Vztah státu k výrobě elektřiny ze slunce doznal tolika proměn a zvratů, že to až vnáší mezi potencionální zájemce o malé střešní instalace nejistotu a obavy o návratnost vynaložených peněz.