Závadám na starším rodinném domě dominují problémy se statikou a s narušením stavebních konstrukcí.

Zmíněné jevy patří podle odborníků k nejzávažnějším. V jejich důsledku dochází k dalším viditelným i skrytým anomáliím, což se posléze může projevit na celkovém zdravotním stavu objektu. Pojďme si nyní na dalším běžném příkladě – rozevírání pozednice krovu – ukázat příčiny, důsledky a také návrhy na sanaci včetně odhadovaných nákladů.

Zatížení

Obvyklé projevy

- svislé trhliny ve stěnách objektu a vodorovné trhliny v místech uložení krovu

- trhliny ve zdivu nadezdívek

Rizikové faktory

- povolená ocelová táhla nebo trámové kleště v půdním prostoru

- nekvalitní stavba, dům založený na jílovitých nebo nesourodých zeminách

- chybějící pozední věnec

Způsob odstranění potíží

Sanace vyžaduje zachycení vodorovných sil v krovu. Táhla, která je zachytí, lze navrhnout a zrealizovat s ohledem na využití podkroví. Pokud zůstane prázdné, je sanace relativně levná (dřevěná či ocelová táhla ke každé krokvi) v řádech desítek tisíc korun. Pokud bude nutné kombinovat systém táhel s dispozicí půdní vestavby, může vyšplhat až ke stovkám tisíc.

Rozevírání stěn domu a cesty k nápravěKonkrétní případ

Starší rodinný dům má střechu s hambalkovým krovem. Pozednice krovu je v tomto případě – kvůli získání dostatečného prostoru pro volnou dispozici obytného podkroví – uložena na vysoké nadezdívce. Aby se stěny domu při působení vodorovného zatížení (vahou krovu šikmé střechy, větrem atd.) nerozevíraly, je třeba je (obvykle v jejich horní části) svázat železobetonovým prstencem, tzv. věncem. U starších domů a objektů stavěných svépomocí železobetonový věnec někdy nahrazovaly ocelové trámové kleště kotvené do trámových stropů.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Rozevírání stěn domu a cesty k nápravěV tomto případě je pozednice ukotvena pouze do pozedního věnce, dodatečná táhla nebyla pro zpevnění použita. Vysoká nadezdívka však není sama o sobě schopna přenést vodorovnou sílu z krovu, dochází k jejímu odklonění a vzniku vodorovných trhlin v úrovni paty nadezdívky (nad věncem posledního nadzemního podlaží) a šikmých trhlin ve štítech budovy, vedoucích směrem do objektu. Evidentní příčinou odklonu pozednice a dalších uvedených poruch je nedostatečné zachycení vodorovných sil z krovu vaznicové soustavy.

text: Petr Saulich, foto: Nemopas

logo MessengerPoslat Messengerem