Ytong vyvinul v roce 1924 J. A. Eriksson, švédský architekt, který hledal materiál pro stavbu s dobrými vlastnostmi dřeva (izolace, pevnost a zpracovatelnost) bez jeho nevýhod (hořlavost a pomíjivost).Výsledkem jeho práce byl stavební materiál s novými fyzikálními vlastnostmi: pórobeton Ytong. Ytong je pevný, výborně izoluje, snadno se zpracovává, dobře se s ním pracuje, je nehořlavý a odolný.

Kompletní stavební systém od suterénu po střechu

Díky neustálému výzkumu a hledání řešení nabízí dnes pórobeton Ytong produkty vynikající kvality, s vysokou tepelnou izolací, optimální odolností a s dokonalou ergonomií. Dům vyzděný z pórobetonu tak tvoří homogenní celek a nedochází v něm k tepelným mostům a případnému pnutí nebo trhlinám, které se mohou objevit v důsledku kombinace materiálů s různými vlastnostmi. Ytong vám tak ušetří celou řadu nákladů a problémů, které mohou v průběhu let nastat u vzájemně nekompatibilních materiálů.

S pórobetonovými tvárnicemi Ytong postavíte pasivní dům i dům s téměř nulovou spotřebou

Stavba nebo renovace není něco, co děláte každý den. Takže až přijde čas. chcete, aby byla po všech stránkách v pořádku. Současná legislativa klade řadu požadavků a jedny z těch nejrychleji se vyvíjejících jsou nároky na nízkou energetickou náročnost staveb. Od ledna 2022 například platí, že spotřeba primární neobnovitelné energie musí být ve srovnání s rokem 2021 poloviční. Každý stavebník je povinen dodržovat tyto požadavky při stavbě svého domu. S tvárnicemi Ytong samozřejmě lze nové předpisy bez potíží splnit.

Pórobetonové zdivo Ytong přináší řešení orientovaná na budoucnost

Vnější stěny z pórobetonu Ytong plní požadavky kladené na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZeB) nebo na pasivní dům. S tvárnicemi Ytong se tak současných změn nemusíte bát.

Homogenita a dobré tepelněizolační parametry pórobetonových tvárnic Ytong jsou zárukou, že i váš dům bude mít požadovaný vysoký tepelný odpor a bude bez tepelných mostů. A je jen na vás, zda postavíte dům formou jednovrstvého zdění, nebo sendvičovým zdivem, kombinujícím nosné tvárnice a zateplení.

Požadavkům normy odpovídají všechny stěny s tvárnicemi Ytong

Pokud budete preferovat variantu se zateplením, doporučujeme pro hrubou stavbu zvolit pórobetonové tvárnice Ytong a na zateplení minerální desky Multipor. Toto spojení vytvoří stěnu s extrémně nízkým součinitelem prostupu tepla. Výborné tepelněizolační parametry nabízí také pórobetonové tvárnice Ytong Lambda YQ, které jsou vhodné pro jednovrstvové stěny. Obě uvedené varianty plní požadavky normy a je jen na investorovi, kterou z nich zvolí.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem