V okamžiku, kdy vám v domě začne prosakovat voda a usazovat se v podlahách, stěnách a posléze dokonce narušuje střechu či terasu nebo balkon, stává se z ní zákeřný škůdce. Pak už je pozdě říkat: „Kdybych byl tehdy udělal...“ Proto je lepší tomuto riziku promyšleně předcházet.

Vlhkost je nebezpečná hned z několika hledisek. Nejenže prosakující „mapy“ kazí celkový vzhled místnosti, ale také ohrožují zdraví lidí. Navíc může voda způsobit i takové závady, které narušují spolehlivost stavebních konstrukcí.

Jak se bránit

Nejenže prosakující „mapy“ kazí celkový vzhled místnosti, ale také ohrožují zdraví lidí. Navíc může voda způsobit i takové závady, které narušují spolehlivost stavebních konstrukcí.Prosakování vody se objevuje nejčastěji v suterénních podlažích. U starších objektů je to často tím, že vůbec žádnou izolaci nemají, nebo ta původní stárne společně s domem a přestává plnit svou funkci. U novějších staveb bývá příčinou špatný návrh hydroizolace či její nekvalitní provedení.

Hodně také záleží na tom, v jaké hloubce se nachází podzemní voda. Pokud je její hladina v blízkosti podlahy suterénu, může dojít i k občasnému zatopení sklepů, zejména na jaře nebo v době intenzivních srážek.

Mezi další nepříznivé faktory patří i zvýšená relativní vlhkost ve vnitřním a okolním vzduchu nebo obsah hydroskopických solí ve zdech. Zapomínat nelze ani na správný odvod vody z okolí domu.

Problémy mohou způsobit i nekvalitní materiály použité na konstrukce suterénu. V tomto případě vzniká nebezpečí jejich mechanického narušení a poškozování výkvětotvornými solemi a mikroorganismy. Mezi nejznámější patří plísně a u dřevěných konstrukcí i dřevokazné houby, například dřevomorka domácí.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Mnoho metod, různé ceny

Samozřejmě že nejúčinnější a nejlevnější je hydroizolace prováděná přímo při stavbě. Dvě vrstvy fólie z měkčeného PVC-P svařované do čtverců ochrání dům i před spodní vodou.Existuje několik možností, jak zmíněné problémy řešit. Jednou z nich je metoda proudění vzduchu. Další varianta spočívá ve vkládání utěsňujících vrstev. K dispozici jsou rovněž přípravky k chemické impregnaci nebo plošné, stavební či elektrofyzikální hydroizolace.

V některých případech pomohou vhodné úpravy povrchu. Doporučuje se používat různé sanační omítky nebo provětrávané obklady stěn. Tato úprava stojí asi od šesti set korun za metr čtvereční.

Od stavebních úprav k chemii

Mezi stavební metody patří například vložení hydroizolační vrstvy do vybouraného nebo proříznutého otvoru ve zdi. Tento postup se doporučuje zejména tehdy, když izolace proti vodě zcela chybí nebo nefunguje. Provedení však bývá hodně pracné a i cenové rozpětí je poměrně široké. Počítejte s částkou kolem patnácti set až dvanácti tisíc korun za metr čtvereční.

Hydroizolaci lze rovněž nahradit různými chemickými prvky, které se aplikují do předem připravených injektážních vrtů. Důležité je, aby tyto přípravky či jejich směsi byly hygienicky a ekologicky nezávadné. Cena tohoto opatření se pohybuje podle provedení v rozmezí od dvou do šesti tisíc korun za metr čtvereční.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Proti vodě elektřinou

Vysušování zdiva elektrofyzikální metodou.Elektrofyzikální metoda s využitím elektroosmózy je založena na systému kapilár, který „stahuje“ vlhkost směrem dolů pomocí elektrického napětí kladných a záporných elektrod. Její největší výhodou je šetrnost vůči budově. Zároveň však efektivitu tohoto postupu ovlivňuje řada faktorů, takže se předem nelze spoléhat na úspěšnost. To je jeden z důvodů, proč není elektrofyzikální metoda příliš rozšířená. Také nelze jednoznačně stanovit cenu za metr čtvereční.

Svěřte se odborníkům

Pro všechny formy boje proti vlhkosti platí zásadní poučka: obraťte se na odborníky, kteří jsou schopni navrhnout komplexní řešení odpovídající rozsahu a příčině prosakování vody i charakteru stavby. Laická nebo pouze částečná oprava nemusí být vždy úspěšná a dokonce hrozí, že původní stav ještě více zhorší.

text: Vratislav Horák, foto: archiv firem Dektrade – středisko Atelier stavebních izolací, Novapol, Bayosan a vydavatelství Grada Publishing

logo MessengerPoslat Messengerem