Důležitým prvkem architektury fotovoltaických elektráren jsou regulační prvky, které se starají o ideální distribuci a lepší využití vyrobené elektřiny.

Regulační prvky pro fotovoltaické elektrárny – říkejme jim regulátory – se na trhu začaly objevovat poměrně nedávno, někdy kolem roku 2010, a to v souvislosti s potřebou majitelů malých střešních elektráren lépe a efektivněji využívat vyrobenou elektřinu. Hlavním impulzem pro to byla situace v sousedním Německu, kde v oblasti fotovoltaiky funguje tzv. podporovaná vlastní spotřeba. To znamená, že je pro samovýrobce proudu mnohem výhodnější, když větší procento vlastní výroby spotřebuje sám. A aby šel takový požadavek snadněji plnit, začaly se konstruovat regulátory pro zajištění efektivnější spotřeby vlastní elektřiny.

Chytré doplňky

Výrobci střídačů pak přišli s tzv. kartami, které se vkládaly do střídačů a které uměly zajistit například to, že pokud střídač začal vyrábět energii větší než 2 kWh po dobu delší než 10 minut, tato karta dokázala prostřednictvím relé a zásuvky spustit pračku nebo jiný spotřebič. To všechno ale zatím bylo takové „light“ řešení. Předpokládalo také, že si hospodyně musela pračku nebo myčku předem připravit a muselo samozřejmě jít o spotřebiče, které spouštění na dálku umožňovaly.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Český vynález

Pak přišel český výrobce – firma Solar Controls, pan Krýsl, který díky podnětům ze strany svých přátel přišel se zajímavým zařízením jménem wattrouter. Toto zařízení je převratné v tom, že umí nejenom spínat zásuvky, ale dá se programovat a umí také dynamicky udržovat systém stabilně v rovnováze. Na hlavní přívodní kabel do domu se namontuje měřicí modul, který neustále sleduje, zda a kolik proudu do domu přichází nebo z domu odchází. Měřicí modul je doplněn výkonovým modulem, který je naprogramován na to, co má dělat. Můžete mu například přikázat: jestliže bude v systému na fázi č. 1 přebytek, tak tento přebytek pošli do topné patrony v bojleru a začni natápět vodu.

Aby solární elektrárna fungovala co nejefektivněji, je třeba její systém doplnit vhodnými regulačními prvky. Takto se dají „vylepšit“ i již fungující solární elektrárny.A wattrouter to udělá, přičemž totéž umí udělat na všech třech fázích. Můžete ho ale také naprogramovat tak, že pokud bude v systému větší výkon než např. 2 kWh po dobu 10 minut, tak sepne relé a nechá ho spuštěné po dobu dvou hodin. To proto, aby se nestalo, že sluníčko zajde a pračka se uprostřed programu vypne. Wattrouter dále umí také spolupracovat s HDO (systém dálkového ovládání spotřebičů distributorem), a vy tedy můžete naprogramovat příkaz typu: pošli 10 kWh do fáze číslo 1, když bude nízký tarif.

Nebo to lze naprogramovat jinak, např.: nahřej mi bojler od 23:00 do 24:00 hodin (pokud nemáte nastaveno HDO). Jde tedy o zařízení, které je velice dobře ovládané a monitorované a vy máte kdykoliv možnost na monitoru nebo např. v mobilním telefonu vidět okamžitou situaci a výkon domácí fotovoltaické elektrárny.

Teplá voda s úsporami

Jakékoliv technické vylepšení při ohřevu teplé vody samozřejmě znamená velké finanční úspory. Proto se vám, máte-li třífázovou elektrárnu, určitě vyplatí pořídit si třífázový bojler. (Takový bojler se dá např. od českého výrobce DZ Dražice koupit za částku začínající na sedmi tisíci korunách.) Samozřejmě je lepší pořídit si větší bojler, pokud na něj máte místo, protože za prvé se vám nestane, že bojler přehřejete, za druhé máte v případě nepříznivého počasí dostatek teplé vody i na druhý den.

text: Adam Krejčík, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem