglomerovaný kámen zde dodává estetický a hygienický povrch, hustotu materiálu a tvrdost, zatímco polyuretanový podklad vyniká jak lehkostí, tak tepelnou a zvukovou izolací.

Z ROPY, OLEJŮ I RECYKLACÍ

Základ sendvičového systému Technistone Light tvoří konglomerovaný kámen Technistone (tl. 10 mm) a nasucho lepená PUR podložka (20 mm). Systém je přímo předurčen k rekonstrukci bytového jádra: všechny instalace jsou vedeny v polyuretanové části, zatímco navenek vyniká esteticky dokonalý obklad koupelny (SINDAT GROUP - firma SINPOL).Polyuretany (PUR) jsou speciální druhy plastů, které se vyrábějí chemickou reakcí. Základní suroviny moderních polyuretanů tvoří dvě složky: polyoly (vícesytné alkoholy) a izokyanáty (funkční skupiny atomů dusíku, uhlíku a kyslíku), jejichž smícháním dojde k napěnění.

Polyoly lze primárně získat buď z ropy (polyéterové a polyesterové polyoly), nebo z rostlinného oleje (levnější a ekologičtější alternativa pro výrobu tvrdých polyuretanových pěn). Navíc je tu možnost získat polyoly recyklací z již vyrobených dílů PUR pěny. Izokyanáty existují rovněž ve dvou formách (MDI, TDI), které se liší výrobním postupem, vlastnostmi i účelem použití.

Podstatnými přísadami při chemické reakci jsou také nadouvadla (dnes již ne tvrdý freon R11), katalyzátory a retardéry hoření. Všechny složky se reakce účastní v kapalném stavu a postupnou chemickou reakcí se mění v pevnou, zcela netoxickou látku.

Sladění interiéru

V polyuretanové části se vedou veškerá instalační zařízení (voda, elektřina). Díky lehkosti polyuretanu mohou být obkladové panely velkoplošné (1 400 x 3 000 mm). Kotví se do ocelové konstrukce od firmy Knauf a z vnější (bytové) strany se zakrývají sádrokartonem. Výhod popsaného systému vůči mokrému procesu rekonstrukce je hned několik: rychlá a snadná montáž (maximálně 2 dny), příprava materiálů mimo realizovaný objekt, hygienický systém beze spár, možnost sladění celého interiéru do jednotných barev a materiálů. Přitom cenové navýšení oproti „klasické" mokré cestě činí jen zhruba 10 procent.

text: Vít Straňák, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem