Rozhodli jste se rozšířit své bydlení přístavbou ke stávající zděnému domu? Váháte, zda pokračovat v původní zděné technologii, nebo uvažujete o jiném technickém řešení? Poradíme vám, které bude nejjednodušší.

Co očekáváme od přístavby ke stávajícímu domu? Kromě zvětšení obytného prostoru většinou také to, že po technologické stránce bude stavba co nejjednodušší a že práce půjdou rychle od ruky. Přínosem je i možnost variabilního vnitřního uspořádání. Pokud vezmete v úvahu všechny požadavky, vyplývá z nich jako nejvýhodnější řešení konstrukce na bázi dřeva.

Je pravděpodobné, že budoucnost stavebnictví leží v dřevěných nosných konstrukcích: jsou šetrné k životnímu prostředí, cenově dostupné, umožňují rychlou výstavbu a nabízejí variabilitu dispozičních řešení i dobré statické a izolační vlastnosti. Na snímku vikýřový štít dřevostavby KASPER CZ, která využívá nosnou konstrukci se styčníkovou deskou.Veškeré mokré stavební procesy mají totiž stanovenou dobu zrání a zpomalují tak dobu výstavby. Dřevěný konstrukční systém není závislý na technologicky náročných procesech a umožňuje i variabilní dispoziční a architektonická řešení.

Jsou nějaké argumenty proti?

Pochopitelně lze vznést i argumenty proti konstrukcím na bázi dřeva. Nicméně většina zděných domů se šikmou střechou má střešní konstrukci ze dřeva, tudíž i zděný dům je částečně také dřevostavbou. Především se to týká podkrovních obytných místností.

Argumentem překvapivě hovořícím pro dřevostavby se stává požární odolnost. Ocelová konstrukce ve zděné stavbě, pokud je špatně chráněna nebo v průběhu požáru ztratí svoji ochranu, po zahřátí rychle pozbývá původní pevnosti a hroutí se. Konstrukce na bázi dřeva mohou využívat obdobných ochranných systémů jako ocelové konstrukce, zároveň však mohou nabídnout svou přirozenou vlastnost zuhelnatění. Při požáru nikdy nehoří celý dřevěný prvek, ale dochází k postupnému odhořívání horních vrstev. Samotné zuhelnatění tedy zpomaluje šíření plamene, a tak zůstává dostatečný únosný průřez.

Důležitým předpokladem dobrého projektu je kvalitní software, jehož prostřednictvím projektanti provedou statický návrh konstrukce i kompletní výrobní a montážní dokumentaci. Firma KASPER CZ používá software MiTek 2020.Dalším argumentem odpůrců dřevostaveb je možnost hnilobního a biotického poškození konstrukcí. V dnešní době je ale na trhu velké množství různorodých ochranných nátěrových přípravků zaručujících ochranu dřeva. A zatékající voda či pronikající vlhkost ostatně napáchá škody a bude svědčit plísním v jakémkoliv typu konstrukce...

Návaznost na zděnou konstrukci

Poté, co zvolíte jeden ze systémů na bázi dřeva, je nutné zhodnotit samotnou návaznost dřevěné přístavby na zděnou. Konstrukce na bázi dřeva jsou obecně lehčí, a tudíž vytvářejí menší tlak na základovou konstrukci, potažmo na základovou zeminu. Může tak nastat rozdílné sedání mezi stávající zděnou stavbou a nově vznikající dřevostavbou. Tomuto problému se lze vyhnout provedením dilatační spáry mezi oběma systémy nebo zesílením základové konstrukce, které účinně eliminuje nerovnoměrnost sedání. Základovou konstrukci je nezbytné zhodnotit zvlášť pro každý konkrétní případ.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Kvalita a variabilita

Po zahájení samotné výstavby - ať už svépomocí, nebo dodavatelsky - je třeba dbát na kvalitu všech prací. Při současném tempu výstavby se opomíjejí tradiční tesařské spoje dřevěných konstrukcí a velmi často se tesaři spoléhají pouze na spoje ocelové. Oba typy spojů ovšem mají jak své výhody, tak i nevýhody. Optimální je proto jejich kombinace.

Celkový pohled na rozestavěnou dřevostavbu KASPER CZ. Systém se styčníkovou deskou je staticky spolehlivý a nabízí řadu konstrukčních variant. Díky vysoké míře prefabrikace je samotná montáž jednoduchá a rychlá.Konstrukční systémy na bázi dřeva umožňují variabilní dispozičně architektonická řešení. Při současných požadavcích na volné dispozice a velké světlosti místností můžete zvolit technologický systém umožňující dosáhnout velkých rozponů. Pomocí rostlých dřevěných prvků sice nelze dosáhnout optimálního rozponu, ale můžete snadno využít buď technologie příhradových nosníků se styčníkovými deskami, nebo lepených dřevěných konstrukcí.

Lepená technologie zároveň umožňuje zhotovení masivních nosníků přímého nebo zakřiveného průřezu. Dále pomocí lepené technologie můžete získat tenké nosníky například tvaru „I", kde se kombinují lepené deskové materiály na bázi dřeva pro stojny a lepené dřevěné lamely pro pásnice.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Jaká má být střecha

Vzdušně a elegantně působí hrázděná konstrukce, která kombinuje dřevěné trámy s cihelným zdivem a velkoplošným prosklením. Dřevěná konstrukce střechy je precizně zateplena kamennou vlnou (ROCKWOOL). Jen díky tomu mohou být v konstrukci i ocelové prvky (mají jinou tepelnou roztažnost).Pro konstrukci střechy platí stejné podmínky, ať je podstřešní konstrukce zděná, nebo na bázi dřeva. Pokud zvolíte pro střešní systém konstrukce na bázi dřeva, je dobré držet se této myšlenky u všech hlavních nosných konstrukčních prvků. Při statických návrzích totiž často bývají do dřevěné konstrukce vkládány prvky z oceli. Problém se týká především ocelových vaznic. Ocel má jinou tepelnou roztažnost než dřevěné prvky. Pokud nastanou v zimním období extrémní mrazy a naopak v létě extrémně vysoké teploty, dochází k nadměrnému smrštění či roztažení ocelového prvku. Velmi snadno tak může dojít k roztržení nebo vybočení dřevěné konstrukce střechy.

Tomuto problému je možné se vyhnout i přes vložení ocelových prvků - například dilatačním uložením dřevěných prvků k ocelovým nebo důkladným zateplením ocelových prvků, které sníží účinky rozdílů klimatu na střešní konstrukci.

text: Jiří Baudyš, foto: archiv autora a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem