Záměrem stavebníka bylo postavit rodinný dům – horskou usedlost – umožňující trvalé obývání ve dvou soběstačných jednotkách. Měl respektovat místní stavební tradici, zároveň naplňovat kritéria pro život v 21. století, svým obyvatelům poskytnout přiměřený obytný komfort, zároveň nerušeně vplynout do krajiny, spoluvytvářet atmosféru horské osady.

Autoři: MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. arch. Tomáš Zdvihal; spolupráce Ing. arch. Jitka Hofmeisterová

Dům má být přesvědčivě tradiční ve svém základním vnějším výrazu, zároveň současný v konstrukční technologii a detailu. Jednoduché hmotě dominuje plocha střechy s krytinou z přírodní břidlice členěná po obou stranách pásovými vikýři. Přiznaný přesah střechy stlačuje hmotu přízemí. Mírně roztažený příčný profil štítu, částečné zapuštění domu do svahu, kamenné opěrné zídky – to vše podporuje horizontalitu základní hmoty. Dům je vrostlý, ukotvený do země...

Více fotografií a informací o domě najdete na stavbaweb.cz

Foto: Tomáš Rasl

logo MessengerPoslat Messengerem