Tepelná čerpadla patří k moderním způsobům vytápění, které neplýtvají energií a šetří životní prostředí. Díky svým vlastnostem přitahují stále více pozornosti. Zájemci, kteří by chtěli pomocí tepelného čerpadla topit ekologicky a úsporně, se však setkávají s řadou nepřesných informací. Společnost NIBE Energy Systems CZ, která je výhradním dodavatelem kvalitních švédských tepelných čerpadel NIBE do České republiky a na Slovensko, představuje nejčastější mýty a vysvětluje, jak je to s nimi doopravdy.

Mýtus číslo 1: Reálné úspory jsou ve skutečnosti mnohem nižší než ty, které prezentují výrobci tepelných čerpadel.

Pokud bylo vybráno vhodné tepelné čerpadlo a je správně nainstalováno a používáno, výpočet výše úspor pro daný objekt se nebude od skutečnosti příliš lišit. Rozdíly, tedy menší úspory, mohou vzniknout v případech, kdy zákazník nekoupil tepelné čerpadlo od ověřeného výrobce, zvolil nevhodný typ nebo třeba došlo k nějaké chybě při instalaci. „Při nákupu tepelného čerpadla se rozhodně vyplatí spolupracovat s renomovanými firmami a odborníky. Ti jsou schopni zpracovat opravdu kvalitní projekt, vybrat optimální typ výrobku pro daný dům, správně ho nainstalovat a poradit i s jeho používáním,“ radí Jiří Sedláček, ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ.

Mýtus číslo 2: Tepelná čerpadla jsou drahá a jejich pořízení se z hlediska návratnosti investice nevyplatí.

Vzhledem k podpoře, kterou ekologickému vytápění poskytuje stát, může být pořízení tepelného čerpadla naopak velmi výhodné. Ve spojení s dotacemi, které je možné získat v programu Nová zelená úsporám, nebo v rámci tzv. kotlíkových dotací, se může cena nového tepelného čerpadla dostat až na 20 % původní ceny. Navíc výměna starého kotle na tuhá paliva či elektrického vytápění za tepelné čerpadlo přinese do domácnosti úsporu až 80 % nákladů na vytápění, což potvrdily i testy nezávislé švédské agentury. Návratnost je pak opravdu rychlá a úspory přicházejí velmi brzy. „Investice do nového tepelného čerpadla je sice oproti pořízení jiného systému vytápění a ohřevu vody vyšší, ale v porovnání například s koupí kondenzačního plynového kotle se mnohem dříve vrátí a pak už jen spoříte,“ počítá Jiří Sedláček. Navíc s využitím například kotlíkových dotací, s jejichž pomocí mohou žadatelé z řad rodinných domů na koupi tepelného čerpadla získat až 127 500 korun, se návratnost investice ještě více zkrátí.

Tepelné čerpadlo typu země-voda NIBE F1245

Návratnost investice v porovnání s kondenzačním plynovým kotlem lze snadno spočítat

- Investice do tepelného čerpadla typu země-voda NIBE F1245-8 o výkonu 8 kW je 250 000 Kč.

- Investice do kondenzačního plynového kotle o výkonu 16 kW včetně plynofikace a instalace je 120 000 Kč.

- V domě, jehož roční spotřeba elektrické energie na běžný provoz činí 24 000 kWh, budou náklady na provoz tepelného čerpadla 26 000 Kč ročně.

- Náklady na provoz kondenzačního plynového kotle se však budou pohybovat ve výši až 48 000 Kč ročně.

- Prostá návratnost investice koupě tepelného čerpadla (vypočtená podělením rozdílu v investici rozdílem v nákladech) činí v tomto případě 6 let. Při využití dotace budou náklady nižší a doba návratnosti ještě kratší.

Mýtus číslo 3: Opravy tepelných čerpadel jsou velmi drahé a jejich životnost krátká.

Jako u jiných zařízení i u tepelných čerpadel platí, že jejich životnost je závislá na kvalitě výrobku a na jeho pravidelné údržbě. Tu základní majitelé zvládnou sami, nebo se mohou obrátit na odborný servis. „V případě, že mají zákazníci s tepelným čerpadlem potíže, provozujeme nonstop telefonní linku, na které jim zkušení odborníci zdarma poradí, jak postupovat. Pokud nebude možné závadu odstranit touto cestou, přijede na místo náš technik,“ říká Jiří Sedláček. Ceny oprav jsou přitom porovnatelné s cenami jakýchkoli jiných a vždy závislé na konkrétní závadě. Dodavatel tepelných čerpadel NIBE, jejichž instalace byla schválena autorizovaným technikem NIBE, poskytuje klasickou záruku 2 roky. K ní bývá přidána tříletá garance na náhradní díly, kterou lze dále rozšířit až na 5 let plné záruky. Na vybraná tepelná čerpadla NIBE je navíc poskytována záruka 10 let na kompresor tepelného čerpadla.

Mýtus číslo 4: Tepelné čerpadlo nevyhřeje celý dům a nestačí ani na ohřev vody.

To se může stát pouze vlivem špatně vypracovaného projektu nebo neodborné instalace tepelného čerpadla. „Nejprůkaznějším měřítkem účinnosti tepelného čerpadla za celý rok je sezónní topný faktor (SCOP), který bývá uveden v základním popisu výrobku. Jeho hodnoty udávají poměr mezi vyprodukovaným teplem a spotřebovanou energií v průběhu celého roku – zjednodušeně se jedná o ukazatel energetického efektu tepelného čerpadla. Například údaj SCOP 5,0 u tepelného čerpadla NIBE F1255 znamená, že majitel domu získá až 5 kWh vyrobené energie za každou kWh dodané elektrické energie, kterou tepelné čerpadlo spotřebuje z elektrické sítě,“ vysvětluje Jiří Sedláček. Toto tepelné čerpadlo navíc disponuje unikátní plynulou regulací výkonu, díky které se automaticky přizpůsobí požadavkům vytápěné budovy. Když je třeba více tepla nebo teplé vody, jeho výkon se automaticky zvýší a naopak.

V technických parametrech tepelných čerpadel se také objevuje údaj topný faktor (COP). Tato hodnota udává poměr mezi energií vyrobenou a spotřebovanou za předem daných neměnných podmínek. Např. A2/W35 znamená, že je teplota venkovního vzduchu 2 °C a teplota topné vody 35 °C. Topný faktor COP nezohledňuje průběh celé topné sezóny, proto průkaznější data poskytuje sezónní topný faktor.

Mýtus číslo 5: Instalace tepelného čerpadla je složitá, náročná a ani následná obsluha není jednoduchá. Navíc je nutné vyměnit celý teplovodní systém.

Ve většině případů není kompletní výměna teplovodního systému vůbec nutná. Tepelné čerpadlo může fungovat jak ve stávajícím systému s radiátory, tak s novým podlahovým vytápěním. Kromě toho, že odbornou instalaci je nejlepší svěřit renomované firmě, která důkladně vysvětlí i jeho ovládání, není obsluha vůbec složitá. „Většinu našich tepelných čerpadel NIBE lze navíc prostřednictvím systému NIBE Uplink sledovat přes internet. Obyvatelé domu tak mohou na dálku hlídat aktuální stav a ovládat nastavení teploty, aby doma měli maximální tepelný komfort,“ doplňuje Jiří Sedláček.

Mýtus číslo 6: Tepelné čerpadlo špatně funguje při mrazech. A při těch opravdu velkých nefunguje vůbec a zamrzá.

Nízká venkovní teplota sice výkon tepelného čerpadla typu vzduch-voda sníží, ale jeho funkce zůstávají zachovány, dokud venkovní teplota neklesne pod -25 °C. U správně navržené instalace ovšem nechybí tzv. doplňkový zdroj (nejčastěji elektrokotel), který pomáhá tepelnému čerpadlu s vytápěním v období největších mrazů. Švédský výrobce NIBE se zimními mrazy počítá, a proto je doplňkový zdroj součástí všech tepelných čerpadel a kompaktních vnitřních jednotek pro tepelná čerpadla typu vzduch-voda.

Mýtus číslo 7: Tepelné čerpadlo je hlučné. Zejména typy vzduch-voda bývají velmi hlasité

Stejně jako každý jiný přístroj, vydává i tepelné čerpadlo při své činnosti zvuk. Výrobci se jej však snaží co nejvíce eliminovat. Tepelná čerpadla NIBE jsou jedna z nejtišších na trhu, úroveň hluku venkovní jednotky lze přirovnat k šelestu listí. Hladina akustického výkonu v decibelech bývá uvedena v základních parametrech popisu výrobku. „Hluk tepelného čerpadla je možné omezit hned několika způsoby. Zásadní je zejména vhodné umístění vnější jednotky. Ta by neměla být přímo pod okny ložnic a obytných místností. Ideálně tedy v částech, které jsou odděleny od běžného denního pohybu obyvatel. Hluk sníží také umístění na hladké zdi, ne v rohu nebo dutině,“ radí Jiří Sedláček.

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda NIBE F2030 patří mezi nejtišší na trhu.

Kontakt

www.nibe.cz

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem