V sortimentu zdicích malt Ytong najdete čtyři typy malt - pro běžné zdivo Ytong je určena tenkovrstvá zdicí malta Ytong, při zdění v interiéru i exteriéru při minimálních teplotách od 0 °C do 10 °C. je ideální Ytong/Silka zdicí malta zimní, velkoformátové pórobetonové příčkové panely Ytong se lepí s maltou Ytong Fix P. A pro založení první řady zdiva z pórobetonových tvárnic a příčkovek Ytong je určena zakládací tepelněizolační malta Ytong.

Správně a dostatečně namíchaná malta má tuhou plastickou konzistenci

Tato zdicí malta se dodává v 15 kg pytlích ve formě suché maltové směsi, složené z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad. Obsah pytle se míchá  s 9–10 litry čisté vody, přičemž maltu můžeme míchat ručně stavebním míchadlem, v samospádové míchačce nebo v kontinuální míchačce. Při použití samospádové míchačky nejdříve do míchačky nalijeme vodu k rozředění a poté nasypeme suchou maltovou směs. Bude-li se malta míchat 3–5 minut kontinuální míchačkou, voda se doplňuje automaticky dávkovacím zařízením. Po 5 minutách zrání maltu znovu promícháme.

Správně a dostatečně namíchaná malta má tuhou plastickou konzistenci (zdroj: Xella)

Malta se nanáší zednickou lžící celoplošně v rovnoměrné vrstvě tl. 10 až 40 mm

Do malty klademe prachu zbavené tvárnice a doklepáváme gumovým kladivem tak, abychom docílili rovinnost a vodorovnost první založené řady. V případě použití tvárnic Ytong Start musí být zakládací maltou promaltovány i styčné spáry tvárnic. Poloha tvárnic se dá upravovat do 5 minut.

Zakládací zdicí malta byla vyvinuta speciálně pro zdivo Ytong

Malta omezuje  tepelné mosty mezi základovou deskou a první řadou zdiva a eliminuje tak  tepelné ztráty. Je ekologicky nezávadná a podobně jako ostatní zdicí malty Ytong je pro ni typická snadná a rychlá zpracovatelnost.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem